Jerebova 2
8000 Novo mesto

tel.: (07) 338 11 00
fax.: (07) 338 11 43

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Novem Mestu: urad.ojnm@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Novem mestu - dražbe

I 75/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 22.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Zvonko Franko, Lokve 34, Trnovo pri Gorici

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 75/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 22.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 004, Ljubljana - Dolžnik: Zvonko Franko, Lokve 34, Trnovo pri Gorici

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 224/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 22.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: UROŠ ŠENICA, PODBREZNIK 108, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 224/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 22.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: UROŠ ŠENICA, PODBREZNIK 108, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 233/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 22.03.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor - Dolžnik: MANCA ILAR, Vrh pri Ljubnu 2 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 233/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 22.03.2019 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor - Dolžnik: MANCA ILAR, Vrh pri Ljubnu 2 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 15/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Josip Ivandi, VOJKOVA CESTA 28, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Anton Pregelj - odvetnik, BEETHOVNOVA ULICA 5, Ljubljana -dostava - Dolžnik: DANICA TRATAR, TRŠČINA 8, Tržišče; JOŽE TRBANC, Dolnja Stara vas 16, Škocjan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 15/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Josip Ivandi, VOJKOVA CESTA 28, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Anton Pregelj - odvetnik, BEETHOVNOVA ULICA 5, Ljubljana -dostava - Dolžnik: DANICA TRATAR, TRŠČINA 8, Tržišče; JOŽE TRBANC, Dolnja Stara vas 16, Škocjan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 15/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Josip Ivandi, VOJKOVA CESTA 28, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Anton Pregelj - odvetnik, BEETHOVNOVA ULICA 5, Ljubljana -dostava - Dolžnik: DANICA TRATAR, TRŠČINA 8, Tržišče; JOŽE TRBANC, Dolnja Stara vas 16, Škocjan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 15/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Josip Ivandi, VOJKOVA CESTA 28, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Anton Pregelj - odvetnik, BEETHOVNOVA ULICA 5, Ljubljana -dostava - Dolžnik: DANICA TRATAR, TRŠČINA 8, Tržišče; JOŽE TRBANC, Dolnja Stara vas 16, Škocjan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 9/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DURS, DAVČNI URAD NOVO MESTO, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: MARIJA ŽURA, ŠMARJETA 51, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa Odvetniška družba Kotar, o.p., d.o.o., Glavni trg 028, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 9/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DURS, DAVČNI URAD NOVO MESTO, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: MARIJA ŽURA, ŠMARJETA 51, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa Odvetniška družba Kotar, o.p., d.o.o., Glavni trg 028, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 324/2017 s pristopoma - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. - Dolžnik: BRIGITA PETERLIN, Krka 7, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 324/2017 s pristopoma - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. - Dolžnik: BRIGITA PETERLIN, Krka 7, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 42/2017 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana - Dolžnik: IRENA PAJ, Strmca 36a, Laško, JOŽE PAJ, Podšmihel 16, Laško

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 42/2017 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana - Dolžnik: IRENA PAJ, Strmca 36a, Laško, JOŽE PAJ, Podšmihel 16, Laško

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 42/2017 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana - Dolžnik: IRENA PAJ, Strmca 36a, Laško, JOŽE PAJ, Podšmihel 16, Laško

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 42/2017 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik:ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana - Dolžnik: IRENA PAJ, Strmca 36a, Laško, JOŽE PAJ, Podšmihel 16, Laško

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 188/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DURS, Davčni urad Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ANTON PRIJATELJ, GOTNA VAS 8, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA ŠTAMCAR, d.o.o., Novi trg 011, Novo mesto; PRIJATELJ KNJIGOVODSTVO d.o.o., Dilančeva ulica 013, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 188/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DURS, Davčni urad Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ANTON PRIJATELJ, GOTNA VAS 8, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA ŠTAMCAR, d.o.o., Novi trg 011, Novo mesto; PRIJATELJ KNJIGOVODSTVO d.o.o., Dilančeva ulica 013, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 188/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DURS, Davčni urad Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ANTON PRIJATELJ, GOTNA VAS 8, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA ŠTAMCAR, d.o.o., Novi trg 011, Novo mesto; PRIJATELJ KNJIGOVODSTVO d.o.o., Dilančeva ulica 013, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 188/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DURS, Davčni urad Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ANTON PRIJATELJ, GOTNA VAS 8, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA ŠTAMCAR, d.o.o., Novi trg 011, Novo mesto; PRIJATELJ KNJIGOVODSTVO d.o.o., Dilančeva ulica 013, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 188/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DURS, Davčni urad Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ANTON PRIJATELJ, GOTNA VAS 8, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA ŠTAMCAR, d.o.o., Novi trg 011, Novo mesto; PRIJATELJ KNJIGOVODSTVO d.o.o., Dilančeva ulica 013, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 188/2013 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:20 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DURS, Davčni urad Novo mesto, Kandijska 21, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: ANTON PRIJATELJ, GOTNA VAS 8, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa ODVETNIŠKA PISARNA ŠTAMCAR, d.o.o., Novi trg 011, Novo mesto; PRIJATELJ KNJIGOVODSTVO d.o.o., Dilančeva ulica 013, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 11/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Ledava, investicije, d.o.o., Cesta v Mestni log 001, Ljubljana, ki ga zastopa LUKA INKRET - ODVETNIK, Štefanova ulica 013A, Ljubljana - Dolžnik: MIROSLAV JURKOVIČ, Adamičeva ulica 65, Novo mesto - dostava; MAJA CHERSICOLA, Postonjska ulica 7, Izola - Isola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 11/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 15.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Ledava, investicije, d.o.o., Cesta v Mestni log 001, Ljubljana, ki ga zastopa LUKA INKRET - ODVETNIK, Štefanova ulica 013A, Ljubljana - Dolžnik: MIROSLAV JURKOVIČ, Adamičeva ulica 65, Novo mesto - dostava; MAJA CHERSICOLA, Postonjska ulica 7, Izola - Isola

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 363/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Domine Zupančič, GORENJE SUŠICE 23, Uršna sela

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 363/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Domine Zupančič, GORENJE SUŠICE 23, Uršna sela

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 363/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Domine Zupančič, GORENJE SUŠICE 23, Uršna sela

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 363/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.03.2019 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: Domine Zupančič, GORENJE SUŠICE 23, Uršna sela

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 45/2017 s pristopom - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 10:20 - Razdelilni narok - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, MARKO DOLENC, Gabrovo 5, Škofja Loka, ki ga zastopaODVETNIK BRANKO GVOZDI, Partizanska cesta 017, Sežana - Dolžnik: PAVEL PINTAR, GODEŠIČ 139, Škofja Loka

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 724/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: Uroš Bogataj, BIRČNA VAS 53a, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 724/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: Uroš Bogataj, BIRČNA VAS 53a, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 724/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., Letališka cesta 033, Ljubljana, ki ga zastopa odv. ZIDANŠEK VOJKO - ODVETNIK, Stari trg 036, Slovenske Konjice - Dolžnik: Uroš Bogataj, BIRČNA VAS 53a, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 248/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: SEBASTIJAN FIFOLT, JURKA VAS 26, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 248/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: SEBASTIJAN FIFOLT, JURKA VAS 26, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 248/2018 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:40 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: SEBASTIJAN FIFOLT, JURKA VAS 26, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 325/2017 - Tadeja oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DRAGO BRAJDIČ, roj. 9.10.1961, BREZJE 3, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 325/2017 - Tadeja oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:20 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DRAGO BRAJDIČ, roj. 9.10.1961, BREZJE 3, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 148/2011 s pristopi - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 08.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: BOŠTJAN DRUŠKOVI, POTOK 40, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 08.03.2019 ob 08:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DEJAN JAKIČ, Mala Strmica 13, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 08.03.2019 ob 08:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DEJAN JAKIČ, Mala Strmica 13, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2018 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 08.03.2019 ob 08:45 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: DEJAN JAKIČ, Mala Strmica 13, Šmarješke Toplice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 251/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 08.03.2019 ob 08:30 - Razdelilni narok - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: VID BORSE, TRŠKA GORA 44 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 86/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 01.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: ARSLAN ADROVI, Ulica talcev 28, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 86/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 01.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: ARSLAN ADROVI, Ulica talcev 28, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 86/2017 - Tadeja Oblak - soba 61 tega sodišča - 01.03.2019 ob 09:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: ARSLAN ADROVI, Ulica talcev 28, Straža

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).