Prešernova 1
3320 Velenje

tel.: (03) 898 59 50
fax.: (03) 898 59 79

Elektronski naslov  okrajnega sodišča v Velenju:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Velenju - dražbe

VL 86099/2016 in prist. VL 141874/2014 I 102/2017 VL 175286/2012 VL 87639/2017 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 14.01.2019 ob 09:00 - druga javna dražba - upnika: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, KOROŠKA CESTA 48,VELENJEupnika: ŠPANOVINA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in založniško dejavnost, d.o.o., Kranj, Savska loka 021, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Petra Demšar, DAŠNICA 71, ŽELEZNIKI, po ODVETNIŠKA PISARNA HLADIN, DR. MARIJA HLADIN, Groharjevo naselje 075, Škofja Loka - dolžnika: LJUBO POLOVŠAK, TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ; IRENA POLOVŠAK,TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 86099/2016 in prist. VL 141874/2014 I 102/2017 VL 175286/2012 VL 87639/2017 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 14.01.2019 ob 09:00 - druga javna dražba - upnika: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, KOROŠKA CESTA 48,VELENJEupnika: ŠPANOVINA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in založniško dejavnost, d.o.o., Kranj, Savska loka 021, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Petra Demšar, DAŠNICA 71, ŽELEZNIKI, po ODVETNIŠKA PISARNA HLADIN, DR. MARIJA HLADIN, Groharjevo naselje 075, Škofja Loka - dolžnika: LJUBO POLOVŠAK, TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ; IRENA POLOVŠAK,TRG B.MRAVLJAKOV 15, ŠOŠTANJ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 198626/2010 - izvršitelj Goran Ivkovič - Zadrečka cesta 20,3331 Nazarje - 11.01.2019 ob 13:00 - druga javna dražba - upnik: ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - dolžnik: HOSNER IRENA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 243/2013 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 18.12.2018 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika: Javni štipendijski, razvojni, invalidski inpreživninski sklad Republike Slovenije, Dunajskacesta 21, Ljubljana - dolžnika: Damjan ŠEMENC, Prihova 58, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 243/2013 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 18.12.2018 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika: Javni štipendijski, razvojni, invalidski inpreživninski sklad Republike Slovenije, Dunajskacesta 21, Ljubljana - dolžnika: Damjan ŠEMENC, Prihova 58, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 243/2013 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 18.12.2018 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika: Javni štipendijski, razvojni, invalidski inpreživninski sklad Republike Slovenije, Dunajskacesta 21, Ljubljana - dolžnika: Damjan ŠEMENC, Prihova 58, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 142020/2016 in prist. VL 111417/2017 VL 69115/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 13:00 - prva javna dražba - upnik: HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o., matična št. 5495962000, davčna št. 12249947, Koroška cesta 048, Velenje, ki ga zastopa zak. zast. JANKO POPOVIČupnika: ECE, energetska družba, d.o.o., matična št. 6064892000, davčna št. 55722679, Vrunčeva ulica 002A, Celje - dolžnik: IZTOK ČURČI,ŠALEŠKA CESTA 18A, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 142020/2016 in prist. VL 111417/2017 VL 69115/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 13:00 - prva javna dražba - upnik: HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o., matična št. 5495962000, davčna št. 12249947, Koroška cesta 048, Velenje, ki ga zastopa zak. zast. JANKO POPOVIČupnika: ECE, energetska družba, d.o.o., matična št. 6064892000, davčna št. 55722679, Vrunčeva ulica 002A, Celje - dolžnik: IZTOK ČURČI,ŠALEŠKA CESTA 18A, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 577/2016 in prist. I 440/2017 VL 68640/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Pršernova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 11:30 - prva javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št.17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, ; DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, matična št. 5022797004, davčna št. 88928616, Prešernova ulica 027, Celjeupnik: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matična št. 5860571000,davčna št. 91132550, Trg republike 002, Ljubljanaupnika: ENERGETIKA NAZARJE, proizvodnja in distribucija energij, d.o.o., matična št. 5678170000, davčna št. 40874761, Lesarska cesta 010, Nazarje, ki ga zastopa odv. DR. ANITA NAPOTNIK - ODVETNICA, Šmihelska cesta 002, Mozirje - dolžnik: VLASTA MIKLAVC, CVETLIČNA ULICA 2, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 577/2016 in prist. I 440/2017 VL 68640/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Pršernova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 11:30 - prva javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št.17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, ; DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, matična št. 5022797004, davčna št. 88928616, Prešernova ulica 027, Celjeupnik: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matična št. 5860571000,davčna št. 91132550, Trg republike 002, Ljubljanaupnika: ENERGETIKA NAZARJE, proizvodnja in distribucija energij, d.o.o., matična št. 5678170000, davčna št. 40874761, Lesarska cesta 010, Nazarje, ki ga zastopa odv. DR. ANITA NAPOTNIK - ODVETNICA, Šmihelska cesta 002, Mozirje - dolžnik: VLASTA MIKLAVC, CVETLIČNA ULICA 2, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 577/2016 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 11:00 - prva javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št.17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, ; DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, matična št. 5022797004, davčna št. 88928616, Prešernova ulica 027, Celje - dolžnik: VLASTA MIKLAVC,CVETLIČNA ULICA 2, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 577/2016 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 11:00 - prva javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št.17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana, ; DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, matična št. 5022797004, davčna št. 88928616, Prešernova ulica 027, Celje - dolžnik: VLASTA MIKLAVC,CVETLIČNA ULICA 2, Nazarje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 260/2017 I 51/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika:BOŽIDAR KOCMAN, PAKA PRI VELENJU 79 A, Velenje - dostava, kiga zastopa odv. POGORELČNIK NATAŠA - ODVETNICA, Cesta talcev 002,Velenjeupnika: POSOJILNICA BANK eGen, matična št. 1870637000, davčna št.25367304, Paulitschgasse 5-7, Celovec ob Vrbskem jezeru, ki ga zastopa zak. zast. Lorenz Kumer, , , , po odv. ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČŠKOFIČ, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 001, Ljubljana, - dolžniku: SEBASTJANPURG, STANTETOVA ULICA 24, Velenje; BOJAN PURG, SPLITSKA ULICA 45, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 260/2017 I 51/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika:BOŽIDAR KOCMAN, PAKA PRI VELENJU 79 A, Velenje - dostava, kiga zastopa odv. POGORELČNIK NATAŠA - ODVETNICA, Cesta talcev 002,Velenjeupnika: POSOJILNICA BANK eGen, matična št. 1870637000, davčna št.25367304, Paulitschgasse 5-7, Celovec ob Vrbskem jezeru, ki ga zastopa zak. zast. Lorenz Kumer, , , , po odv. ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČŠKOFIČ, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 001, Ljubljana, - dolžniku: SEBASTJANPURG, STANTETOVA ULICA 24, Velenje; BOJAN PURG, SPLITSKA ULICA 45, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 260/2017 I 51/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 10:00 - prva javna dražba - upnika:BOŽIDAR KOCMAN, PAKA PRI VELENJU 79 A, Velenje - dostava, kiga zastopa odv. POGORELČNIK NATAŠA - ODVETNICA, Cesta talcev 002,Velenjeupnika: POSOJILNICA BANK eGen, matična št. 1870637000, davčna št.25367304, Paulitschgasse 5-7, Celovec ob Vrbskem jezeru, ki ga zastopa zak. zast. Lorenz Kumer, , , , po odv. ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČŠKOFIČ, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 001, Ljubljana, - dolžniku: SEBASTJANPURG, STANTETOVA ULICA 24, Velenje; BOJAN PURG, SPLITSKA ULICA 45, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2017 I 421/2017 I 295/2018 I 360/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 09:00 - druga javna dražba - upnika: MARUŠA VERTAČNIK, EMŠO 2911992505281, Kajuhova 5, Šoštanj, kiga zastopa SAVINEK MARKO - ODVETNIK, Ulica heroja Staneta 001B, Žalec,sedaj stanujoča Rove 26, Frankolovo - dolžniku: FELIKS VERTAČNIK, EMŠO1709964500226, Topolšica 124/a, Topolšica,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2017 I 421/2017 I 295/2018 I 360/2018 - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova cesta 1, 3320 Velenje - 17.12.2018 ob 09:00 - druga javna dražba - upnika: MARUŠA VERTAČNIK, EMŠO 2911992505281, Kajuhova 5, Šoštanj, kiga zastopa SAVINEK MARKO - ODVETNIK, Ulica heroja Staneta 001B, Žalec,sedaj stanujoča Rove 26, Frankolovo - dolžniku: FELIKS VERTAČNIK, EMŠO1709964500226, Topolšica 124/a, Topolšica,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106004/2014 in prist. VL 121885/2015 VL 40346/2017 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 14.12.2018 ob 08:30 - druga javna dražba - upnika: DDM INVEST VII AG, Schochenmhlestrasse 4, CH-6340 BAAR, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboruupnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19,Ljubljanaupnika PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO, d.o.o. Verovškovaulica 74, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Tratnik, Sočan in Bogataj iz Ljubljane - dolžnika: ROBERT KREFL, Aškerčeva ulica 46, Mozirje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106004/2014 in prist. VL 121885/2015 VL 40346/2017 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 14.12.2018 ob 08:30 - druga javna dražba - upnika: DDM INVEST VII AG, Schochenmhlestrasse 4, CH-6340 BAAR, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboruupnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19,Ljubljanaupnika PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO, d.o.o. Verovškovaulica 74, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Tratnik, Sočan in Bogataj iz Ljubljane - dolžnika: ROBERT KREFL, Aškerčeva ulica 46, Mozirje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Ig 608/2005 - izvršitelj Marko Zorčič - Kolodvorska cesta 60, 8340 Črnomelj - 12.12.2018 ob 11:00 - druga javna dražba - upnik: ŠTANGELJ BORUT - dolžnik: PODPEČAN MARIJA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).