Prešernova 1
3320 Velenje

tel.: (03) 898 59 50
fax.: (03) 898 59 79

Elektronski naslov  okrajnega sodišča v Velenju:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Velenju - dražbe

I 444/2014 - izvršitelj Goran Ivkovi - Kardeljev trg 5, 3320 Velenje - 21.03.2019 ob 13:00 - druga javna dražba - upnik: DINERS CLUB SLO do.o., ki ga zast. odv. Bojan Župevc - dolžnik: STOJNI MLADEN

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 70154/2018 - izvršitelj Goran Ivkovi - Paški Kozjak 58, 3320 Velenje - 15.03.2019 ob 13:00 - prva javna dražba - upnik: RELAX d.o.o. - dolžnik:AŽMAN MARTIN

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 574/2016 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 15.03.2019 ob 09:30 - prva javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična številka 5854814000, Ministrstvo za finance, FURS, Finančni urad Velenje, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje - dolžnik: IVAN ŽLEBNIK, Šentvid pri Zavodnju 4, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 574/2016 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 15.03.2019 ob 09:30 - prva javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična številka 5854814000, Ministrstvo za finance, FURS, Finančni urad Velenje, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje - dolžnik: IVAN ŽLEBNIK, Šentvid pri Zavodnju 4, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 54/2018 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 15.03.2019 ob 08:30 - prva javna dražba - upnik: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Mat. št.:5446546000, davčna št. 59622806, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, - dolžnik: HERMINA PUNGARTNIK, Slatina v Rožni dolini 10/e, Šmartno v Rožni dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 54/2018 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 15.03.2019 ob 08:30 - prva javna dražba - upnik: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Mat. št.:5446546000, davčna št. 59622806, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, - dolžnik: HERMINA PUNGARTNIK, Slatina v Rožni dolini 10/e, Šmartno v Rožni dolini,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 53168/2018 - izvršitelj Goran Ivkovi - Šmihelska cesta 52, 3330 Mozirje - 07.03.2019 ob 12:30 - prva javna dražba - dolžnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - dolžnik: ZAJC PATRICIJA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 107698/2017 - izvršitelj Goran Ivkovi - Parižlje 24c, 3314 Braslovče - 07.03.2019 ob 12:00 - prva javna dražba - upnik: TELEMACH d.o.o., ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik - dolžnik: BRKOVI SIMONA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 24015/2018 - Izvršitelj Peter Omahen - Partizanska pot 12, 3325 Šoštanj - 05.03.2019 ob 12:15 - 2. javna dražba - upnik: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D. D. - dolžnik: MATIC KOZMEL

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 86099/2016 VL 141874/2014 I 102/2017 VL 87639/2017 VL 122346/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 04.03.2019 ob 11:00 - druga javna dražba - upnik: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, KOROŠKA CESTA 48,VELENJE, ki ga zastopa zak. zast. JANKO POPOVIČ, - dolžnik: LJUBO POLOVŠAK, TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ; IRENA POLOVŠAK,TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 86099/2016 VL 141874/2014 I 102/2017 VL 87639/2017 VL 122346/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 04.03.2019 ob 11:00 - druga javna dražba - upnik: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, KOROŠKA CESTA 48,VELENJE, ki ga zastopa zak. zast. JANKO POPOVIČ, - dolžnik: LJUBO POLOVŠAK, TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ; IRENA POLOVŠAK,TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 163/2017 I 309/2017 VL 45002/2017 VL 30781/2018 I 636/2017 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 04.03.2019 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika: REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d., Oblakova ulica 030, Celje, ki ga zastopa Odvetnica Aleksandra ZLOBEC, Savinova ul. 7, Celjeupnika: ŠPEH, gradbeništvo, trgovina in prevozi d.o.o., Attemsov trg 22, Gornji Grad, ki ga zastopa odvetnik Božidar Blagovič, Na trgu 14, Mozirjeupnika: ADDIKO BANK d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljanaupnika: TCK, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana - dolžnika: INTERDESIGN GROUP, Inženiring projektiranje in storitve d.o.o., Poljanska cesta 005, Ljubljana,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 163/2017 I 309/2017 VL 45002/2017 VL 30781/2018 I 636/2017 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 04.03.2019 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika: REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d., Oblakova ulica 030, Celje, ki ga zastopa Odvetnica Aleksandra ZLOBEC, Savinova ul. 7, Celjeupnika: ŠPEH, gradbeništvo, trgovina in prevozi d.o.o., Attemsov trg 22, Gornji Grad, ki ga zastopa odvetnik Božidar Blagovič, Na trgu 14, Mozirjeupnika: ADDIKO BANK d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljanaupnika: TCK, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana - dolžnika: INTERDESIGN GROUP, Inženiring projektiranje in storitve d.o.o., Poljanska cesta 005, Ljubljana,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106529/2015 - izvršitelj Denis Paternost - Skorba 36 o, 2288 Hajdina - 27.02.2019 ob 13:30 - prva javna dražba - upnik: BANKA INTESA SANPAOLO d.o.o. - dolžnik: PUNGARTNIK DANIJEL

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 110214/2017 - izvršitelj Denis Paternost - Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje - 21.02.2019 ob 11:00 - druga javna dražba - upnik: ABANKA d.d. - dolžnik: MANDŽUKA SENAD

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 111719/2018 - izvršitelj Matija Batistič - Cesta Františka Foita 6, 3320 Velenje - 21.02.2019 ob 10:00 - prva javna dražba - upnik: MAMUT TIM, d.o.o. - dolžnik: VPM-ING d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).