Levstikova 14
3310 Žalec

tel.: (03) 713 16 50
fax.: (03) 713 16 70

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Žalcu: urad.ojzal@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Žalcu - dražbe

I 415/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 23.05.2019 ob 13:00 - 1. DRAŽBA - 3/4 celotne nepremičnine ID znak parcela 978 259 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,Ljubljana, - Dolžnik: IGNAC GOBEC, Vrbje 45, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 415/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 23.05.2019 ob 13:00 - 1. DRAŽBA - 3/4 celotne nepremičnine ID znak parcela 978 259 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,Ljubljana, - Dolžnik: IGNAC GOBEC, Vrbje 45, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 415/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 23.05.2019 ob 13:00 - 1. DRAŽBA - 3/4 celotne nepremičnine ID znak parcela 978 259 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,Ljubljana, - Dolžnik: IGNAC GOBEC, Vrbje 45, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 415/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 23.05.2019 ob 13:00 - 1. DRAŽBA - 3/4 celotne nepremičnine ID znak parcela 978 259 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2,Ljubljana, - Dolžnik: IGNAC GOBEC, Vrbje 45, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 172/2008 In 165/2008 I 205/2017 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 22.05.2019 ob 11:00 - 2. DRAŽBA - 89/160 celotnih nepremičnin parcela 1003 3136, parcela 1003 3137, parcela 1003 3138, parcela 1003 546/13, parcela 1003 547/14, parcela 1003 542/1, parcela 1003 525, parcela 1003 526, parcela 1003 159, parcela 1003 570/2 - Upnik: prej ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, sedaj Silvester KUPEC, Sv. Lovrenc 8, Prebold, kiga zastopa Odvetniška pisarna Verk d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, prej ARHIMED, d.o.o., trgovina, zastopstvo in posredovanje, Koroška cesta 2, Kranj, sedaj Silvester KUPEC, Sv. Lovrenc 8, Prebold, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Verk d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, Silvester KUPEC, Sv. Lovrenc 8, Prebold, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Verk d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, - Dolžnik: Natalija Bečan Stamenov, Zabukovica 61, Griže,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 172/2008 In 165/2008 I 205/2017 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 22.05.2019 ob 11:00 - 2. DRAŽBA - 89/160 celotnih nepremičnin parcela 1003 3136, parcela 1003 3137, parcela 1003 3138, parcela 1003 546/13, parcela 1003 547/14, parcela 1003 542/1, parcela 1003 525, parcela 1003 526, parcela 1003 159, parcela 1003 570/2 - Upnik: prej ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, sedaj Silvester KUPEC, Sv. Lovrenc 8, Prebold, kiga zastopa Odvetniška pisarna Verk d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, prej ARHIMED, d.o.o., trgovina, zastopstvo in posredovanje, Koroška cesta 2, Kranj, sedaj Silvester KUPEC, Sv. Lovrenc 8, Prebold, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Verk d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, Silvester KUPEC, Sv. Lovrenc 8, Prebold, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Verk d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, - Dolžnik: Natalija Bečan Stamenov, Zabukovica 61, Griže,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 94/2018 VL 87572/2014 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 11:00 - 2. DRAŽBA - parcela 994 1227/1, - Upnik: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje - Dolžnik: NOX TEHNOLOGIJE, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Rimska cesta 092, Šempeter vSavinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 94/2018 VL 87572/2014 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 11:00 - 2. DRAŽBA - parcela 994 1227/1, - Upnik: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje - Dolžnik: NOX TEHNOLOGIJE, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Rimska cesta 092, Šempeter vSavinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 94/2018 VL 87572/2014 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 11:00 - 2. DRAŽBA - parcela 994 1227/1, - Upnik: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje - Dolžnik: NOX TEHNOLOGIJE, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Rimska cesta 092, Šempeter vSavinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 94/2018 VL 87572/2014 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 11:00 - 2. DRAŽBA - parcela 994 1227/1, - Upnik: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, Ljubljana, Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje - Dolžnik: NOX TEHNOLOGIJE, inženiring, proizvodnja in storitve, d.o.o., Rimska cesta 092, Šempeter vSavinjski dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 370/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne parcele 1021 792 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNOODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Božidar Cimerman, Na fari 51, Prevalje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 370/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne parcele 1021 792 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNOODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Božidar Cimerman, Na fari 51, Prevalje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 177/2017 - Izvršitelj MATIJA BATISTIČ - Kapla 16, Tabor - 21.05.2019 ob 10:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: German Lamovšek, - Dolžnik: Dominik Kugler,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 370/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne parcele 1021 792 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNOODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Božidar