Jerebova 2
8000 Novo mesto

tel.: (07) 338 11 00
fax.: (07) 338 11 43

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Novem Mestu: urad.ojnm@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Novem mestu - dražbe

VL 83663/2011 - / - Skrovnik 2, Tržišče - 15.01.2019 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA D.D. - Dolžnik: KLAVDIJA PIRNAT

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 173/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 10:30 - Razdelilni narok - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: BOJAN ŠENIČAR, DRSKA 69A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 324/2017 s pristopoma - Tadeja Oblak - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. - Dolžnik: BRIGITA PETERLIN, KRKA 7, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 324/2017 s pristopoma - Tadeja Oblak - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. - Dolžnik: BRIGITA PETERLIN, KRKA 7, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo RepublikeSlovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor, Prospera, družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo RepublikeSlovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor, Prospera, družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo RepublikeSlovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor, Prospera, družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 37/2014 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DURS, DAVČNI URAD NOVO MESTO, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: JOŽE KRNC, Žaloviče 7, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa zak. zast. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO, Resslova ulica 007B, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 37/2014 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DURS, DAVČNI URAD NOVO MESTO, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: JOŽE KRNC, Žaloviče 7, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa zak. zast. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO, Resslova ulica 007B, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 37/2014 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DURS, DAVČNI URAD NOVO MESTO, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: JOŽE KRNC, Žaloviče 7, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa zak. zast. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO, Resslova ulica 007B, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 427/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ŠTEF BRKI, Hauptstrasse 31, 4304 Giebenach, ŠVICA, ki ga zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA SIMČIČ IN PANJAN, O.P., D.O.O., Dalmatinova ulica 001, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 427/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ŠTEF BRKI, Hauptstrasse 31, 4304 Giebenach, ŠVICA, ki ga zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA SIMČIČ IN PANJAN, O.P., D.O.O., Dalmatinova ulica 001, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 242/2016 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA ZAMAN d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, BANKA SPARKASSE d.d., matična št. 2211254000, davčnašt. 77752252, Cesta v Kleče 015, Ljubljana, ki ga zastopa odv. NAGODE GOGALA KATARINA LINA - ODVETNICA, Robova cesta 006, Vrhnika, JULIUS MEINL, trgovina s kavo, d.o.o., Orleška cesta 014, Sežana, ki ga zastopa zak. zast. ALJOŠA MILIČ, Križ 263, Sežana, po odv. ŽELEZNIK DUŠAN - ODVETNIK, Pod Sablanico 006, Sežana - Dolžnik: Primož Polak, MESTNE NJIVE 10, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA SMOLEJ d.o.o., Vrhovčeva ulica 007, Novo mesto, KAVKA PUB, oddajanje nepremičnin, PRIMOŽ POLAK S.P., matična št. 1908910000, davčna št. 59062533, Ljubljanska cesta 026, Novo mesto, ki ga zastopa KIRM PERPAR, odvetniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 008, Ljubljana; MARKO KOLARIČ, EMŠO 3110975500234, Westrova ulica 5, Novo mesto - dostava; MILENA KOLARIČ, EMŠO1705956505116, Westrova ulica 5, Novo mesto - dostava; DAMJAN POLAK, EMŠO 2405975500079, Mestne njive 10, Novo mesto - dostava; NEPREMIČNINE LARA posredovanje, inženiring in trgovinad.o.o., matična št. 5754569000, davčna št. 90182847, Westrova ulica 005, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 242/2016 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA ZAMAN d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, BANKA SPARKASSE d.d., matična št. 2211254000, davčnašt. 