Ferrarska 9
6000 Koper

tel.: (05) 66 83 000
fax.: (05) 63 95 242

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Kopru: urad.ojkp@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Kopru - dražbe

In 161/2014 ter pristopljene zadeve razvidne iz odredbe o prodaji - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 17.01.2019 ob 10:00 - izvršilna zaradi izterjave 189.688,10 EUR ter ostale terjatve razvidne iz odredbe o prodaji - Volksbank Karnten eG, Pernhartgasse 7, Celovec, Avstrija, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat, Kovačič, Škofič d.o.o. ter ostali upniki razvidni iz odredbe o prodaji - Milan Lončina, Kolomban 9G, Ankaran in Veda Invest, nepremičnine in storitve d.o.o. Koper - v stečaju, Kolomban 39E, Ankaran, ter ostali dolžniki razvidni iz odredbe o prodaji

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 34980/2018 - / - Cesta na Markovec 61, Koper - 09.01.2019 ob 15:00 - rubež premičnin - UniCredit Banka Slovenija d.d., ki ga zastopa odv. Gregor Lepoša - Arizanovi Predrag

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 63687/2017 - / - Šmarje 103A, Šmarje - 07.01.2019 ob 15:00 - rubež premičnin - Erste Card d.o.o. - Mahni Zurija

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 657/2017 - Asia Butinar - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 151 - 04.01.2019 ob 13:30 - izvršilna zaradi izterjave 23.793,10 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Marjan Kodarin, Župančičeva ulica 38, Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 657/2017 - Asia Butinar - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 151 - 04.01.2019 ob 13:30 - izvršilna zaradi izterjave 23.793,10 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Marjan Kodarin, Župančičeva ulica 38, Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 657/2017 - Asia Butinar - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 151 - 04.01.2019 ob 13:30 - izvršilna zaradi izterjave 23.793,10 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Marjan Kodarin, Župančičeva ulica 38, Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 292/2017, I 547/2016 - Asia Butinar - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 151 - 04.01.2019 ob 09:00 - izvršilna zaradi izterjave 8.331,42 EUR, 1.560,00 EUR - Debora Zindovi, Razgledna ulica 40, Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin d.o.o. iz Grosuplja, Tinkara Zindovi, Razgleda ulica 40, Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin d.o.o. iz Grosuplja - Irena Gregorčič, Strunjan 134 b, Portorož, ki jo zastopa odv. Simona Preininger iz Šmarij pri Jelšah

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 292/2017, I 547/2016 - Asia Butinar - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 151 - 04.01.2019 ob 09:00 - izvršilna zaradi izterjave 8.331,42 EUR, 1.560,00 EUR - Debora Zindovi, Razgledna ulica 40, Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin d.o.o. iz Grosuplja, Tinkara Zindovi, Razgleda ulica 40, Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin d.o.o. iz Grosuplja - Irena Gregorčič, Strunjan 134 b, Portorož, ki jo zastopa odv. Simona Preininger iz Šmarij pri Jelšah

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 27000/2017 - / - Prisoje 7, Koper - 21.12.2018 ob 14:00 - rubež premičnin - Dom Koper d.o.o. - Kristina Tozan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 156/2017 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 20.12.2018 ob 09:00 - izvršilna zaradi izterjave 10.384,70 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Igor Ugrin, Ugrini 2, Buzet

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 156/2017 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 20.12.2018 ob 09:00 - izvršilna zaradi izterjave 10.384,70 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Igor Ugrin, Ugrini 2, Buzet

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 432/2013 ter ostale terjatve razvidne iz odredbe o prodaji - Aleksandra Mirc Gombač - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 146 - 19.12.2018 ob 10:45 - izvršilna zaradi izterjave 51.327,87 EUR ter ostale terjatve razvidne iz odredbe o prodaji - Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, Maribor, ki ga zastopa odv. Daniel Katalinič iz Murske Sobote ter ostali upniki razvidni iz odredbe o prodaji - Habib Dedi, Ulica Bogomira Magajne 10, Izola, Esmina Dedič, Bazoviška ulica 4, Koper

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 69/2017 - Aleksandra Mirc Gombač - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 146 - 19.12.2018 ob 10:00 - izvršilna zaradi izterjave 55.647,64 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zastopnik Državno odvetništvo Republika Slovenija, Ferrarska ulica 5B, Koper - Janez Kek, Koštabona 44, Šmarje ter zastavni upniki razvidni iz odredbe o prodaji

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 69/2017 - Aleksandra Mirc Gombač - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 146 - 19.12.2018 ob 10:00 - izvršilna zaradi izterjave 55.647,64 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zastopnik Državno odvetništvo Republika Slovenija, Ferrarska ulica 5B, Koper - Janez Kek, Koštabona 44, Šmarje ter zastavni upniki razvidni iz odredbe o prodaji

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 187/2018 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 13.12.2018 ob 13:00 - izvršilna zaradi izterjave 1.973,89 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Žarko Rastovac, Hrvatini 146, Ankaran

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 187/2018 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 13.12.2018 ob 13:00 - izvršilna zaradi izterjave 1.973,89 EUR - Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru - Žarko Rastovac, Hrvatini 146, Ankaran

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 244/2014, In 337/2013, In 170/2014 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 13.12.2018 ob 10:00 - izvršilna zaradi izterjave 1.694.989,61 EUR, 92.616,05 EUR, 16.388,48 EUR - Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, Energoplan d.d., Pod hribom 35, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Trbanc, Bojan Kavrečič, Hrvatini 177, Ankaran, ki ga zastopa odv. Mitja Vezovnik - IP Obala, poslovanje z nepremičninami d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 244/2014, In 337/2013, In 170/2014 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 13.12.2018 ob 10:00 - izvršilna zaradi izterjave 1.694.989,61 EUR, 92.616,05 EUR, 16.388,48 EUR - Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, Energoplan d.d., Pod hribom 35, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Trbanc, Bojan Kavrečič, Hrvatini 177, Ankaran, ki ga zastopa odv. Mitja Vezovnik - IP Obala, poslovanje z nepremičninami d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 244/2014, In 337/2013, In 170/2014 - Alenka Gerk Ljubič - Ferrarska ulica 9, Koper, soba 150 - 13.12.2018 ob 10:00 - izvršilna zaradi izterjave 1.694.989,61 EUR, 92.616,05 EUR, 16.388,48 EUR - Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, Energoplan d.d., Pod hribom 35, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Trbanc, Bojan Kavrečič, Hrvatini 177, Ankaran, ki ga zastopa odv. Mitja Vezovnik - IP Obala, poslovanje z nepremičninami d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 23117/2018 - / - Cesta I. Istrske brigade 66 E, Pobegi - 13.12.2018 ob 09:30 - rubež premičnin - Osnovna šola Koper Scuola elementare Capodistria - Florjanič Urška

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 39542/2018 - / - Cepki 25, Dekani - 13.12.2018 ob 08:30 - rubež premičnin - Marjetica Koper d.o.o. - Babi Zvonko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja