Levstikova 14
3310 Žalec

tel.: (03) 713 16 50
fax.: (03) 713 16 70

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Žalcu: urad.ojzal@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Žalcu - dražbe

VL 67148/2017 - Izvršitelj DENIS PATERNOST - Dalmatinska ulica 17, Maribor - 16.01.2019 ob 10:50 - DRAŽBENI RAZGLAS - 1. JAVNA DRAŽBA - Upnik: NLB d.d., - Dolžnik: Kostanjšek Tadej,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 67148/2017 - Izvršitelj DENIS PATERNOST - Dalmatinska ulica 17, Maribor - 16.01.2019 ob 10:50 - DRAŽBENI RAZGLAS - 1. JAVNA DRAŽBA - Upnik: NLB d.d., - Dolžnik: Kostanjšek Tadej,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2017 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 13:00 - 2. DRAŽBA - 1/2 celotnih nepremičnin 1001 *253 in 1001 75/7, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Boris Jošt, Petrovče 275, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2017 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 13:00 - 2. DRAŽBA - 1/2 celotnih nepremičnin 1001 *253 in 1001 75/7, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Boris Jošt, Petrovče 275, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2017 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 13:00 - 2. DRAŽBA - 1/2 celotnih nepremičnin 1001 *253 in 1001 75/7, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Boris Jošt, Petrovče 275, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2017 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 13:00 - 2. DRAŽBA - 1/2 celotnih nepremičnin 1001 *253 in 1001 75/7, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Boris Jošt, Petrovče 275, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 9/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - nepremičnina 995 2740, posamezni deli stavbe ID znak 995-11-1, ID znak 995-11-2, ID znak 995-11-3, in ID znak 995-11-4 - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, - Dolžnik: Jožefa PAJENK, Juhartova ulica 19, Šempeter v Savinjski dolini, ki ga zastopa Odvetniška družba Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o.,Ljubljanska cesta 11, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 9/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - nepremičnina 995 2740, posamezni deli stavbe ID znak 995-11-1, ID znak 995-11-2, ID znak 995-11-3, in ID znak 995-11-4 - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, - Dolžnik: Jožefa PAJENK, Juhartova ulica 19, Šempeter v Savinjski dolini, ki ga zastopa Odvetniška družba Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o.,Ljubljanska cesta 11, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 9/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - nepremičnina 995 2740, posamezni deli stavbe ID znak 995-11-1, ID znak 995-11-2, ID znak 995-11-3, in ID znak 995-11-4 - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, - Dolžnik: Jožefa PAJENK, Juhartova ulica 19, Šempeter v Savinjski dolini, ki ga zastopa Odvetniška družba Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o.,Ljubljanska cesta 11, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 9/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - nepremičnina 995 2740, posamezni deli stavbe ID znak 995-11-1, ID znak 995-11-2, ID znak 995-11-3, in ID znak 995-11-4 - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, - Dolžnik: Jožefa PAJENK, Juhartova ulica 19, Šempeter v Savinjski dolini, ki ga zastopa Odvetniška družba Borut Soklič in odvetniki o.p. d.o.o.,Ljubljanska cesta 11, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 7/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 09:00 - 2. DRAŽBA - nepremičnine parcela 995 481 in 995 483 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Janez Privošnik, Bovše 10a, Vojnik,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 7/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 09:00 - 2. DRAŽBA - nepremičnine parcela 995 481 in 995 483 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Janez Privošnik, Bovše 10a, Vojnik,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 7/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 09:00 - 2. DRAŽBA - nepremičnine parcela 995 481 in 995 483 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Janez Privošnik, Bovše 10a, Vojnik,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 7/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 08.01.2019 ob 09:00 - 2. DRAŽBA - nepremičnine parcela 995 481 in 995 483 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Janez Privošnik, Bovše 10a, Vojnik,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 79/2017 - Izvršitelj GORAN IVKOVIČ - Gotovlje 156, Žalec - 14.12.2018 ob 10:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d., - Dolžnik: Posedel Nadica,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 79/2017 - Izvršitelj GORAN IVKOVIČ - Gotovlje 156, Žalec - 14.12.2018 ob 10:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d., - Dolžnik: Posedel Nadica,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 318/2016 I 373/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 1002 344/1, parcela 1002 391/7, parcela 1002 391/6, - Upnik: DDM INVEST VII d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboru, - Dolžnik: David Ervin ARČAN, Kasaze 67, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 318/2016 I 373/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 1002 344/1, parcela 1002 391/7, parcela 1002 391/6, - Upnik: DDM INVEST VII d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboru, - Dolžnik: David Ervin ARČAN, Kasaze 67, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 318/2016 I 373/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 1002 344/1, parcela 1002 391/7, parcela 1002 391/6, - Upnik: DDM INVEST VII d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboru, - Dolžnik: David Ervin ARČAN, Kasaze 67, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 318/2016 I 373/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 1002 344/1, parcela 1002 391/7, parcela 1002 391/6, - Upnik: DDM INVEST VII d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboru, - Dolžnik: David Ervin ARČAN, Kasaze 67, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 318/2016 I 373/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 1002 344/1, parcela 1002 391/7, parcela 1002 391/6, - Upnik: DDM INVEST VII d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboru, - Dolžnik: David Ervin ARČAN, Kasaze 67, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 318/2016 I 373/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 1002 344/1, parcela 1002 391/7, parcela 1002 391/6, - Upnik: DDM INVEST VII d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboru, - Dolžnik: David Ervin ARČAN, Kasaze 67, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 131/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 198/5, - Upnik: PROSPERA družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3,Koper - Capodistria - Dolžnik: Jernej ČREMOŠNIK, Tomšičeva ulica 3/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 131/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 198/5, - Upnik: PROSPERA družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3,Koper - Capodistria - Dolžnik: Jernej ČREMOŠNIK, Tomšičeva ulica 3/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 131/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 198/5, - Upnik: PROSPERA družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3,Koper - Capodistria - Dolžnik: Jernej ČREMOŠNIK, Tomšičeva ulica 3/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 131/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 198/5, - Upnik: PROSPERA družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3,Koper - Capodistria - Dolžnik: Jernej ČREMOŠNIK, Tomšičeva ulica 3/a, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 1178 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Branko Ploštajner, Gotovlje 152a, Šempeter v Savinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 1178 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Branko Ploštajner, Gotovlje 152a, Šempeter v Savinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 1178 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Branko Ploštajner, Gotovlje 152a, Šempeter v Savinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 1178 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Branko Ploštajner, Gotovlje 152a, Šempeter v Savinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 1178 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Branko Ploštajner, Gotovlje 152a, Šempeter v Savinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 13.12.2018 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - parcela 997 1178 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Branko Ploštajner, Gotovlje 152a, Šempeter v Savinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).