Kosovelova 1
6210 Sežana

tel.: (05) 731 24 00
fax.: (05) 731 24 13

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Sežani:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Sežani - dražbe

In 87/2015 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 11.10.2018 ob 11:00 - glej odredbo o prodaji - Mestna občina Koper, Koper - Real Estate d.o.o., Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 30/2017 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 11.10.2018 ob 10:15 - glej odredbo o prodaji - RS, Državno odvetništvo KoperZavarovalnica Sava, Maribor - Damijan Orel, Sežana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 55/2015 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 11.10.2018 ob 10:00 - parc. št. 2814/1k.o. 2455 Sežana, ocenjena vrednost 18.107,00 EUR - FURS Koper, Državno odvetništvo Koper - Klavdija Magajna, Sežana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57059/2016 - Izvršitelj Denis Paternost - Senožeče 123, 6224 Senožeče - 10.10.2018 ob 12:30 - Oklic I. javne dražbe - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 103/17 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Ob žici 13, 1000 Ljubljana - 02.10.2018 ob 13:00 - Oklic I. javne dražbe - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 74433/16 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Golac 60, 6243 Obrov - 01.10.2018 ob 16:00 - Oklic II. javne dražbe - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 60494/17 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Golac 60, 6243 Obrov - 01.10.2018 ob 16:00 - Oklic I. javne dražbe - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).