Cimerman, Na fari 51, Prevalje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 370/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 10:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne parcele 1021 792 - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNOODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Božidar Cimerman, Na fari 51, Prevalje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 177/2017 - Izvršitelj MATIJA BATISTIČ - Kapla 16, Tabor - 21.05.2019 ob 10:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: German Lamovšek, - Dolžnik: Dominik Kugler,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 265/20114 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - ID znak 992 1008/2, ID znak 992 1003/3 in ID znak 992 1008/5, - Upnik: Vid Štante, OPLOTNIŠKA CESTA 3, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. BRUMEC IZTOK -ODVETNIK, Mestni trg 007, Slovenske Konjice, - Dolžnik: Danijel Šumej, Ilirska ulica 19, Škofja vas,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 265/20114 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - ID znak 992 1008/2, ID znak 992 1003/3 in ID znak 992 1008/5, - Upnik: Vid Štante, OPLOTNIŠKA CESTA 3, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. BRUMEC IZTOK -ODVETNIK, Mestni trg 007, Slovenske Konjice, - Dolžnik: Danijel Šumej, Ilirska ulica 19, Škofja vas,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 265/20114 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - ID znak 992 1008/2, ID znak 992 1003/3 in ID znak 992 1008/5, - Upnik: Vid Štante, OPLOTNIŠKA CESTA 3, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. BRUMEC IZTOK -ODVETNIK, Mestni trg 007, Slovenske Konjice, - Dolžnik: Danijel Šumej, Ilirska ulica 19, Škofja vas,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 265/20114 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 21.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - ID znak 992 1008/2, ID znak 992 1003/3 in ID znak 992 1008/5, - Upnik: Vid Štante, OPLOTNIŠKA CESTA 3, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. BRUMEC IZTOK -ODVETNIK, Mestni trg 007, Slovenske Konjice, - Dolžnik: Danijel Šumej, Ilirska ulica 19, Škofja vas,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 74/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 20.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 977 *171, parcela 977 *173 in parcela 977 1351 - Upnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ki jo zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, - Dolžnik: IVAN PERC, Hramše 6, Žalec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 74/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 20.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 977 *171, parcela 977 *173 in parcela 977 1351 - Upnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ki jo zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, - Dolžnik: IVAN PERC, Hramše 6, Žalec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 74/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 20.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 977 *171, parcela 977 *173 in parcela 977 1351 - Upnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ki jo zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, - Dolžnik: IVAN PERC, Hramše 6, Žalec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 74/2018 - Nataša GLUK BREZNIK - Soba 3/I - 20.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - parcela 977 *171, parcela 977 *173 in parcela 977 1351 - Upnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ki jo zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, - Dolžnik: IVAN PERC, Hramše 6, Žalec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 286/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne nepremičnine 1001 371/9 - Upnik: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, - Dolžnik: Dušan OGOREVC, Petrovče 244, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 286/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne nepremičnine 1001 371/9 - Upnik: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, - Dolžnik: Dušan OGOREVC, Petrovče 244, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 286/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne nepremičnine 1001 371/9 - Upnik: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, - Dolžnik: Dušan OGOREVC, Petrovče 244, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 286/2016 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 11:00 - 1. DRAŽBA - 1/2 celotne nepremičnine 1001 371/9 - Upnik: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, - Dolžnik: Dušan OGOREVC, Petrovče 244, Petrovče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 279/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 10:00 - 2. DRAŽBA - celotne nepremičnine 986 1262/1, 986 *166, 986*167/1 in do 36/200 celotne nepremičnine parcela 1005 325/4, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Patricija Hribernik, HMELJARSKA CESTA 13, Prebold,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 279/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 10:00 - 2. DRAŽBA - celotne nepremičnine 986 1262/1, 986 *166, 986*167/1 in do 36/200 celotne nepremičnine parcela 1005 325/4, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Patricija Hribernik, HMELJARSKA CESTA 13, Prebold,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 279/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 10:00 - 2. DRAŽBA - celotne nepremičnine 986 1262/1, 986 *166, 986*167/1 in do 36/200 celotne nepremičnine parcela 1005 325/4, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Patricija Hribernik, HMELJARSKA CESTA 13, Prebold,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 279/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 10:00 - 2. DRAŽBA - celotne nepremičnine 986 1262/1, 986 *166, 986*167/1 in do 36/200 celotne nepremičnine parcela 1005 325/4, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Patricija Hribernik, HMELJARSKA CESTA 13, Prebold,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 279/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 10:00 - 2. DRAŽBA - celotne nepremičnine 986 1262/1, 986 *166, 986*167/1 in do 36/200 celotne nepremičnine parcela 1005 325/4, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Patricija Hribernik, HMELJARSKA CESTA 13, Prebold,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 279/2018 - Barbka ZUPAN CIMPERMAN - Soba 5/I - 14.05.2019 ob 10:00 - 2. DRAŽBA - celotne nepremičnine 986 1262/1, 986 *166, 986*167/1 in do 36/200 celotne nepremičnine parcela 1005 325/4, - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, - Dolžnik: Patricija Hribernik, HMELJARSKA CESTA 13, Prebold,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 75061/2018 - Izvršitelj GORAN IVKOVIČ - Podvrh 1, Braslovče - 10.05.2019 ob 11:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: A1 Slovenija d.d., - Dolžnik: Zlodnjak Branko,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 75061/2018 - Izvršitelj GORAN IVKOVIČ - Podvrh 1, Braslovče - 10.05.2019 ob 11:00 - DRAŽBENI RAZGLAS - 2. JAVNA DRAŽBA - Upnik: A1 Slovenija d.d., - Dolžnik: Zlodnjak Branko,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 106/2016 I 265/2016 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:40 - 2. DRAŽBA - parcela 980 *257, parcela 980 1627/4, parcela 980 1629 in parcela 980 1630, - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zdajDDM, Invest I Ag, Schochenmhlerstrasse 4, 6340 BAAR, ki ga zastopa odvetnik Gregor Lepoša iz Maribora, DDM INVEST V d. o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, - Dolžnik: Damijan LIKAR, Sončni grič 3, Velenje, Irena LIKAR, Sončni grič 3,Velenje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 106/2016 I 265/2016 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:40 - 2. DRAŽBA - parcela 980 *257, parcela 980 1627/4, parcela 980 1629 in parcela 980 1630, - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zdajDDM, Invest I Ag, Schochenmhlerstrasse 4, 6340 BAAR, ki ga zastopa odvetnik Gregor Lepoša iz Maribora, DDM INVEST V d. o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, - Dolžnik: Damijan LIKAR, Sončni grič 3, Velenje, Irena LIKAR, Sončni grič 3,Velenje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 106/2016 I 265/2016 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:40 - 2. DRAŽBA - parcela 980 *257, parcela 980 1627/4, parcela 980 1629 in parcela 980 1630, - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zdajDDM, Invest I Ag, Schochenmhlerstrasse 4, 6340 BAAR, ki ga zastopa odvetnik Gregor Lepoša iz Maribora, DDM INVEST V d. o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, - Dolžnik: Damijan LIKAR, Sončni grič 3, Velenje, Irena LIKAR, Sončni grič 3,Velenje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 106/2016 I 265/2016 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:40 - 2. DRAŽBA - parcela 980 *257, parcela 980 1627/4, parcela 980 1629 in parcela 980 1630, - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zdajDDM, Invest I Ag, Schochenmhlerstrasse 4, 6340 BAAR, ki ga zastopa odvetnik Gregor Lepoša iz Maribora, DDM INVEST V d. o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, - Dolžnik: Damijan LIKAR, Sončni grič 3, Velenje, Irena LIKAR, Sončni grič 3,Velenje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2018 I 240/2018 I 301/2018 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - celotna parcela 998 625/15 in do 1/12 celote parcele 988 *265 in parcele 988 918/33 - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, - Dolžnik: Vincenc DERNOVŠEK, Pernovo 4/e, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2018 I 240/2018 I 301/2018 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - celotna parcela 998 625/15 in do 1/12 celote parcele 988 *265 in parcele 988 918/33 - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, - Dolžnik: Vincenc DERNOVŠEK, Pernovo 4/e, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2018 I 240/2018 I 301/2018 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - celotna parcela 998 625/15 in do 1/12 celote parcele 988 *265 in parcele 988 918/33 - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, - Dolžnik: Vincenc DERNOVŠEK, Pernovo 4/e, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2018 I 240/2018 I 301/2018 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - celotna parcela 998 625/15 in do 1/12 celote parcele 988 *265 in parcele 988 918/33 - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, - Dolžnik: Vincenc DERNOVŠEK, Pernovo 4/e, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2018 I 240/2018 I 301/2018 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - celotna parcela 998 625/15 in do 1/12 celote parcele 988 *265 in parcele 988 918/33 - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, - Dolžnik: Vincenc DERNOVŠEK, Pernovo 4/e, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2018 I 240/2018 I 301/2018 - Mateja KREČA - Soba 5/I - 10.05.2019 ob 09:00 - 1. DRAŽBA - celotna parcela 998 625/15 in do 1/12 celote parcele 988 *265 in parcele 988 918/33 - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, - Dolžnik: Vincenc DERNOVŠEK, Pernovo 4/e, Žalec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 125897/2017 - Izvršitelj MATIJA BATISTIČ - Šmatevž 20/a, Gomilsko - 06.05.2019 ob 11:30 - DRAŽBENI RAZGLAS - 1. JAVNA DRAŽBA - Upnik: Splošna bolnišnica Celje, - Dolžnik: Bojan Vnučec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 125897/2017 - Izvršitelj MATIJA BATISTIČ - Šmatevž 20/a, Gomilsko - 06.05.2019 ob 11:30 - DRAŽBENI RAZGLAS - 1. JAVNA DRAŽBA - Upnik: Splošna bolnišnica Celje, - Dolžnik: Bojan Vnučec,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).