Levstikova 14
3310 Žalec

tel.: (03) 713 16 50
fax.: (03) 713 16 70

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Žalcu: urad.ojzal@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Žalcu - dražbe

I 1185/2004 I 137/2010 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 15:00 - 2. DRAŽBA - 1/20 celotnih nepremičnin parcela 522/190, parcela 997 472/8, parcela 997 472/11 - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladRepublike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, - Dolžnik: STANISLAV JELEN, Preserje 50, Polzela,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1185/2004 I 137/2010 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 15:00 - 2. DRAŽBA - 1/20 celotnih nepremičnin parcela 522/190, parcela 997 472/8, parcela 997 472/11 - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladRepublike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, - Dolžnik: STANISLAV JELEN, Preserje 50, Polzela,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 14/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 14:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celote nepremičnine zemljiška parcela 977 1253/11 - Upnik: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria, - Dolžnik: Branko LEŠNIK, Hramše 16/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 14/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 14:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celote nepremičnine zemljiška parcela 977 1253/11 - Upnik: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria, - Dolžnik: Branko LEŠNIK, Hramše 16/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18685/2016 - Izvršitelj DENIS PATERNOST - Šokat 9, Gornji Grad - 23.08.2018 ob 14:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: SKB d.d., - Dolžnik: Vipotnik Petra,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 14/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 14:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celote nepremičnine zemljiška parcela 977 1253/11 - Upnik: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria, - Dolžnik: Branko LEŠNIK, Hramše 16/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 14/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 14:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celote nepremičnine zemljiška parcela 977 1253/11 - Upnik: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper - Capodistria, - Dolžnik: Branko LEŠNIK, Hramše 16/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18685/2016 - Izvršitelj DENIS PATERNOST - Šokat 9, Gornji Grad - 23.08.2018 ob 14:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: SKB d.d., - Dolžnik: Vipotnik Petra,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 420/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 13:00 - 1. DRAŽBA - do 1/2 celotnih nepremičnin zemljiška parcela 992 1016/10, zemljiška parcela 992 1016/11, zemljiška parcela 992 1016/12, zemljiška parcela 992 *213 in zemljiška parcela 992 *551 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Boris Završnik, Malteška cesta 77, Polzela,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 420/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 23.08.2018 ob 13:00 - 1. DRAŽBA - do 1/2 celotnih nepremičnin zemljiška parcela 992 1016/10, zemljiška parcela 992 1016/11, zemljiška parcela 992 1016/12, zemljiška parcela 992 *213 in zemljiška parcela 992 *551 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Boris Završnik, Malteška cesta 77, Polzela,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 163244/2015 - Izvršitelj DENIS PATERNOST - Partizanska cesta 53, Velenje - 23.08.2018 ob 12:45 - DRAŽBENI RAZGLAS - 1. JAVNA DRAŽBA - Upnik: NLB d.d., - Dolžnik: Kovačič Mihaela,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 163244/2015 - Izvršitelj DENIS PATERNOST - Partizanska cesta 53, Velenje - 23.08.2018 ob 12:45 - DRAŽBENI RAZGLAS - 1. JAVNA DRAŽBA - Upnik: NLB d.d., - Dolžnik: Kovačič Mihaela,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

vl 127359/2017 - Izvršitelj MATIJA BATISTIČ - Pucova ul. 21, Celje - 22.08.2018 ob 09:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: Splošna bolnišnica Celje, - Dolžnik: Snežana Vybihal,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

vl 127359/2017 - Izvršitelj MATIJA BATISTIČ - Pucova ul. 21, Celje - 22.08.2018 ob 09:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: Splošna bolnišnica Celje, - Dolžnik: Snežana Vybihal,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).