Vodnikova 2
2250 Ptuj

tel.: (02) 748 08 00
fax.: (02) 787 90 13

Elektronski naslov okrajnega sodišča na Ptuju: urad.ojpt@sodisce.si

Sodiš?e.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodiš?e na Ptuju - dražbe

I 359/2016 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 26.10.2018 ob 10:30 - dražba nepremičnin v vrednosti 61.160,00 EUR, ... (I. prodaja) - Nova kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor - Miran Tajhman, s.p., gradbena dela, Štuki 29/a, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 26/2018 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 26.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 140.200,00EUR, ... (I. prodaja) - Nova ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ptuj - 1. Milica Habjanič, Spielfeld 222, AT 8471 Spielfeld,2. Stanko Habjanič, Spielfeld 222, AT 8471 Spielfeld

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 183694/2013 - KOKOL Marta - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 117 - 23.10.2018 ob 11:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 35.650,00 EUR (II. prodaja) - 1. Javne službe Ptuj, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj2. KM-KREPFL,trgovina,promet,gradbeništvo,turizem in gostinstvo d.o.o., Zlatoličje 32b, Starše, ki ga zastopa Matej Pirih, odvetnik v Mariboru3. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Dušan Kecman, odvetniška pisarna v Ljubljani - 1. Zoran Nedog, Kicar 77, Ptuj2. Zoran Nedog, s.p., Biro za podjetniško in poslovno svetovanje, Kicar 77, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 290/2017 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 23.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 84.620,00EUR, ... (I. prodaja) - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek na Ptuju - Franc Malek, Kicar 71, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 202/2012 - KOROŠEC VIDOVIČ Tanja - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 19.10.2018 ob 11:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 3.962,00 EUR, ... (I. prodaja) - 1. Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor2. PORSCHE LEASING SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, o.p., d.o.o., s sedežem v Ljubljani3. SKB, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana - VINSTOR-VIS, d.o.o., Ulica 25. maja 16, Ptuj, ki jo zastopa Odvetniška družba dr.Aljoša Dežman, o.p., d.o.o., s sedežem v Ljubljani (In 202/2012, In 214/2014)

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 225/2015 - KOROŠEC VIDOVIČ Tanja - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 19.10.2018 ob 09:00 - prodaja nepremičnin v vrednosti 38.500,00 EUR (II. prodaja) - 1. Branko Ješovnik, Zgornje Partinje 9, Jurovski Dol, ki ga zastopa Veljko Škovrlj, odvetnik na Ptuju2. B2 Kapital, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Gorjup iz Maribora - Igor Ungar, Janežovski vrh 39/a, Destrnik

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 346/2017 - Marta KOKOL - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 117 - 16.10.2018 ob 10:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 25.210,00 EUR (I. prodaja) - Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Avstrija, ki jo zastopa Leljak, o.p., d.o.o., odvetniška družba v Mariboru - Damjan Vičar, Sakušak 21, Juršinci

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 71687/2017 - Marta KOKOL - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 117 - 16.10.2018 ob 09:30 - dražba nepremičnin v vrednosti 12.713,00 EUR (II. prodaja) - A BANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa Valentin Breznik, odvetnik v Mariboru - Vladimir Vogrinec, Dolena 32, Ptujska Gora

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 56691/2017 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 16.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 25.800,00 EUR, ... (I. prodaja) - Hosekra, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina, posredništvo, projektiranje in druge storitve ter izdelava in montaža strešne kritine, d.o.o., Kolodvorska ulica 37/e, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Andrej Rauter, odvetnik v Ljubljani - Tesarstvo, Robert Pungaršek, s.p., Hajdoše 55/a, Hajdina

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 99/2017 - ČUŠ ZAMUDA Simona - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 15.10.2018 ob 10:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 6.110,47 EUR (II. prodaja) - 1. HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Kolnik d.o.o., iz Maribora, 2. Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,3. Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,4. Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj - Jasna Rijavec, Vičava 59, Ptuj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57178/2016 - ČUŠ ZAMUDA Simona - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 115 - 15.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 3.000,00 EUR, ... (I. prodaja) - 1. PSS PTUJ, Vošnjakova ulica 6, Ptuj, ki ga zastopa Jure Ivančič, odvetnik iz Maribora - 1. Mitja Jančec, Ulica Borisa Kraigherja 14, Kidričevo

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 264/2008 - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 12.10.2018 ob 10:30 - dražba nepremičnin v vrednosti 73.386,96 EUR (II. prodaja) - Raiffeisenbank St. Stefan - Jagerberg-Wolfsberg, eGen, Murecker Strasse 23, St. Stefan, Republika Avstrija, ki jo zastopa odvetnik Ignac Horvat iz Murske Sobote - 1. Miran Knehtl, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ptuj2. Vanja Ropič, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ptuj in3. Aleš Cafuta, Turški vrh 14/a, Zavrč

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 167/2016 (VL 109827/2016) - ŠONAJA ŽLIČAR Nataša - Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova ulica 2, razpravna dvorana št. 116 - 12.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 54.000,00 EUR (I. prodaja) - 1-2. DDM Invest VII AG, Schochenmuhlestrasse 4, Baar, Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Slovenskih Konjicah - Jože Herega, Majšperk 40, Majšperk

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 154/2014, VL 102198/2011 - Nataša ŠONAJA ŽLIČAR - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 116 - 05.10.2018 ob 10:00 - dražba nepremičnin v skupni vrednosti 107.403,85 EUR (II. prodaja) - Zavarovalnica Sava, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor (upnica v obeh izvršilnih zadevah) - Dragica Kampl, Gerečja vas 1/b, Hajdina, ki jo zastopa Odvetniška družba Leljak, o.p., d.o.o. iz Maribora

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 652/2017 - Tanja KOROŠEC VIDOVIČ - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 115 - 05.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 2.690,00 EUR in 29.600,00 EUR (I. prodaja) - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek na Ptuju, Vodnikova ulica 2, Ptuj - Zlatko Krajnc, Pobrežje 103/b, Videm pri Ptuju

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 303/2013 - Nataša ŠONAJA ŽLIČAR - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 116 - 05.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 94.300,00 EUR (I. prodaja) - Milena Benčina, Polje 17, Ljubljana - Polje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Šnajder Paunovi iz Ljubljane - Simona Vajda, Gerečja vas 19/c, Hajdina

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

(In 41/2009), In 329/2010, VL 197364/2012 - Simona ČUŠ ZAMUDA - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 115 - 01.10.2018 ob 09:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 55.500,00 EUR (II. prodaja) - 1. SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana - Anton Repič, Rotman 27, Juršinci

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 159/2013 - Tanja KOROŠEC VIDOVIČ - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 115 - 28.09.2018 ob 13:00 - dražba nepremičnin v skupni vrednosti 330.180,00 EUR (I. prodaja) - 1. Banka Sparkasse, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju2. Javne službe Ptuj, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj3. Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj d.o.o., s sedežem v Ljubljani 4-5. Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju6. DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana7. Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju 8-11. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje12. Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju13. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 10, Ljubljana - 1. Ivan Gomilšek, Klepova ulica 41, Ptuj2. Mirjam Gomilšek - v osebnem stečaju, Grajena 43/a, Ptuj, ki jo zastopa Miran Kos, stečajni upravitelj v Ravnah na Koroškem

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 595/2016 - Tanja KOROŠEC VIDOVIČ - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 115 - 28.09.2018 ob 11:00 - dražba nepremičnin v vrednosti 50.400,00 EUR (I. prodaja) - Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Dušan Kecman, d.o.o., s sedežem v Ljubljani - Stojan Berčič, Sela 39/a, Hajdina

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 278/2017 - Tanja KOROŠEC VIDOVIČ - Okrajno sodišče na Ptuju,Vodnikova ul. 2, Ptuj, razpravna dvorana št. 115 - 28.09.2018 ob 10:00 - dražba nepremičnin v skupni vrednosti 22.989,10 EUR (I. prodaja) - Andrej Čuš, Vičava 74, Ptuj - 1. Kristijan Slodnjak, Brezovci 17/a, Polenšak in2. zastavni (hipotekarni) dolžnik: Prostovoljno gasilsko društvo Žamenci, Žamenci 11, Dornava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja