test

Prešernova 1
3320 Velenje

tel.: (03) 898 59 50
fax.: (03) 898 59 79

Elektronski naslov  okrajnega sodišča v Velenju:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Velenju - dražbe

I 317/2016 - Franc Lesnik - soba št. 10/I, Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 29.06.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnik: BKS BANK AG, Celovec, Avstrija, BKS Bank Ag, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, Ljubljana, ki ga zastopa Borut Rangus, odvetnik vLjubljani - dolžnik: 1. TANJA MATKO (sedaj ŠTANGLER), Paka pri Velenju 40 b, Velenje, 2. IRENA KOTNIK, Paka pri Velenju 40 b, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 273/2017 - Franc Lesnik - soba št. 10/I, Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 29.06.2018 ob 09:30 - 1. javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje - dolžnik: ANDREJA MOLAN, Koroška cesta 18 a, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 106/2015 in pristop. In 110/2015 VL 170480/2014 - Franc Lesnik - soba št. 10/I, Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 29.06.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnik: BKS BANK AG, Celovec, Avstrija, BKS Bank Ag, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, Ljubljana, ki ga zastopa Borut Rangus, odvetnik vLjubljaniupnik: (prvotno) RAIFFEISEN BANKA d.d., Zagrebška ulica 76, Maribor (sedaj) Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopajoodvetniki Odvetniške pisarne Dušan Kecman iz Maribora - dolžnik: TANJA MATKO (sedaj ŠTANGLER), Paka pri Velenju 40 b, Velenje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 138/2014 pristop In 86/2015 - Ferdo Cvikl - soba št. 12/I, Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 26.06.2018 ob 13:00 - 1. javna dražba - upnik: Ledava, investicije d.o.o., Cesta v mestni log 1,Ljubljana, ki jo zastopa Katja PEČEK, odvetnica v Ljubljaniupnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC d.o.o., Ulica NadeCilenšek 5, Žalec, ki ga zastopa Marko Savinek, odvetnik v Žalcu - dolžnik: MALES PEL, proizvodnja peletov, briketov, sekancev indrv za kurjavo d.o.o., Primorska cesta 7a, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 110/2000 in pristop I 2945/2003 - Ferdo Cvikl - soba št. 12/I, Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 26.06.2018 ob 10:00 - 2. javna dražba - upnik: Zavarovalnica TRIGLAV d.d. Ljubljana, (zadeva se nanaša na območno enoto KRANJ), ki jo zastopa Tina MALOVRH, Kranj, Bleiweisova 20upnik: Zavarovalnica TRIGLAV d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, ki jozastopa Branka MELINC, Ljubljana, Miklošičeva cesta 19 - dolžnik: Janez REMŠE, Lokovica 15 C, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 127467/2017 - Izvršitelj Matija Batistič - Lokovica 18/C, Šoštanj - 19.06.2018 ob 13:00 - 1. javna dražba - upnik: Splošna bolnišnica Celje - dolžnik: Mateja Praznik

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 119565/2017 - Izvršitelj Matija Batistič - Kropa 6, Gornji Grad - 19.06.2018 ob 11:00 - 1. javna dražba - upnik: Butan plin, ki ga zastopa odvetnik Samo Urbanija - dolžnik: Gostilna Fricelj Janek s. p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Vl 9128/2017 - Izvršitelj Iztok Pečoler - Šalek 91, 3320 Velenje - 19.06.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnik: Kograd Igem d. o. o., Slovec 83, Šentjanž pri Dravogradu - dolžnik: MGE d. do. o., Šalek 91, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57899/2017 - Izvršitelj Zoran Kuret Marolt - Efenkova cesta 56, 3320 Velenje - 13.06.2018 ob 13:30 - 2. javna dražba - upnik: TELEKOM SLOVENIJE D. D. - dolžnik: IZTOK OBLAK, EFENKOVA CETSA 56, 3320 VELENJE

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 80835/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Vojkova ulica 7, 3000 Celje - 12.06.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba - upnik: Telekom Slovenije d. d. - dolžnik: Andreja Vaukan, Vojkova ulica 7, 3000 Celje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 176/2016 - Izvršitelj Peter Omahen - Strmec 21, 3334 Luče - 11.06.2018 ob 14:00 - 2. javna dražba - upnik: Nova KBM d. d. - dolžnik: Planinski dom in smučišče Strmec, Tomaž Pečovnik s. p., Tomaž Pečovnik, Škrubej Jožica

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 20314/2018 - Izvršitelj Matija Batistič - Savina 5, Ljubno - 11.06.2018 ob 11:30 - 1. javna dražba - upnik: Splošno bolnišnica Celje - dolžnik: Kaker Janko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 96064/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Koroška cesta 37 A, 3320 Velenje - 11.06.2018 ob 09:15 - 1. javna dražba - upnik: Telekom Slovenije d. d. - dolžnik: Špend Ahmetaj, Ljubljanska cesta 8, 3320 Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 58380/2013 - Izvršitelj Denis Paternost - Prelska 48, 3320 Velenje - 06.06.2018 ob 15:30 - 1. javna dražba - upnik: Telekom Slovenije d. d. - dolžnik: Vuzem Rolando

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 162837/2014 - Izvršitelj Denis Paternost - Škale 96 D, 3320 Velenje - 06.06.2018 ob 15:15 - 1. javna dražba - upnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE D. O. O. - dolžnik: BRKOVI SIMONA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 117461/2009 - Izvršitelj Denis Paternost - Ljubljanska cetsa 8, 3320 Velenje - 06.06.2018 ob 15:00 - 1. javna dražba - upnik: SKB BANKA D. D. - dolžnik: AHMETAJ ILIR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 51554/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Trg mladosti 6, 3320 Velenje - 06.06.2018 ob 14:30 - 1. javna dražba - upnik: FARMIN INŽENIRING ZA IZGRANJO, OPREMLJANJE IN DAJANJE OBJEKTOV V NAJEM, D. O. O. - dolžnik: STRAT D. O. O.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 161395/2012 - Izvršitelj Denis Paternost - Kardeljev trg 2, 3320 Velenje - 05.06.2018 ob 13:20 - 2. javna dražba - upnik: Porsche leasing d. o. o. - dolžnik: Ademaj Milaim

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 103435/2012 - Izvršitelj Denis Paternost - Cesta X 3, 3320 Velenje - 05.06.2018 ob 13:00 - 1. javna dražba - upnik: EOS KSI d. o. o. - dolžnik: Učakar Peter

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106606/2011 - izvršitelj Denis Paternost - Vinska Gora 30/b, 3320 Velenje - 05.06.2018 ob 12:30 - 1. javna dražba - PROSPERA d.o.o. - POLC GREGOR

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 42317/2017 in pristop. VL 23866/2018 - Franc Lesnik - soba št. 10/I, Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 01.06.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnik: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Koroška cesta 48, Velenje, - dolžnik: JOŽEFA CIRAJ, Šmartno ob Dreti 87 a, Šmartno ob Dreti

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 41631/2015 - Izvršiteljica Irena Erjavec - Stari trg 011, 3320 Velenje - 31.05.2018 ob 09:00 - 2. javna dražba - upnik: IPF, k. o., ki ga zastopa Odvetnik Borut Bogataj - dolžnik: Bar Čuk, Primož Jelen s. p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 185385/2013 - Izvršitelj Zoran Kuret Marolt - Zadrečka cesta 20, 3331 Nazarje - 29.05.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnik: B IN B FIN, FINANCE IN POSREDOVANJE D. O. O. - dolžik: Irena Hosner

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106766/2016 - Izvršitelj Goran Ivkovič - Ulica Janka Ulriha 10, 3320 Velenje - 28.05.2018 ob 12:30 - 1. javna dražba - upnik:ZAVAROVALNICA SAVA D. D. - REGRESI - dolžnik: ŠKOFLEK GAŠPER

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 108709/2017 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Šaleška cesta 16, 3320 Velenje - 28.05.2018 ob 12:00 - 1. javna dražba - upnik: zavarovalnica Sava d. d. - premije - dolžnik: Sonja Neši

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 171527/2014 - Izvršitelj Goran Ivkovič - Škale 103, 3320 Velenje - 28.05.2018 ob 11:00 - 2. javna dražba - upnik: Davidov hram d. o. o. - dolžnik: Jevševar Manfred

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).