Mestni trg 1
5220 Tolmin

tel.: (05) 380 02 60
fax.: (05) 380 02 71

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Tolminu: vlozisce.ojtol@sodisce.si

I 77/2017 - Silva Strgar Brežan - Mestni Trg 1, 5220 Tolmin, 1. Nadstropje, Razpravna Dvorana št. 4 - 23.04.2020 Ob 11:00 - Dražba Nepremičnin V Vrednosti 1.634,76 EUR - 1. JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS2. REPUBLIKA SLOVENIJA - BORUT KUK, Cesta Dveh Cesarjev 106 L, Ljubljana

23 Apr 2020 11:00:00 +2
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
I 77/2017 - Silva Strgar Brežan - Mestni Trg 1, 5220 Tolmin, 1. Nadstropje, Razpravna Dvorana št. 4 - 23.04.2020 Ob 11:00 - Dražba Nepremičnin V Vrednosti 1.634,76 EUR - 1. JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS2. REPUBLIKA SLOVENIJA - BORUT KUK, Cesta Dveh Cesarjev 106 L, Ljubljana

23 Apr 2020 11:00:00 +2
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
I 77/2017 - Silva Strgar Brežan - Mestni Trg 1, 5220 Tolmin, 1. Nadstropje, Razpravna Dvorana št. 4 - 23.04.2020 Ob 11:00 - Dražba Nepremičnin V Vrednosti 1.634,76 EUR - 1. JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS2. REPUBLIKA SLOVENIJA - BORUT KUK, Cesta Dveh Cesarjev 106 L, Ljubljana

23 Apr 2020 11:00:00 +2
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
I 6/2017 - Silva Strgar Brežan - Mestni Trg 1, 5220 Tolmin, 1. Nadstropje, Razpravna Dvorana št. 4 - 23.04.2020 Ob 10:00 - Dražba Nepremičnin V Vrednosti 64.300,00 EUR - ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - IVICA BERLOT, Prapetno 21, 5220 Tolmin

23 Apr 2020 10:00:00 +2
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
I 6/2017 - Silva Strgar Brežan - Mestni Trg 1, 5220 Tolmin, 1. Nadstropje, Razpravna Dvorana št. 4 - 23.04.2020 Ob 10:00 - Dražba Nepremičnin V Vrednosti 64.300,00 EUR - ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA - IVICA BERLOT, Prapetno 21, 5220 Tolmin

23 Apr 2020 10:00:00 +2
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
VL 85928/2018 - / - Bevkova Ulica 3, 5270 Ajdovščina - 20.04.2020 Ob 15:00 - Dražba Premičnin Na Naslovu Bevkova Ulica 3, 5270 Ajdovščina - TELEKOM SLOVENIJE D.D. - TANJA SULIČ

20 Apr 2020 15:00:00 +2