Mestni trg 1
5280 Idrija

tel.: (05) 373 45 50
fax.: (05) 373 45 62

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Idriji: urad.ojidr@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Idriji - dražbe

VL 40548/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Ulica Hinka Freyerja 4, Idrija - 28.05.2019 ob 09:00 - Prva javna dražba premičnine - SKB banka d.d. - Trček Saša

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 131371/2015 - Denis Paternost - izvršitelj - Rožna ulica 15, Idrija - 28.05.2019 ob 08:45 - Prva javna dražba premičnine - Abanka d.d. - Moravec Maja

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 82004/2017 in pristopljene izvršilne zadeve - Erik Rus - Velika razpravna dvorana Okrajnega sodišča v Idriji, soba št. 28, Mestni trg 1, Idrija - 16.05.2019 ob 11:00 - Druga javna dražba nepremičnin - Petrol d.d., Ljubljana, Komunala Idrija d.o.o., Občina Idrija, Nada Bračič, Idrija, Jan Vončina, idrija, Avdo Lozi, Idrija in ostali..., Eko Les energetika d.o.o. - SGI stanovanjsko gospodarstvo in investicije d.o.o., Kosovelova 9, Idrija

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 82004/2017 in pristopljene izvršilne zadeve - Erik Rus - Velika razpravna dvorana Okrajnega sodišča v Idriji, soba št. 28, Mestni trg 1, Idrija - 16.05.2019 ob 11:00 - Druga javna dražba nepremičnin - Petrol d.d., Ljubljana, Komunala Idrija d.o.o., Občina Idrija, Nada Bračič, Idrija, Jan Vončina, idrija, Avdo Lozi, Idrija in ostali..., Eko Les energetika d.o.o. - SGI stanovanjsko gospodarstvo in investicije d.o.o., Kosovelova 9, Idrija

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 12/2019 ( prej In 16/2015, I 36/2016, I 76/2016 ) - Erik Rus - Velika razpravna dvorana Okrajnega sodišča v Idriji, soba št. 28, Mestni trg 1, Idrija - 16.05.2019 ob 09:30 - Druga javna dražba nepremičnin - Posojilnica Bank eGen, Paulitschgasse 5-7, Celovec ob Vrbskem jezeru, Avstrija, ki ga zastopa odv. Luka Inkret iz Ljubljane, Kolektro Koling d.o.o., Arkova 43, Idrija, ki ga zastopa odv. družba Lukman iz Ljubljane - Mateja Peternelj, Pot v Češnjice 3, Idrija, ki jo zastopa Danica Štrukelj Stanonik iz Pivke, Ivana Peternelj, Pot v Češnjice 3, Idrija, Marija Peternelj, Razpotje 2, Idrija

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 36/2018 - Erik Rus - Velika razpravna dvorana Okrajnega sodišča v Idriji, soba št. 28, Mestni trg 1, Idrija - 16.05.2019 ob 09:00 - Prva javna dražba nepremičnin - RS, Ministrstvo za finance, FURS, Finančni urad Nova Gorica, ki ga zastopa Državno odvetništvo RS - Anton Zvonko Poženel, Godovič 34, Godovič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 36/2018 - Erik Rus - Velika razpravna dvorana Okrajnega sodišča v Idriji, soba št. 28, Mestni trg 1, Idrija - 16.05.2019 ob 09:00 - Prva javna dražba nepremičnin - RS, Ministrstvo za finance, FURS, Finančni urad Nova Gorica, ki ga zastopa Državno odvetništvo RS - Anton Zvonko Poženel, Godovič 34, Godovič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).