Cesta Maršala Tita 37
4270 Jesenice

tel.: (04) 581 33 00
fax.: (04) 581 33 30

Elektronski naslov okrajnega sodišča na Jesenicah: urad.ojjes@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče na Jesenicah - dražbe

In 182/2010 - Marija Vabič - soba 101, tega sodišča - 29.05.2019 ob 11:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: parcela 2169 233/4, ki sta v naravi stanovanjska hiša skupaj z zemljiščema, last dolžnika Dejana Mašovia do celote - NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. in ostali - DEJAN MAŠOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 182/2010 - Marija Vabič - soba 101, tega sodišča - 29.05.2019 ob 11:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: parcela 2169 233/4, ki sta v naravi stanovanjska hiša skupaj z zemljiščema, last dolžnika Dejana Mašovia do celote - NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. in ostali - DEJAN MAŠOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 116526/2017 - / - Cesta Franceta Prešerna 20, Jesenice - 22.05.2019 ob 16:15 - dražbeni razglas- 1. javna dražba - TELEKOM SLOVENIJE D.D. - EDIS KADIRI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 53804/2017 - / - Ulica heroja Verdnika 40, Jesenice - 22.05.2019 ob 09:00 - dražbeni razglas- 1. javna dražba - ADRIATIC SLOVENICA D.D. - PATRICIJA POTOČNIK MUZGA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 42/2018 - / - Skladiščna ulica 14, Jesenice - 22.05.2019 ob 08:45 - dražbeni razglas- 1. javna dražba - B2 KAPITAL D.O.O. - MARTA MRAK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 19/2018 - Marija Vabič - soba 101, tega sodišča - 17.05.2019 ob 11:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: del stavbe 2175-407-19, last dolžnika do 1/9 - DELAVSKA HRANILNICA d.d. - ANES HOPOVAC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 19/2018 - Marija Vabič - soba 101, tega sodišča - 17.05.2019 ob 11:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: del stavbe 2175-407-19, last dolžnika do 1/9 - DELAVSKA HRANILNICA d.d. - ANES HOPOVAC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 115/2013 - Tadej Rebrica - soba 101, tega sodišča - 15.05.2019 ob 10:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnin,vpisanih v zemljiški knjigi z ID znakoma parc. 2182 1467/1,v naravi gozdno zemljišče s površino 4.490m2 in parcela 2182 1468/1,v naravi gozdno zemljišče s površino 719 m2,ki sta obe v lasti dolžnice do celote - ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. - SONJA RAVNIK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 115/2013 - Tadej Rebrica - soba 101, tega sodišča - 15.05.2019 ob 10:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnin,vpisanih v zemljiški knjigi z ID znakoma parc. 2182 1467/1,v naravi gozdno zemljišče s površino 4.490m2 in parcela 2182 1468/1,v naravi gozdno zemljišče s površino 719 m2,ki sta obe v lasti dolžnice do celote - ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. - SONJA RAVNIK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 167043/2015 - / - Hrušica 207, Hrušica - 07.05.2019 ob 11:30 - dražbeni razglas - 2. javna dražba - T-2 D.O.O. - TATJANA JAGODIC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 93049/2018 - / - Cesta maršala Tita 96, Jesenice - 07.05.2019 ob 09:30 - dražbeni razglas - 1. javna dražba - LON D.D., Kranj - ANTON ČADONIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 86/2013 - / - Cesta 1. maja 100, Jesenice - 07.05.2019 ob 09:15 - dražbeni razglas - 1. javna dražba - ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. - IVAN KOČEVAR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 24/2008 - Marija Vabič - soba 101, tega sodišča - 26.04.2019 ob 11:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: parcela 2175 1887 (ID osnovnega položaja 4532473), ki je sedaj last Mirsada Dželilovia, do 875/26000 - SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE - ROLANDO GROHAR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 24/2008 - Marija Vabič - soba 101, tega sodišča - 26.04.2019 ob 11:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: parcela 2175 1887 (ID osnovnega položaja 4532473), ki je sedaj last Mirsada Dželilovia, do 875/26000 - SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE - ROLANDO GROHAR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).