test

Cesta krških žrtev 12, Krško
8270 Krško

tel. št.: (07) 488 17 00
Faks: (07) 488 17 69

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Krškem: urad.ojkk@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Krškem - dražbe

I 412/2017 - Miljana Ribič - v sobi 102, I. nadstropje tuk. sodišča - 27.06.2018 ob 10:00 - dražba - SKB banka d.d. - Jožef Ban

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 326/2017 - Miljana Ribič - v sobi 102, I. nadstropje tuk. sodišča - 27.06.2018 ob 09:30 - dražba - Javno podjetje energetika Ljbuljana d.o.o. - Branko Šorak

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 390/2017 - Miljana Ribič - v sobi 102, I. nadstropje tuk. sodišča - 27.06.2018 ob 09:15 - dražba - RS - Bojan Bašek

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 104/2017 - Miljana Ribič - v sobi 102, I. nadstropje tuk. sodišča - 27.06.2018 ob 09:00 - dražba - RS - Silva Žabkar

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 100972/2017 - / - Straža pri Raki 19A, 8274 Raka - 13.06.2018 ob 13:20 - dražba - Zavarovalnica Sava d.d. - Bilobrk Marjan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57898/2017 - / - Kolodvorska ulica 4A, 8270 Krško - 13.06.2018 ob 13:00 - dražba - Telekom Slovenije d.d. - Molan Nino

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 6571/2017 - / - CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 3, 8281 SENOVO - 13.06.2018 ob 12:00 - dražba - Telekom Slovenije d.d. - Dornik Marjana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 1818/2017 - / - Mali Kamen 41A, 8281 Senovo - 13.06.2018 ob 11:30 - dražba - Zavarovalnica Sava d.d. - Pečnik Rok

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 320/2017 - Milena Ahačič Pirc - v sobi 101, I. nadstropje tuk. sodišča - 13.06.2018 ob 08:40 - dražba - RS - Anton Mavsar

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 141/2014 - Milena Ahačič Pirc - v sobi 101, I. nadstropje - 13.06.2018 ob 08:30 - dražba - Srečko Hribšek in ostali - Bernardič Ivan s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 120738/2017 - / - Hrastek 14, 8312 Podbočje - 12.06.2018 ob 10:00 - dražba - Komunala Brežice d.o.o. - Pavlovič Mirko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 49393/2017 - / - Dolšce 1A, Kostanjevica na Krki - 11.06.2018 ob 10:15 - dražba - Zavarovalnica Triglav d.d. - Olovec Martin

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 51324/2017 - / - Straža pri Raki 17, Raka - 11.06.2018 ob 08:30 - dražba - Addiko Bank d.d. - Povhe Slavka

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 299/2017 - / - Kovinarska ulica 11B, 8270 Krško - 06.06.2018 ob 11:30 - dražba - A1 - Drole Zorko Maja

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 299/2017 - / - DRAŽBA preložena na dne 6.6.2018 - 05.06.2018 ob 11:30 - dražba - A1 Slovenija - Drole Zorko Maja

VL 17561/2017 - / - Drnovo 20A, Leskovec pri Krškem - 01.06.2018 ob 10:00 - dražba - Zavarovalnica Triglav d.d. - Katič Jeton

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 11782/2018 - / - Velika vas pri Krškem 38, Leskovec pri Krškem - 01.06.2018 ob 09:30 - dražba - Termotehnika d.o.o. - Omerzel Marjan s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 193/2017 - Miljana Ribič - v sobi 102 tuk. sodišča - 30.05.2018 ob 09:15 - dražba - DDM in ostali - Rudolf Glas

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 155/2017 - Miljana Ribič - v sobi 102 tuk. sodišča - 30.05.2018 ob 09:00 - dražba - DDM - Jure Tomič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 189/2016 - Milena Ahačič Pirc - v sobi 101 tuk. sodišča - 30.05.2018 ob 08:30 - dražba - RS - Igor Šeško

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).