Jerebova 2
8000 Novo mesto

tel.: (07) 338 11 00
fax.: (07) 338 11 43

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Novem Mestu: urad.ojnm@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Novem mestu - dražbe

VL 180035/2013 - / - Ob potoku 42, Novo mesto - 26.10.2018 ob 14:00 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: TELEKOM SLOVENIJE d.d. - Dolžnik: ŠTEFAN NOVAK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 115303/2016 - / - Podbreznik 112, Novo mesto - 26.10.2018 ob 13:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: TELEKOM SLOVENIJE d.d. - Dolžnik: MIHAEL GRIL

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 241/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Stanislava Beriša, Pod smreko 1, Črnomelj, ki ga zastopa odv. KRISTJAN ŽALEC, ODVETNIK, Zadružna cesta 033, Črnomelj - Dolžnik: Saša Rozman, RUČETNA VAS 12, Črnomelj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 241/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Stanislava Beriša, Pod smreko 1, Črnomelj, ki ga zastopa odv. KRISTJAN ŽALEC, ODVETNIK, Zadružna cesta 033, Črnomelj - Dolžnik: Saša Rozman, RUČETNA VAS 12, Črnomelj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 241/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Stanislava Beriša, Pod smreko 1, Črnomelj, ki ga zastopa odv. KRISTJAN ŽALEC, ODVETNIK, Zadružna cesta 033, Črnomelj - Dolžnik: Saša Rozman, RUČETNA VAS 12, Črnomelj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 241/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Stanislava Beriša, Pod smreko 1, Črnomelj, ki ga zastopa odv. KRISTJAN ŽALEC, ODVETNIK, Zadružna cesta 033, Črnomelj - Dolžnik: Saša Rozman, RUČETNA VAS 12, Črnomelj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 241/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Stanislava Beriša, Pod smreko 1, Črnomelj, ki ga zastopa odv. KRISTJAN ŽALEC, ODVETNIK, Zadružna cesta 033, Črnomelj - Dolžnik: Saša Rozman, RUČETNA VAS 12, Črnomelj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 90010/2017 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Terca d.o.o., Šentrupert 124, ŠENTRUPERT, ki ga zastopa zak. zast. Ksenija Radminič Virant, in drugi - Dolžnik: MARJANCA COLARIČ KOČEVAR, Seidlova cesta 38, NOVO MESTO

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 90010/2017 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.10.2018 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Terca d.o.o., Šentrupert 124, ŠENTRUPERT, ki ga zastopa zak. zast. Ksenija Radminič Virant, in drugi - Dolžnik: MARJANCA COLARIČ KOČEVAR, Seidlova cesta 38, NOVO MESTO

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 86/2014 s pristopi - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 26.10.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: JANEZ VRTAČIČ, GORENJA GOMILA 25, Šentjernej, ki ga zastopa odv. BORUT TIRAN - ODVETNIK, Ulica talcev 002, Novo mesto, JAN PERHAJ, Veliki Orehek 51, Novo mesto, ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, Republika Slovenija, Gregoričeva 20, Ljubljana, GAL PERHAJ, Veliki Orehek 51, Novo mesto - Dolžnik: IGOR PERHAJ, Šmarje 47, Šentjernej, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA GORIČAR d.o.o., Litostrojska cesta 040B, Ljubljana; ALENKA BAJEC, Šmarje 47, Šentjernej, ki ga zastopa MATJAŽ MEDLE - ODVETNIK, Kratka ulica 001, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 116402/2014 - / - Stara cesta 121, Straža - 24.10.2018 ob 16:00 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: ZAVROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: MLAEN MAKSIMOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 326/2012 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 10:40 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: TOMAŽ ORAŽEM, MIRNA ULICA 17, Lukovica, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: LAVRIČ ALEŠ, PLEŠE 11, Škofljica, ki ga zastopa Poslovno svetovanje, Vida Gaberc, s.p. Vida Gaberc, Koprska cesta 003A, Portorož, ; IGOR LAVRIČ, GORENJE GRADIŠČE 4, Dolenjske Toplice, ki ga zastopa TADEJA ŽIBRED - ODVETNICA, Vrhovčeva ulica 014, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 251/2017 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 19.10.2018 ob 10:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Slovensko zavarovalno združenje - Dolžnik: VID BORSE, TRŠKA GORA 44 A, Novo mesto - dostava zaradi

