Jerebova 2
8000 Novo mesto

tel.: (07) 338 11 00
fax.: (07) 338 11 43

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Novem Mestu: urad.ojnm@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Novem mestu - dražbe

I 454/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 24.05.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Andrej Ilovar, Šmarjeta 46, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 454/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 24.05.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Andrej Ilovar, Šmarjeta 46, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 454/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 24.05.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Andrej Ilovar, Šmarjeta 46, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 454/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 24.05.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Andrej Ilovar, Šmarjeta 46, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 78773/2015 - / - Trdinova cesta 24, Šentjernej - 21.05.2019 ob 11:45 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ADRIATIC SLOVENICA d.d. - Dolžnik: KLAVDIJA HUDOROVIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 75943/2018 - / - Levičnikova ulica 34, Šentjernej - 21.05.2019 ob 11:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: IN.MEDICA d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 33180/2018 - / - Ulica Maksa Henigmana 31, Dolenjske Toplice - 21.05.2019 ob 09:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: T-2 d.o.o. - Dolžnik: MAJA STRMEC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 379/2018 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 10:40 - I. javna dražba prodaje poslovnega deleža - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: IDEJA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Šentjernej d.o.o., Turopolje 006, Šentjernej; Irena Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej; Roman Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 379/2018 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 10:40 - I. javna dražba prodaje poslovnega deleža - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: IDEJA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Šentjernej d.o.o., Turopolje 006, Šentjernej; Irena Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej; Roman Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 724/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 10:00 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: Uroš Bogataj, BIRČNA VAS 53a, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 724/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 10:00 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: Uroš Bogataj, BIRČNA VAS 53a, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 724/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 10:00 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: Uroš Bogataj, BIRČNA VAS 53a, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 09:40 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor, Prospera, družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 09:40 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, Maribor, Prospera, družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 228/2016 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 09:10 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Niko Tošič, Črmošnjice pri Stopičah 34, Novo mesto, po odv. Sitar Aleksander, Glavni trg 22, Novo mesto - Dolžnik: METKA RIFELJ, ŽDINJA VAS 26 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 228/2016 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 09:10 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Niko Tošič, Črmošnjice pri Stopičah 34, Novo mesto, po odv. Sitar Aleksander, Glavni trg 22, Novo mesto - Dolžnik: METKA RIFELJ, ŽDINJA VAS 26 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 228/2016 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 17.05.2019 ob 09:00 - Razdelilni narok - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: METKA RIFELJ, ŽDINJA VAS 26 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 88444/2017 - / - Petelinjek 18, Novo mesto - 13.05.2019 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: A1 SLOVENIJA d.d. - Dolžnik: GAŠPER BAHOR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL24573/2018 - / - Grajski trg 21, Žužemberk - 10.05.2019 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: A1 d.d. - Dolžnik: ADRIANA KONDA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 433/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 10:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4, BAAR, ki ga zastopa odv. GREGOR LEPOŠA, P.P. 1252, MARIBOR - Dolžnik: KAROLINA POTOČAR, Ljubljanska cesta 90, Domžale

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 433/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 10:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4, BAAR, ki ga zastopa odv. GREGOR LEPOŠA, P.P. 1252, MARIBOR - Dolžnik: KAROLINA POTOČAR, Ljubljanska cesta 90, Domžale

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 433/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 10:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4, BAAR, ki ga zastopa odv. GREGOR LEPOŠA, P.P. 1252, MARIBOR - Dolžnik: KAROLINA POTOČAR, Ljubljanska cesta 90, Domžale

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 93048/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o.,Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, LILIANE AUBERT, SHEDON STREET EL.SEGUNDO 937, LOS ANGELES, CALIFORNIA, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, - Dolžnik: MARTIN PATRICK JORDAN, PATRON VILLAGE, CIBOLO 2605, TEXAS (Bluebell 9310, Garden Ridge TX 2353, ZDA), ki ga zastopa Odv. Jasna SIMČIČ, Dalmatinova ul. 1, Novo mesto - dostava,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 93048/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o.,Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, LILIANE AUBERT, SHEDON STREET EL.SEGUNDO 937, LOS ANGELES, CALIFORNIA, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, - Dolžnik: MARTIN PATRICK JORDAN, PATRON VILLAGE, CIBOLO 2605, TEXAS (Bluebell 9310, Garden Ridge TX 2353, ZDA), ki ga zastopa Odv. Jasna SIMČIČ, Dalmatinova ul. 1, Novo mesto - dostava,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 93048/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o.,Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, LILIANE AUBERT, SHEDON STREET EL.SEGUNDO 937, LOS ANGELES, CALIFORNIA, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, - Dolžnik: MARTIN PATRICK JORDAN, PATRON VILLAGE, CIBOLO 2605, TEXAS (Bluebell 9310, Garden Ridge TX 2353, ZDA), ki ga zastopa Odv. Jasna SIMČIČ, Dalmatinova ul. 1, Novo mesto - dostava,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 93048/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o.,Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, LILIANE AUBERT, SHEDON STREET EL.SEGUNDO 937, LOS ANGELES, CALIFORNIA, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, - Dolžnik: MARTIN PATRICK JORDAN, PATRON VILLAGE, CIBOLO 2605, TEXAS (Bluebell 9310, Garden Ridge TX 2353, ZDA), ki ga zastopa Odv. Jasna SIMČIČ, Dalmatinova ul. 1, Novo mesto - dostava,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 93048/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o.,Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, LILIANE AUBERT, SHEDON STREET EL.SEGUNDO 937, LOS ANGELES, CALIFORNIA, ki ga zastopa ŠKERLJ, BOBNAR, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva ulica 001, Novo mesto, - Dolžnik: MARTIN PATRICK JORDAN, PATRON VILLAGE, CIBOLO 2605, TEXAS (Bluebell 9310, Garden Ridge TX 2353, ZDA), ki ga zastopa Odv. Jasna SIMČIČ, Dalmatinova ul. 1, Novo mesto - dostava,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 46640/2017 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: SPL D.D., FRANKOPANSKA ULICA 18 A, LJUBLJANA, ki ga zastopa zak. zast. FRANC PROPS, FRANKOPANSKA ULICA 18 a, LJUBLJANA, po odv. POTOČAN BOJANA-ODVETNICA, DALMATINOVA ULICA 7, LJUBLJANA, in ostali - Dolžnik: JOŽE OGRINC, Kandijska cesta 43, NOVO MESTO

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 46640/2017 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 10.05.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: SPL D.D., FRANKOPANSKA ULICA 18 A, LJUBLJANA, ki ga zastopa zak. zast. FRANC PROPS, FRANKOPANSKA ULICA 18 a, LJUBLJANA, po odv. POTOČAN BOJANA-ODVETNICA, DALMATINOVA ULICA 7, LJUBLJANA, in ostali - Dolžnik: JOŽE OGRINC, Kandijska cesta 43, NOVO MESTO

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 173/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 10.05.2019 ob 08:30 - Razdelilni narok - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: BOJAN ŠENIČAR, DRSKA 69A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 85/2018 - / - Šmarjeta 57, Šmarješke Toplice - 08.05.2019 ob 14:45 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: OKRAJNO SODIŠČE V KRŠKEM - Dolžnik: ALEŠ VOVK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 98791/2018 - / - Šegova ulica 8, Novo mesto - 08.05.2019 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: TELEMACH d.o.o. - Dolžnik: BRANKO BRINJEVEC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 27580/2013 - / - Velike Brusnice 27, Brusnice - 08.05.2019 ob 14:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: KRAS d.o.o. - Dolžnik: JOŽICA AMBROŽIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 49955/2018 - / - Mala Cikava 18, Novo mesto - 08.05.2019 ob 13:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: AVTOPREVOZNIŠTVO JANEZ PETRIČ d.o.o. - Dolžnik: MIZARSTVO GOLOB, GOLOB ANDREJ s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 497/2017 - / - Brezje 12, Novo mesto - 08.05.2019 ob 12:30 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: OKRAJNO SODIŠČE V NOVEM MESTU - Dolžnik: JANA BRAJDIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 54062/2018 - / - Brezje 2, Novo mesto - 08.05.2019 ob 12:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: KLIPNET d.o.o. - Dolžnik: ANI STOJANOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 90846/2017 - / - Hruševec 3, Straža - 08.05.2019 ob 11:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: SANDI ŠMAJDEK - Dolžnik: SP OPREMA d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 68594/2017 - / - Cesta oktobrskih žrtev 39, Šentjernej - 06.05.2019 ob 13:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. - Dolžnik: MARTA PREŠEREN

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 20235/2017 - / - Brezje 12, Novo mesto - 29.04.2019 ob 10:00 - Prva javna dražba premičnin - GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANAKRŽIČEVA ULICA 3, LJUBLJANA - DUŠANKA HUDOROVIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Zvonko Franko, Lokve 34, Trnovo pri Gorici

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Zvonko Franko, Lokve 34, Trnovo pri Gorici

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Zvonko Franko, Lokve 34, Trnovo pri Gorici

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 100840/2015 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:40 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Ledava, investicije, d.o.o., Cesta v Mestni log 001, Ljubljana, ki ga zastopa LUKA INKRET - ODVETNIK, Štefanova ulica 013A, Ljubljana, NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana - Dolžnik: Stojan Gorenc, ŠMARJETA 11a, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 100840/2015 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:40 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Ledava, investicije, d.o.o., Cesta v Mestni log 001, Ljubljana, ki ga zastopa LUKA INKRET - ODVETNIK, Štefanova ulica 013A, Ljubljana, NLB d.d., Trg Republike 2, Ljubljana - Dolžnik: Stojan Gorenc, ŠMARJETA 11a, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 423/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: EUROAGRAS trgovsko in proizvodno podjetje d.d., Vurnikova ulica 002, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 423/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: EUROAGRAS trgovsko in proizvodno podjetje d.d., Vurnikova ulica 002, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 423/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: EUROAGRAS trgovsko in proizvodno podjetje d.d., Vurnikova ulica 002, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 396/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Robert Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 396/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Robert Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 396/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Robert Golob, VRBOVCE 14, Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).