Kosovelova 1
6210 Sežana

tel.: (05) 731 24 00
fax.: (05) 731 24 13

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Sežani:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Sežani - dražbe

I 82/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 11:00 - glej odredbo o prodaji - državno odvetništvo RS, Koper - Borut Žerjal, Portorož

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 82/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 11:00 - glej odredbo o prodaji - državno odvetništvo RS, Koper - Borut Žerjal, Portorož

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 129/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 10:15 - parc. št. 960 k.o. 2560 Hrpelje, ocenjena vrednost 2.892,36 EUR - Državno odvetništvo RS, Koper - Dean Marko Kragelj, Ankaran

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 129/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 10:15 - parc. št. 960 k.o. 2560 Hrpelje, ocenjena vrednost 2.892,36 EUR - Državno odvetništvo RS, Koper - Dean Marko Kragelj, Ankaran

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 79/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 10:00 - parc. št. 1944, 1288 in 1945 vse k.o. 2436 Tomaj, ocenjena vrednost 6555,48 EUR - Državno odvetništvo RS, Koper - Slavko Grmek, Lokev

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 79/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 10:00 - parc. št. 1944, 1288 in 1945 vse k.o. 2436 Tomaj, ocenjena vrednost 6555,48 EUR - Državno odvetništvo RS, Koper - Slavko Grmek, Lokev

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 106/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 09:45 - glej odredbo o prodaji - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Ljubljana - Matjaž Filipčič, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 106/2018 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 09:45 - glej odredbo o prodaji - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Ljubljana - Matjaž Filipčič, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 171/2017 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 09:30 - parc. št. 2630/1 k.o. 2440 Veliko Polje, ocenjena vrednost 2.843,50 EUR - Vinko Hrib, Sežana - Jožef Mislej, Sežana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 171/2017 - Aleksandra Mirc Gombač - soba 10 tukajšnjega sodišča - 23.05.2019 ob 09:30 - parc. št. 2630/1 k.o. 2440 Veliko Polje, ocenjena vrednost 2.843,50 EUR - Vinko Hrib, Sežana - Jožef Mislej, Sežana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 76104/2017 - Izvršitelj Ivkovič Peter - Slavniška cesta 8, 6240 Kozina - 21.05.2019 ob 13:00 - Oklic I. javne dražbe - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 147445/2012 - Izvršitelj Tadej Poljak - Dekani 3a, 6271 Dekani - 24.04.2019 ob 17:00 - Oklic I. javne dražbe - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).