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 34/2014 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, Ledava, investicije, d.o.o., matična št. 7093578000, davčna št. 56802749, Cesta v Mestni log 001, Ljubljana, ki ga zastopa KATJA PEČEK - ODVETNICA, Štefanova ulica 013A, Ljubljana - Dolžnik: MIZARSTVO GOLOB GOLOB ANDREJ S.P., Mala Cikava 018, Novo mesto; ANDREJ GOLOB, Mala Cikava 18, Novo mesto - dostava; LIDIJA GOLOB, Mala Cikava 18, Novo mesto - dostava; JANEZ GOLOB, Mala Cikava 19, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa Poslovno svetovanje Milorad Vidovi s.p. Milorad Vidovi, Ulica Zore Majcnove 022, Ljubljana, ; MIZARSTVO GOLOB, oprema prostorov d.o.o., Mala Cikava 019, Novo mesto, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA SMOLEJ d.o.o., Vrhovčeva ulica 007, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 34/2014 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, Ledava, investicije, d.o.o., matična št. 7093578000, davčna št. 56802749, Cesta v Mestni log 001, Ljubljana, ki ga zastopa KATJA PEČEK - ODVETNICA, Štefanova ulica 013A, Ljubljana - Dolžnik: MIZARSTVO GOLOB GOLOB ANDREJ S.P., Mala Cikava 018, Novo mesto; ANDREJ GOLOB, Mala Cikava 18, Novo mesto - dostava; LIDIJA GOLOB, Mala Cikava 18, Novo mesto - dostava; JANEZ GOLOB, Mala Cikava 19, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa Poslovno svetovanje Milorad Vidovi s.p. Milorad Vidovi, Ulica Zore Majcnove 022, Ljubljana, ; MIZARSTVO GOLOB, oprema prostorov d.o.o., Mala Cikava 019, Novo mesto, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA SMOLEJ d.o.o., Vrhovčeva ulica 007, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 487/2016 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 09:40 - Razdelilni narok - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: KOSTEL.ING, d.o.o., podjetje za turizem, investicijska in restavratorska dela, Barletova cesta 004, Medvode, ki ga zastopa ANJA JANDROK - ODVETNICA, Cigaletova ulica 007, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 325/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DRAGO BRAJDIČ, roj. 9.10.1961, BREZJE 3, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 325/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DRAGO BRAJDIČ, roj. 9.10.1961, BREZJE 3, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 332/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 09:00 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4 0, 6340 ŠVICA, ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: ALEKSEJ DOBROVNIK, Lakmartin 63, KRK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 332/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 19.10.2018 ob 09:00 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4 0, 6340 ŠVICA, ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: ALEKSEJ DOBROVNIK, Lakmartin 63, KRK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 268/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 19.10.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: KARMEN KUMER, Herinja vas 19, Otočec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 268/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 19.10.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: KARMEN KUMER, Herinja vas 19, Otočec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 268/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 19.10.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: KARMEN KUMER, Herinja vas 19, Otočec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 268/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 19.10.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: KARMEN KUMER, Herinja vas 19, Otočec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 6912/2018 - / - Ulica Juša Kozaka 1, Ivančna Gorica - 08.10.2018 ob 11:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: ELVIS HALKI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 27526/2016 - / - Vrbovce 15, Šentjernej - 08.10.2018 ob 11:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: TELEKOM SLOVENIJE d.d. - Dolžnik: MARTIN CVELBAR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 75419/2014 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:50 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, LJUBLJANA, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 004, Ljubljana - Dolžnik: BRIGITA RIBIČ, Praprot 4, Semič; ŽELJKA RIBIČ, PRAPROT 4, SEMIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMUHLESTRASSE 4, , ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMUHLESTRASSE 4, , ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMUHLESTRASSE 4, , ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMUHLESTRASSE 4, , ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 329/2017 s pristopoma - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:15 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Raiffeisen trgovina d.o.o., Industrijska ulica 8, Lenart v Slov. goricah, po odv. Zidanšek Vojko, Stari trg 36, Slovenske Konjice, Agrochem Zunanja trgovina-zastopstva d.o.o., Šempeter, Ulica Ivana Suliča 23, Šempeter pri Gorici, po odvetniški družbi Peternel, o.p., d.o.o., Ulica Jana Husa 3, Ljubljana - Dolžnik: AGRO trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., Kastelčeva ulica 009, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 329/2017 s pristopoma - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:15 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Raiffeisen trgovina d.o.o., Industrijska ulica 8, Lenart v Slov. goricah, po odv. Zidanšek Vojko, Stari trg 36, Slovenske Konjice, Agrochem Zunanja trgovina-zastopstva d.o.o., Šempeter, Ulica Ivana Suliča 23, Šempeter pri Gorici, po odvetniški družbi Peternel, o.p., d.o.o., Ulica Jana Husa 3, Ljubljana - Dolžnik: AGRO trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., Kastelčeva ulica 009, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 329/2017 s pristopoma - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:15 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Raiffeisen trgovina d.o.o., Industrijska ulica 8, Lenart v Slov. goricah, po odv. Zidanšek Vojko, Stari trg 36, Slovenske Konjice, Agrochem Zunanja trgovina-zastopstva d.o.o., Šempeter, Ulica Ivana Suliča 23, Šempeter pri Gorici, po odvetniški družbi Peternel, o.p., d.o.o., Ulica Jana Husa 3, Ljubljana - Dolžnik: AGRO trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., Kastelčeva ulica 009, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:10 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog (Komarna vas 100, Semič); Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:10 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog (Komarna vas 100, Semič); Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:10 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog (Komarna vas 100, Semič); Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 09:10 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog (Komarna vas 100, Semič); Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 14/2013 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 05.10.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 002, Ljubljana - Dolžnik: ALOJZ REZELJ, Dvor 9, Dvor; IVANKA REZELJ, Dvor 31, Dvor, ki ga zastopa MAJA KOLBEZEN - ODVETNICA, Jerebova ulica 004, Novo mesto;ROBERT BLATNIK, Villa NO4, Street 12, Springs 2, Dubai

