test

Jerebova 2
8000 Novo mesto

tel.: (07) 338 11 00
fax.: (07) 338 11 43

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Novem Mestu: urad.ojnm@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Novem mestu - dražbe

I 173/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 29.06.2018 ob 09:15 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: BOJAN ŠENIČAR, DRSKA 69A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 173/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 29.06.2018 ob 09:15 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: BOJAN ŠENIČAR, DRSKA 69A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 173/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 29.06.2018 ob 09:15 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: BOJAN ŠENIČAR, DRSKA 69A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 96178/2016 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 29.06.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 009, Ljubljana - Dolžnik: ANTON SKOK, Cesta bratov Milavcev 51, Brežice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 96178/2016 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 29.06.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 009, Ljubljana - Dolžnik: ANTON SKOK, Cesta bratov Milavcev 51, Brežice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 96178/2016 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 29.06.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 009, Ljubljana - Dolžnik: ANTON SKOK, Cesta bratov Milavcev 51, Brežice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 32727/2017 - / - Dobruška vas 35, Škocjan - 18.06.2018 ob 12:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNCA SAVA d.d. - Dolžnik: SABRINA KOSTREVC

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 239/2010 - / - Orehovica 16, Šentjernej - 18.06.2018 ob 11:50 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. - Dolžnik: MARJAN NOVAK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 67570/2016 - / - Rogovila 7, Mirna Peč - 18.06.2018 ob 11:25 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: TELEKOM SLOVENIJE d.d. - Dolžnik: MARKO STOJANOVI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 121072/2017 - / - Seidlova cesta 68, Novo mesto - 18.06.2018 ob 11:10 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Dolžnik: DARJA ZBAŠNIK

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 121030/2017 - / - Brezje 34, Novo mesto - 18.06.2018 ob 10:15 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA D.D. - Dolžnik: BRENA BRAJDIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 137768/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: SKB Leasing Select d.o.o., Ajdovščina 004, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Jure Ivančič, Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor - dostava, Porsche kredit in leasing d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana - Dolžnik: ALENKA BAVDEŽ, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 137768/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: SKB Leasing Select d.o.o., Ajdovščina 004, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Jure Ivančič, Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor - dostava, Porsche kredit in leasing d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana - Dolžnik: ALENKA BAVDEŽ, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 137768/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 11:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: SKB Leasing Select d.o.o., Ajdovščina 004, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Jure Ivančič, Ulica Škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor - dostava, Porsche kredit in leasing d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana - Dolžnik: ALENKA BAVDEŽ, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 329/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 10:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: AGRO trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., Kastelčeva ulica 009, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 329/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 10:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: AGRO trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., Kastelčeva ulica 009, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 329/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 10:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: AGRO trgovina na debelo in drobno, Novo mesto, d.o.o., Kastelčeva ulica 009, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1677/2006 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 09:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL & HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: VINKO HUDOROVIČ, ROJE 19 , Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1677/2006 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 09:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL & HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: VINKO HUDOROVIČ, ROJE 19 , Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1677/2006 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 09:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL & HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: VINKO HUDOROVIČ, ROJE 19 , Šentjernej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 167/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 09:30 - Razdelilni narok - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: VANJA TRAMTE MOHAR, Sneberska cesta 166 a, Ljubljana - Polje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 164/2017 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 09:00 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljana - Dolžnik: PRIMOŽ CIGLIČ, POT NA JOŠTA 39, Kranj - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 251/2017 s pristopoma - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 15.06.2018 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, Miha Ban, geodetske meritve d.o.o., ki ga zastopa odv. Matej Šporar, Slovensko zavarovalno združenje - Dolžnik: VID BORSE, TRŠKA GORA 44 A, Novo mesto - dostava

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 61131/2017 - / - Brezje 18, Novo mesto - 13.06.2018 ob 15:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: NLB d.d. - Dolžnik: ELKO HRVOJI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 60374/2017 - / - Dobruška vas 41, Škocjan - 13.06.2018 ob 08:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA D.D.(MARIBOR) - Dolžnik: SEBASTJAN KOVAČIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 186641/2010 - / - Gorenja Stara vas 8, Šentjernej - 13.06.2018 ob 08:00 - Druga javna dražba premičnin - Upnik: PORSCHE LEASING SLO d.o.o. - Dolžnik: DARJA SMRKE

