Tartinijev trg 1
6330 Piran

tel.: (05) 671 17 00
fax.: (05) 673 10 61

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Piranu: urad.ojpir@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Piranu - dražbe

VL 89306/2017 - / - Liminjanska cesta 107, Portorož - 04.12.2018 ob 15:00 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - A1 Slovemija, telekomunikacijske storitve d.d. - dolžnik: Redžič Muris

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 74662/2017 - / - Ulica IX. Korpusa 8, Izola - 04.12.2018 ob 14:00 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - A1 Slovenija,telekomunikacijske storitve d.d., Ljubljana - Posavac Ivan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 37/2016 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 04.12.2018 ob 10:45 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: Prospera družba za izterjavo d. o. o., Ljubljanska cesta 3, Koper - dolžnik: Mario Kocjančič, Gortanova ulica 8, Izola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 37/2016 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 04.12.2018 ob 10:45 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: Prospera družba za izterjavo d. o. o., Ljubljanska cesta 3, Koper - dolžnik: Mario Kocjančič, Gortanova ulica 8, Izola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 35/2017, pristop I 47/2018 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 04.12.2018 ob 10:00 - prodaja nepremičnine na 2. (drugi) javni dražbi - upnik: NLB d. d., Trg republike 2, Ljubljana;Unicredit banka Slovenije d. d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana - dolžnik: Novi most, trgovina in poslovne storitve d. o. o., Polje 9 g, Izola,Jadran Stubelj, Dantejeva ulica 15, Izola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 35/2017, pristop I 47/2018 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 04.12.2018 ob 10:00 - prodaja nepremičnine na 2. (drugi) javni dražbi - upnik: NLB d. d., Trg republike 2, Ljubljana;Unicredit banka Slovenije d. d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana - dolžnik: Novi most, trgovina in poslovne storitve d. o. o., Polje 9 g, Izola,Jadran Stubelj, Dantejeva ulica 15, Izola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 64/2017 - Asia Butinar - Okrajno sodišče v Kopru, razpravna dvorana št. 150, Ferrarska ulica 9, Koper - 03.12.2018 ob 09:00 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: DUTB d. d., Davčna ulica 1, Ljubljana - dolžnik: Paolino Marigo, Via Tiziano 10 a, Campolongo Maggiore, Venezia, Italija, ki g zastopa mag. Gregor Velkaverh iz kopra

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 64/2017 - Asia Butinar - Okrajno sodišče v Kopru, razpravna dvorana št. 150, Ferrarska ulica 9, Koper - 03.12.2018 ob 09:00 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: DUTB d. d., Davčna ulica 1, Ljubljana - dolžnik: Paolino Marigo, Via Tiziano 10 a, Campolongo Maggiore, Venezia, Italija, ki g zastopa mag. Gregor Velkaverh iz kopra

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 149/2018 - / - Kosovelova ulica 2, Portorož - 29.11.2018 ob 15:00 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - Upnik: Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška ulica 14, Koper - dolžnik: Adonis d. o. o., Liminjanska cesta 94 b, Portorož,Mihai Nikola, Cankarjevo nabrežje 15, Piran;Mihai Arsen, Kosovelova ulica 2, Portorož;Mihai Igor, Kosovelova ulica 2, Portorož

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 149/2018 - / - Liminjanska cesta 94 B, Portorož - 29.11.2018 ob 14:30 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - Upnik: Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška ulica 14, Koper - dolžnik: Adonis d. o. o., Liminjanska cesta 94 b, Portorož,Mihai Nikola, Cankarjevo nabrežje 15, Piran;Mihai Arsen, Kosovelova ulica 2, Portorož;Mihai Igor, Kosovelova ulica 2, Portorož

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Vabilo z oklicem neznanim dedičem v zadevi D 293/2018 - / - obala 7 a, Portorož - 29.11.2018 ob 13:30 - VL 163969/2014 - upnik: Hoteli Bernardin d. d. - dolžnik: Asani Eran s. p. Gostinstvo

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 115/2018 - / - Ulica XXX. divizije 4, Portorož - 29.11.2018 ob 11:00 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - upnik: Banka Intesa Sanpaolo d.d. - dolžnik: Jančar Rosana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 110/18 - / - Prečna pot 4D, Portorož - 29.11.2018 ob 09:30 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper - dolžnik: Dobravc Aleš

VL 39358/2018 - / - Ulica XXX. divizije 14, Portorož - 29.11.2018 ob 08:30 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - Splošna bolnišnica Izola - Dolžnik: uričkovi Marko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 69/2017 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 27.11.2018 ob 10:00 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS - dolžnik: Zofija Šuligoj, Stanetova ulica 19, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 69/2017 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 27.11.2018 ob 10:00 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS - dolžnik: Zofija Šuligoj, Stanetova ulica 19, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 160/2017, pristop I 293/2017 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 6 - 22.11.2018 ob 09:30 - prodaja nepremičnine na 2. (drugi) javni dražbi - upnik: DDM Invest VII AG, Schochenmuhlestrasse 4, Baar, ki ga zastopa odvetnik Gregor lepoša iz Slovenskih Konjic - dolžnik: Vesna Močilnikar, Zelena ulica 6 C, Izola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 160/2017, pristop I 293/2017 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 6 - 22.11.2018 ob 09:30 - prodaja nepremičnine na 2. (drugi) javni dražbi - upnik: DDM Invest VII AG, Schochenmuhlestrasse 4, Baar, ki ga zastopa odvetnik Gregor lepoša iz Slovenskih Konjic - dolžnik: Vesna Močilnikar, Zelena ulica 6 C, Izola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 504/2016 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 20.11.2018 ob 13:00 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Kopru - dolžnik: Hamdi Durmiši, Kettejeva ulica 3, Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 504/2016 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 20.11.2018 ob 13:00 - prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Kopru - dolžnik: Hamdi Durmiši, Kettejeva ulica 3, Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 370/2013 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 20.11.2018 ob 10:30 - prodaja nepremičnine na 2. (drugi) javni dražbi - upnik: Matjaž Zupanič, Na Brezno 55, Brezovica pri Ljubljani, ki ga zastopa odvetnik Žiga Klun iz Ljubljane - dolžnik: Lidija Bužekijan, Lucan 15, Portorož

In 134/2015 - Samanta Kravanja - Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, razpravna dvorana št. 4 - 20.11.2018 ob 09:30 - PREKLIC!!!prodaja nepremičnine na 1. (prvi) javni dražbi - upnik: DDM invest VII AG, Schoeshenmuhlestrasse 40, 6340 Švica, ki ga zstopa odvetnik Gregor Lepoša iz Slovenskih Konjic - dolžnik: 1. Edi Bužekijan, Lucan 15 a, Portoroža in 2. Roka Bužekijana, Lucan 15 a, Portorož, ki ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d. o. o. iz Ljubljane

VL 51114/2015 - / - Gregorčičeva 43, Piran - 20.11.2018 ob 09:00 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - upnik: NLB d. d. - dolžnik: Gajanovi Marko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 183443/2014 - / - Teslova ulica 3, Piran - 20.11.2018 ob 08:30 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - upnik: Okolje Piran - dolžnik: Borka in Dragan Joviči

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 50826/2016 - / - Sečovlje 26, Sečovlje - 20.11.2018 ob 08:00 - Oklic 1. (prve) javne dražbe premičnin - upnik: Generali zavarovalnica d. d. - dolžnik: Elena Babi

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).