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 497/2017 - / - Brezje 12, Novo mesto - 04.10.2018 ob 15:45 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: OKRAJNO SODIŠČE V NOVEM MESTU - Dolžnik: JANA BRAJDIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 27580/2013 - / - Velike Brusnice 27, Brusnice - 04.10.2018 ob 12:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o. - Dolžnik: JOŽICA AMBROŽIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 109856/2014 - / - Žvirče 21, Hinje - 04.10.2018 ob 12:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: LALIN d.o.o. - Dolžnik: JOŽE VIDIC s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 45686/2017 - / - Mihovica 36, Šentjernej - 04.10.2018 ob 10:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: DANE BRAJDIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 97780/2017 - / - Klenovik 17, Škocjan - 04.10.2018 ob 09:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: TELEKOM SLOVENIJE d.d. - Dolžnik: ALEŠ LINDIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 26362/2018 - / - Belokranjska cesta 19, Novo mesto - 04.10.2018 ob 08:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ADRIATIC SLOVENICA d.d. - Dolžnik: DCC d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 113363/2015 - / - Smrečnikova ulica 57, Novo mesto - 04.10.2018 ob 08:15 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: BANKA INTESA SANPAOLO d.d. - Dolžnik: PETER KLINC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 63691/2017 - / - Veliki Podljuben 2, Uršna sela - 04.10.2018 ob 08:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: NLB d.d. - Dolžnik: MIHA KOVAČIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 168/2018 - / - Foersterjeva ulica 10, Novo mesto - 02.10.2018 ob 08:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO BRIGITA PETERLIN s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 15645/2018 - / - Rogovila 7, Mirna Peč - 01.10.2018 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d. - Dolžnik: VIDO BIZJAK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).