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

N 11/2017 - mag. Romana Rački Strmole - soba 62 tega sodišča - 11.06.2018 ob 13:00 - II. javna dražba nepremičnin - Predlagatelj: RATKO BUČAR, Plazovje 10, Laško, ki ga zastopa Dušan Medved, odvetnik v Krškem - Nasprotna udeleženka: SILVA ILI, Tavčarjeva ulica 1, Novo mesto, ki jozastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d.o.o. iz Grosuplja

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 114/2018 - / - Rihpovec 23, Trebnje - 11.06.2018 ob 12:00 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN REŽIVNINSKI SKLAD RS - Dolžnik: SUZANA STARIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 131767/2014 - / - Hrastek 17 a, Podbočje - 11.06.2018 ob 09:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. - Dolžnik: SILVO BRAJDIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 153/2016 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 08.06.2018 ob 08:30 - II. javna dražba nepremičnin - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana - Dolžnik: TINE KUPLENIK, HERINJA VAS 19, Otočec, ki ga zastopa upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije in računovodske dejavnosti, Mateja Benedik s.p. Mateja Benedik, Mavčiče 098, Mavčiče

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 6803/2017 - / - Češča vas 40, Novo mesto - 07.06.2018 ob 15:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: PAGRAD d.o.o. - Dolžnik: EMANA ČISTILNI SERVIS JANEZ ZAGORC s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 165293/2013 - / - Zalisec 5, Žužemberk - 01.06.2018 ob 15:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. - Dolžnik: MARINKA LUBE

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 149704/2015, VL 134571/2016 - / - Reber 6, Žužemberk - 01.06.2018 ob 14:45 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. - Dolžnik: JOŽE MAVER

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 69152/2017 - / - Muzejska ulica 3, Novo mesto - 01.06.2018 ob 11:30 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. - Dolžnik: ENVER KRASNIQI

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 11:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4 0, 6340 ŠVICA, ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 11:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4 0, 6340 ŠVICA, ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 11:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4 0, 6340 ŠVICA, ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 89/2015 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 11:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: DDM INVEST VII AG, SCHOECHENMHLESTRASSE 4 0, 6340 ŠVICA, ki ga zastopa GREGOR LEPOŠA - ODVETNIK, Mestni trg 010A, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, Komarna vas 100, Semič; ROŽCA ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava; IGOR ŠONC, Nad mlini 30, Novo mesto - dostava, ki ga zastopa GORŠE IGOR - ODVETNIK, Pregljeva ulica 001, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 10:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340 Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog; Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 10:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340 Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog; Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 10:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340 Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog; Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 9590/2014 s pristopom - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 10:45 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, ki ga zastopa MARJANCA GNIDOVEC, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA, DDM INVEST VII AG, Schoechenmuhlestrasse 40, 6340 Švica, ki ga zastopa Gregor Lepoša - odvetnik, Mestni trg 10a, Slovenske Konjice - Dolžnik: MARJAN ŠONC, PRELOGE 16 B, Mokronog; Rožca Šonc, Nad mlini 30, Novo mesto; Igor Šonc, Nad Mlini 30, Novo mesto, ki ga zastopa Gorše Igor-odvetnik, Pregljeva ulica 1, Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 66768/2015 - / - Velike Poljane 13, Škocjan - 01.06.2018 ob 10:45 - Prva javna dražba premičnin - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. - Dolžnik: MARJAN OGRINEC s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 75419/2014 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 10:00 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: PORSCHE LEASING SLO D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 74, LJUBLJANA, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 004, Ljubljana - Dolžnik: BRIGITA RIBIČ, Praprot 4, Semič; ŽELJKA RIBIČ, PRAPROT 4, SEMIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1037/2005 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL &HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: BERNARDKA BRULC, ŠUKLJETOVA 6, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1037/2005 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL &HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: BERNARDKA BRULC, ŠUKLJETOVA 6, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1037/2005 - Jerica Grden - soba 60 tega sodišča - 01.06.2018 ob 08:30 - I. javna dražba nepremičnin - Upnik: Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna FRIDL &HLASTEC, d.o.o., Titova cesta 002A, Maribor - Dolžnik: BERNARDKA BRULC, ŠUKLJETOVA 6, Novo mesto

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).