test

Cesta Maršala Tita 37
4270 Jesenice

tel.: (04) 581 33 00
fax.: (04) 581 33 30

Elektronski naslov okrajnega sodišča na Jesenicah: urad.ojjes@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče na Jesenicah - dražbe

VL 45275/2016 - / - Ulica Bratov Rupar 5, Jesenice - 27.06.2018 ob 13:00 - dražbeni razglas - 2. javna dražba - A1 SLOVENIJA d.d. - SALKO FAZLI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 34/2014 - Hubert Rot - soba 101, tega sodišča - 08.06.2018 ob 09:00 - prva ustna javna dražba za prodajo celote (1/1) nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: del stavbe 2169-221-7, last dolžnika STANKA PETRIČA - TONE GOMBOC in drugi - STANKO PETRIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 34/2014 - Hubert Rot - soba 101, tega sodišča - 08.06.2018 ob 09:00 - prva ustna javna dražba za prodajo celote (1/1) nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: del stavbe 2169-221-7, last dolžnika STANKA PETRIČA - TONE GOMBOC in drugi - STANKO PETRIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 34/2014 - Hubert Rot - soba 101, tega sodišča - 08.06.2018 ob 09:00 - prva ustna javna dražba za prodajo celote (1/1) nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: del stavbe 2169-221-7, last dolžnika STANKA PETRIČA - TONE GOMBOC in drugi - STANKO PETRIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 15/2001 - Nada Prosen - soba 101, tega sodišča - 06.06.2018 ob 10:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: 2182 1035/3, last dolžnikov Ljubice Marjanovi do 1/3, Dragana Marjanovia do 1/3 in Nenada Marjanovia do 1/3 - POSOJILNICA ANK eGen in ostali - DRAGAN MARJANOVI, LJUBICA MARJANOVI IN NENAD MARJANOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 15/2001 - Nada Prosen - soba 101, tega sodišča - 06.06.2018 ob 10:00 - prva ustna javna dražba za prodajo nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi z ID znakom: 2182 1035/3, last dolžnikov Ljubice Marjanovi do 1/3, Dragana Marjanovia do 1/3 in Nenada Marjanovia do 1/3 - POSOJILNICA ANK eGen in ostali - DRAGAN MARJANOVI, LJUBICA MARJANOVI IN NENAD MARJANOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 66820/2008 - / - Cesta 1. maja 40, 4270 Jesenice - 31.05.2018 ob 08:00 - dražbeni razglas - 2. javna dražba - VRTEC JESENICE - ESAD KURBEGOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).