77752252, Cesta v Kleče 015, Ljubljana, ki ga zastopa odv. NAGODE GOGALA KATARINA LINA - ODVETNICA, Robova cesta 006, Vrhnika, JULIUS MEINL, trgovina s kavo, d.o.o., Orleška cesta 014, Sežana, ki ga zastopa zak. zast. ALJOŠA MILIČ, Križ 263, Sežana, po odv. ŽELEZNIK DUŠAN - ODVETNIK, Pod Sablanico 006, Sežana - Dolžnik: Primož Polak, MESTNE NJIVE 10, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA SMOLEJ d.o.o., Vrhovčeva ulica 007, Novo mesto, KAVKA PUB, oddajanje nepremičnin, PRIMOŽ POLAK S.P., matična št. 1908910000, davčna št. 59062533, Ljubljanska cesta 026, Novo mesto, ki ga zastopa KIRM PERPAR, odvetniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 008, Ljubljana; MARKO KOLARIČ, EMŠO 3110975500234, Westrova ulica 5, Novo mesto - dostava; MILENA KOLARIČ, EMŠO1705956505116, Westrova ulica 5, Novo mesto - dostava; DAMJAN POLAK, EMŠO 2405975500079, Mestne njive 10, Novo mesto - dostava; NEPREMIČNINE LARA posredovanje, inženiring in trgovinad.o.o., matična št. 5754569000, davčna št. 90182847, Westrova ulica 005, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 242/2016 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA ZAMAN d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, BANKA SPARKASSE d.d., matična št. 2211254000, davčnašt. 77752252, Cesta v Kleče 015, Ljubljana, ki ga zastopa odv. NAGODE GOGALA KATARINA LINA - ODVETNICA, Robova cesta 006, Vrhnika, JULIUS MEINL, trgovina s kavo, d.o.o., Orleška cesta 014, Sežana, ki ga zastopa zak. zast. ALJOŠA MILIČ, Križ 263, Sežana, po odv. ŽELEZNIK DUŠAN - ODVETNIK, Pod Sablanico 006, Sežana - Dolžnik: Primož Polak, MESTNE NJIVE 10, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA SMOLEJ d.o.o., Vrhovčeva ulica 007, Novo mesto, KAVKA PUB, oddajanje nepremičnin, PRIMOŽ POLAK S.P., matična št. 1908910000, davčna št. 59062533, Ljubljanska cesta 026, Novo mesto, ki ga zastopa KIRM PERPAR, odvetniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 008, Ljubljana; MARKO KOLARIČ, EMŠO 3110975500234, Westrova ulica 5, Novo mesto - dostava; MILENA KOLARIČ, EMŠO1705956505116, Westrova ulica 5, Novo mesto - dostava; DAMJAN POLAK, EMŠO 2405975500079, Mestne njive 10, Novo mesto - dostava; NEPREMIČNINE LARA posredovanje, inženiring in trgovinad.o.o., matična št. 5754569000, davčna št. 90182847, Westrova ulica 005, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DEJAN JAKIČ, Mala Strmica 13, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DEJAN JAKIČ, Mala Strmica 13, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DEJAN JAKIČ, Mala Strmica 13, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 141/2018 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI - Finančno računovodska služba (Opr.št.: VL 102791/2013), Miklošičeva 10, Ljubljana - dostava, OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI (Opr. št.: 143022/2012) - Finančno računovodska služba, Miklošičeva 10, Ljubljana - Dolžnik: FRANCI ERČULJ, Šmartinska cesta 58 A, Ljubljana - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 141/2018 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 11.01.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI - Finančno računovodska služba (Opr.št.: VL 102791/2013), Miklošičeva 10, Ljubljana - dostava, OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI (Opr. št.: 143022/2012) - Finančno računovodska služba, Miklošičeva 10, Ljubljana - Dolžnik: FRANCI ERČULJ, Šmartinska cesta 58 A, Ljubljana - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 37205/2017 - / - Obrtna cona Ugar 52, Ribnica - 09.01.2019 ob 10:00 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: AVTOSTORITVE FRANC VRH s.p. - Dolžnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 214044/2010 - / - Gorenji Podboršt 7, Mirna Peč - 08.01.2019 ob 12:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: EOS KSI d.o.o. - Dolžnik: DORE ŠTIMEC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 32727/2017 - / - Dobruška vas 35, Škocjan - 08.01.2019 ob 12:00 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: SABRINA KOSTREVC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9351/2018 - / - Koroška vas 5, Novo mesto - 08.01.2019 ob 08:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: SLAVKO ČELIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 11669/2018 - / - Nad mlini 31, Novo mesto - 08.01.2019 ob 08:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: T-2 D.O.O. - Dolžnik: DANILO KESI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 263/2013 - / - Češča vas 14, Novo mesto - 08.01.2019 ob 08:00 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: PROSPERA d.o.o. - Dolžnik: ALEŠ KOLENC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 50288/2014 in VL 147289/2015 - / - Dantejeva ulica 29, Piran - 27.12.2018 ob 15:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., KOMUNALA NOVOMESTO d.o.o. - Dolžnik: DARJA KVAS

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 723/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 10:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Marko Rupnik, PRISOJNA POT 22, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 723/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 10:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Marko Rupnik, PRISOJNA POT 22, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 171/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: JOŽE BERUS, BIŠKA VAS 41, Mirna Peč

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 171/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: JOŽE BERUS, BIŠKA VAS 41, Mirna Peč

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1677/2006 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: SPARKASSE LEASING S d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna FRIDL&HLASTEC d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor(prejšnji naziv: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana) - Dolžnik: VINKO HUDOROVIČ, ROJE 19, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1677/2006 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: SPARKASSE LEASING S d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna FRIDL&HLASTEC d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor(prejšnji naziv: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana) - Dolžnik: VINKO HUDOROVIČ, ROJE 19, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1677/2006 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: SPARKASSE LEASING S d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna FRIDL&HLASTEC d.o.o., Titova cesta 2a, Maribor(prejšnji naziv: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana) - Dolžnik: VINKO HUDOROVIČ, ROJE 19, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 41/2014 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 001, Ljubljana - Dolžnik: TINA POLOVIČ, Paderšičeva ulica 34, Novo mesto - dostava;ANŽE POLOVIČ, padelšičeva 34, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 41/2014 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 001, Ljubljana - Dolžnik: TINA POLOVIČ, Paderšičeva ulica 34, Novo mesto - dostava;ANŽE POLOVIČ, padelšičeva 34, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 41/2014 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 001, Ljubljana - Dolžnik: TINA POLOVIČ, Paderšičeva ulica 34, Novo mesto - dostava;ANŽE POLOVIČ, padelšičeva 34, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 557/2004 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, Anica Zarabec, Dol. Ajdovec 19, Dvor, ki jo zastopa odv. Štrasner Majda, Jerebova ulica 4, Novo mesto - Dolžnik: FRANCE PEČJAK, DVOR 98, Dvor

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 557/2004 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, Anica Zarabec, Dol. Ajdovec 19, Dvor, ki jo zastopa odv. Štrasner Majda, Jerebova ulica 4, Novo mesto - Dolžnik: FRANCE PEČJAK, DVOR 98, Dvor

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 557/2004 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, Anica Zarabec, Dol. Ajdovec 19, Dvor, ki jo zastopa odv. Štrasner Majda, Jerebova ulica 4, Novo mesto - Dolžnik: FRANCE PEČJAK, DVOR 98, Dvor

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 147/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL & HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: ZORAN TREKMAN, Maistrova 22, Maribor - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 147/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL & HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: ZORAN TREKMAN, Maistrova 22, Maribor - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 147/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 21.12.2018 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL & HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: ZORAN TREKMAN, Maistrova 22, Maribor - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1037/2005 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 21.12.2018 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL &HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: BERNARDKA BRULC, ŠUKLJETOVA 6, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1037/2005 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 21.12.2018 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL &HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: BERNARDKA BRULC, ŠUKLJETOVA 6, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1037/2005 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 21.12.2018 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL &HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: BERNARDKA BRULC, ŠUKLJETOVA 6, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 68897/2018 - / - Češča vas 41, Novo mesto - 20.12.2018 ob 09:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: PACOM d.o.o. - Dolžnik: EMANA TEAM d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 37102/2018 - / - Tomažja vas 66, Škocjan - 19.12.2018 ob 10:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: ANASTAZIJA KRŠTINC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 43862/2018 - / - Birčna vas 53 a, Novo mesto - 19.12.2018 ob 08:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: UROŠ BOGATAJ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57327/2018 - / - Brezje 12, Novo mesto - 17.12.2018 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: TELEMACH D.O.O. - Dolžnik: FRANC POTOČAR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).