Vodnikova 2
2250 Ptuj

tel.: (02) 748 08 00
fax.: (02) 787 90 13

Elektronski naslov okrajnega sodišča na Ptuju: urad.ojpt@sodisce.si

Sodiš?e.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodiš?e na Ptuju - dražbe

VL 3642/2008 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - Skorba 19, Hajdina - 23.05.2019 ob 11:00 - Dražbeni razglas - Prospera d.o.o. - Anton Krasniq

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 25458/2011 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - Skorba 41, Hajdina - 23.05.2019 ob 10:30 - Dražbeni razglas - Prospera d.o.o. - Zoran Vujakovi

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 266/2007 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - PTUJ, Poljska cesta 39 - 23.05.2019 ob 10:30 - Dražbeni razglas - PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO , d.o.o. - Fridl (prej Kozel) Katarina,Fridl Janez

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 53361/2013 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - Sakušak 22, Juršinci - 23.05.2019 ob 09:45 - Dražbeni razglas - Prospera d.o.o. - Elizabeta Majerič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 669/2018 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - Sakušak 60, Juršinci - 23.05.2019 ob 09:30 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava d.d. (Novo Mesto) - Simon Štante

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 114787/2014 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - Videm pri Ptuju 79, Videm pri Ptuju - 23.05.2019 ob 08:30 - Dražbeni razglas - Prospera d.o.o. - Marija Krajnc

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 44/2017 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 21.05.2019 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 509,40 EUR, ... (I. prodaja) - Danica Fideršek, Preša 9, Majšperk, ki jo zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju - Milena Frelih, Trg komandanta Staneta 12, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 159/2013 (VL 181457/2013...) - KOROŠEC VIDOVIČ Tanja - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 17.05.2019 ob 10:00 - dražba nepremičnin v skupni vrednosti 330.180,00 EUR (II. prodaja) - 1. Banka Sparkasse, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju2. Javne službe Ptuj, d.o.o., Ul. heroja Lacka 3, Ptuj3. Porsche Zavarovalno zastopništvo, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj d.o.o., s sedežem v Ljubljani 4-5. Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju6. DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana7. Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju8-11. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje12. Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju13. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 10, Ljubljana - Ivan Gomilšek, Klepova ulica 41, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/61635 - IZVRŠITELJ Goran IVKOVIČ - Trnovski vrh 28b, Trnovska vas - 15.05.2019 ob 13:30 - Dražbeni razglas - A1 Slovenija d.d., ki ga zastopa odv. pisarna Monika Lipovec d.o.o. - Mojca Prajndl

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/75301 - IZVRŠITELJ Goran IVKOVIČ - Dravinjski vrh 2b, 2284 Videm pri Ptuju - 15.05.2019 ob 13:00 - Dražbeni razglas - A1 Slovenija d.d., ki ga zastopa odv. pisarna Monika Lipovec d.o.o. - Rok Štrucl

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/87740 - IZVRŠITELJ Goran IVKOVIČ - Moškanjci 58, Gorišnica - 15.05.2019 ob 12:30 - Dražbeni razglas - Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., ki ga zastopa Odv. Gregor Lepoša - Marija Jančič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 13/130807 - IZVRŠITELJ Goran IVKOVIČ - Skorba 2, Hajdina - 15.05.2019 ob 12:00 - Dražbeni razglas - Grawe d.d., ki ga zastopa odv. Manja Grosek - Stanislav Šijanec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 17/2013 - KOKOL Marta - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 117 - 14.05.2019 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 7.493,94 EUR (II. prodaja) - 1. Autocommerce d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, ki ga zastopa Kozinc in partnerji o.p., d.n.o., odvetniška družba v Ljubljani 2. Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, ki jo zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju 3. BKS-LEASING, d.o.o., Dunajska cesta 161, Ljubljana, ki ga zastopa Borut Rangus, odvetnik v Ljubljani 4. Rudolf Janžekovič, Ribiška pot 10, Ptuj, ki ga zastopa Gordan Stijepovi, odvetnik na Ptuju5. Atrij nepremičnine d.o.o., Ulica Viktorina Ptujskega 2, Ptuj, ki ga zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju - 1. Aljoša Tušek, Rimska ploščad 14, Ptuj2. Rosita Tušek, Rimska ploščad 14, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 8996/2015 - IZVRŠITELJ Peter OMAHEN - Ločki vrh 9, Destrnik, - 13.05.2019 ob 09:00 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Triglav d.d. - Ervin Muršec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 155/2017 - KOROŠEC VIDOVIČ Tanja - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 10.05.2019 ob 11:00 - dražba nepremičnin v skupni vrednosti 102.600,00 EUR (I. prodaja) - 1. ALTANA - PST, d.o.o., Brilejeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d.o.o., s sedežem v Ljubljani2. Karl Kunej, s.p., Osredek pri Podsredi 19, Podsreda, ki ga zastopa Boštjan Podgoršek, odvetnik v Brežicah3. AGM, Janez Pungerčar, s.p., Malkovec 1/b, Tržišče, ki ga zastopa Albina Krulc, odvetnica v Sevnici - Gorazd Pauman, Ulica Karla Paja 14, Pragersko, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selakovi, o.p., d.o.o., s sedežem v Mariboru

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 206/2015 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 10.05.2019 ob 10:30 - dražba nepremičnin v vrednosti 202.000,00 EUR (I. prodaja) - 1. Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor2. Danilo Papež, Hajdoše 112, Hajdina, ki ga zastopa Darjan Lampič, odvetnik v Mariboru - 1. Gvozdič - Elektronik Projektiranje - Inženiring - Storitve, k.d., Slomškova ulica 4, Ptuj2. Dušan Gvozdič, Slomškova ulica 4, Ptuj in 3. Nada Gvozdič, Slomškova ulica 4, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 427/2017,... - KOROŠEC VIDOVIČ Tanja - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 10.05.2019 ob 10:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 107.000,00 EUR (II. prodaja) - 1-2. Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Jure Ivančič, odvetnik v Mariboru3. Dejan Djordjevič, Pivola 49/h, Hoče, ki ga zastopa Nina Škrlec, odvetnica v Mariboru4. K2 Finance, d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor - 1. Rajko Tetičkovič, Pobrežje 155/d, Videm pri Ptuju2. Jarmila Tetičkovič, Pobrežje 155/d, Videm pri Ptuju (I 427/2017)

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 359/2016 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 10.05.2019 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 1.940,00 EUR, ... (II. prodaja) - Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor - Miran Tajhman, s.p. Gradbena dela, Štuki 29/a, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 346/2017 - KOKOL Marta - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 117 - 10.05.2019 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 25.210,00 EUR (II. prodaja) - 1. Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Avstrija, ki jo zastopa Leljak, o.p., d.o.o., odvetniška družba v Mariboru2-6. Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj - Damjan Vičar, Sakušak 21, Juršinci

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 50312/2009 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Belski vrh 7, Zavrč - 08.05.2019 ob 12:00 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Srečko PFEIFER

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 72337/2018 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Šturmovci 20c, Videm pri Ptuju - 08.05.2019 ob 10:30 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Marica PFEIFER

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 368/2017 - IZVRŠITELJ Milan KLEMENT - Trubarjeva ulica 9, Ptuj - 08.05.2019 ob 10:10 - Dražbeni razglas - Fire Business S.R.O. Praga, ki ga zastopa Vitjan Serdinšek - Nino Milošič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 16142/2018 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Pobrežje 62b, Videm pri Ptuju - 08.05.2019 ob 09:45 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Marjan MARINIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 67/2016 - IZVRŠITELJ Milan KLEMENT - Vintarovci 84, Destrnik - 08.05.2019 ob 09:00 - Dražbeni razglas - Sašo Lorenčič, Cerkvenjak, ki ga zastopa Jernej Kokalj - odetnik, - 1. Dejan Simonič2. Robi Kolednik3. Matej Torko4. Denis Dolinar

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 26/2018 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 07.05.2019 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 140.200,00 EUR (II. prodaja) - Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana - 1. Milica Habjanič2. Stanko Habjanič, oba Spielfeld 222, AT 8471 Spielfeld

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 2367/2017 - IZVRŠITELJ Denis PATERNOST - Biš 8, Trnovska vas - 07.05.2019 ob 08:15 - Dražbeni razglas - Nova Ljubljanska banka d.d. - Karin MATJAŠIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 45062/2015 - IZVRŠITELJ Peter OMAHEN - Ptuj, Kraigherjeva ulica 16 - 06.05.2019 ob 11:30 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Triglav d.d. - Rozalija Perkovič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 43930/2018 - IZVRŠITELJ Peter OMAHEN - Ulica Viktorina Ptujskega 5, 2250 PTUJ - 06.05.2019 ob 11:15 - Dražbeni razglas - IPF, k.o. - Mladinsko - kulturni center Kolnkišta, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 (I 466/2018) - ČUŠ ZAMUDA Simona - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 06.05.2019 ob 11:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 12.320,00 EUR (II. prodaja) - 1-2. Mirko Vidovič, Lovrečan brez 78, R Hrvaška, ki ga zastopa Gregor Resnik, odvetnik na Ptuju - 1-2. Franjo Kumek, Goričak 37, Zavrč

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 2093/2003 - IZVRŠITELJ Peter OMAHEN - Ptuj, Zagrebška cesta 78 - 06.05.2019 ob 11:00 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Triglav d.d. - Srečko Arnuš

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 197/2006 - ČUŠ ZAMUDA Simona - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 06.05.2019 ob 10:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 3.635,00 EUR (II. prodaja) - Slovenski regionalni razvojni sklad (prej Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja), Škrabčev trg 9/a, Ribnica, ki ga zastopa Irena Kočevar, odvetnica iz Ljubljane - 1. Srečko Pšeničnik2. Cvetka Pšeničnik, oba Stogovci 9, Ptujska Gora

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 45792/2018 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Zgornja Hajdina 155, Hajdina - 25.04.2019 ob 12:00 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Branko LAH

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 41352/2018 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Slavšina 29, Vitomarci - 25.04.2019 ob 09:15 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Valerija TANCOŠ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 20798/2018 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Gorišnica 96, Gorišnica - 24.04.2019 ob 12:45 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Nevenka GRANDL

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 127531/2017 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Stojnci 40a, Markovci - 24.04.2019 ob 12:00 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Janja MEZNARIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 124020/2017 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Stojnci 18a, Markovci - 24.04.2019 ob 11:30 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Marija ZUPANIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 142039/2016 - IZVRŠITELJ Boris ROZMAN - Bukovci 99, 2281 Markovci pri Ptuju - 24.04.2019 ob 10:45 - Dražbeni razglas - Zavarovalnica Sava, d.d. - Tadej MAJCENOVIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja