Prešernova 1
3320 Velenje

tel.: (03) 898 59 50
fax.: (03) 898 59 79

Elektronski naslov  okrajnega sodišča v Velenju:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Velenju - dražbe

I 312/2017 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 30.10.2018 ob 13:00 - 1. javna dražba - upnice: Zavarovalnica SAVA, zavarovalna družba d.d.Cankarjeva ulica 3, Maribor, - dolžnika: Samir ZARIFOVI, Koželjskega ulica 5, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 312/2017 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 30.10.2018 ob 13:00 - 1. javna dražba - upnice: Zavarovalnica SAVA, zavarovalna družba d.d.Cankarjeva ulica 3, Maribor, - dolžnika: Samir ZARIFOVI, Koželjskega ulica 5, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 635/2017 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 30.10.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnice: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Državnoodvetništvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernovaulica 27, Celje - dolžnik: Izudin HADŽIABDI, Šalek 91, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 635/2017 - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 30.10.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnice: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Državnoodvetništvo, Zunanji oddelek v Celju, Prešernovaulica 27, Celje - dolžnik: Izudin HADŽIABDI, Šalek 91, Velenje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 7372/2018 - izvršitelj Goran Ivkovi - Bočna 32, 3342 Gornji Grad - 26.10.2018 ob 13:30 - 1. javna dražba - upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - dolžnik: Jerše Jožica

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 198626/2010 - izvršitelj Goran Ivkovi - Zadrečka cesta 20, 3331 Nazarje - 26.10.2018 ob 13:00 - 1. javna dražba - upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - dolžnik: Hosner Irena

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 176/2016 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 26.10.2018 ob 09:30 - 1. javna dražba - upnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., - bančna skupinaNove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Mariborupnika: ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA ZADRUGAMOZIRJE z.o.o., - v stečaju, Attemsov trg 3, Gornji grad, ki ga zastopa zak.zast. steč. uprav. STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK s.p. Alenka Krivec Nabernik, Prešernova ulica 52, Slovenj Gradec - dolžnika: JOŽICA ŠKRUBEJ (dolžnica in zastaviteljica), Strmec 21, Luče; TOMAŽ PEČOVNIK (dolžnik in zastavitelj), Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celja; PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, TOMAŽ PEČOVNIK s.p., Strmec 21, Luče

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 176/2016 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 26.10.2018 ob 09:30 - 1. javna dražba - upnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., - bančna skupinaNove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Mariborupnika: ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA ZADRUGAMOZIRJE z.o.o., - v stečaju, Attemsov trg 3, Gornji grad, ki ga zastopa zak.zast. steč. uprav. STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK s.p. Alenka Krivec Nabernik, Prešernova ulica 52, Slovenj Gradec - dolžnika: JOŽICA ŠKRUBEJ (dolžnica in zastaviteljica), Strmec 21, Luče; TOMAŽ PEČOVNIK (dolžnik in zastavitelj), Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celja; PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, TOMAŽ PEČOVNIK s.p., Strmec 21, Luče

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 176/2016 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 26.10.2018 ob 09:30 - 1. javna dražba - upnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., - bančna skupinaNove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Mariborupnika: ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA ZADRUGAMOZIRJE z.o.o., - v stečaju, Attemsov trg 3, Gornji grad, ki ga zastopa zak.zast. steč. uprav. STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK s.p. Alenka Krivec Nabernik, Prešernova ulica 52, Slovenj Gradec - dolžnika: JOŽICA ŠKRUBEJ (dolžnica in zastaviteljica), Strmec 21, Luče; TOMAŽ PEČOVNIK (dolžnik in zastavitelj), Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celja; PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, TOMAŽ PEČOVNIK s.p., Strmec 21, Luče

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 176/2016 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova 1, Velenje - 26.10.2018 ob 09:30 - 1. javna dražba - upnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., - bančna skupinaNove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Mariborupnika: ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA ZADRUGAMOZIRJE z.o.o., - v stečaju, Attemsov trg 3, Gornji grad, ki ga zastopa zak.zast. steč. uprav. STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK s.p. Alenka Krivec Nabernik, Prešernova ulica 52, Slovenj Gradec - dolžnika: JOŽICA ŠKRUBEJ (dolžnica in zastaviteljica), Strmec 21, Luče; TOMAŽ PEČOVNIK (dolžnik in zastavitelj), Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celja; PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, TOMAŽ PEČOVNIK s.p., Strmec 21, Luče

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 162/2014 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova 1, 3320 Velenje - 26.10.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnika: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJPODEŽELJA, Škrabčev trg 9, Ribnica, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Kočevar in Kvaternik, o.p. d.o.o. iz Ljubljaneupnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina NoveKreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor - dolžnika: 1. JOŽICA ŠKRUBEJ in 2. TOMAŽ PEČOVNIK, oba Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celjadolžnika: 1. PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, Tomaž Pečovnik s.p., Strmec 21, Luče, 2. JOŽICA ŠKRUBEJ in 3. TOMAŽ PEČOVNIK, oba Strmec 21, Luče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 162/2014 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova 1, 3320 Velenje - 26.10.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnika: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJPODEŽELJA, Škrabčev trg 9, Ribnica, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Kočevar in Kvaternik, o.p. d.o.o. iz Ljubljaneupnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina NoveKreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor - dolžnika: 1. JOŽICA ŠKRUBEJ in 2. TOMAŽ PEČOVNIK, oba Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celjadolžnika: 1. PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, Tomaž Pečovnik s.p., Strmec 21, Luče, 2. JOŽICA ŠKRUBEJ in 3. TOMAŽ PEČOVNIK, oba Strmec 21, Luče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 162/2014 in prist. - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešenova 1, 3320 Velenje - 26.10.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnika: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJPODEŽELJA, Škrabčev trg 9, Ribnica, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Kočevar in Kvaternik, o.p. d.o.o. iz Ljubljaneupnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina NoveKreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor - dolžnika: 1. JOŽICA ŠKRUBEJ in 2. TOMAŽ PEČOVNIK, oba Strmec 21, Luče, ki ju zastopa odvetnik Marjan Feguš iz Celjadolžnika: 1. PLANINSKI DOM IN SMUČIŠČE STRMEC, Tomaž Pečovnik s.p., Strmec 21, Luče, 2. JOŽICA ŠKRUBEJ in 3. TOMAŽ PEČOVNIK, oba Strmec 21, Luče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 712/2016, VL 17084/2018, VL 122494/2017 - Nežika Klemše Gril - soba št. 12/I, Prešernova 1, Velenje - 22.10.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki gazastopa zak. zast. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljanaupnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o., Koroška cesta 37 b, Velenjeupnik: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, KOROŠKA CESTA 48, VELENJE, ki ga zastopa zak. zast. JANKO POPOVIČ, - dolžnik: Matevž Ferme, Insbrucker strasse 17, Wattensdolžnik: MATEVŽ FERME, LODENGASSE 56/13, KLAGENFURT AM WORTHERSEEdolžnik: MATEVŽ FERME, ŽUPANČIČEVA 1, VELENJE

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 712/2016, VL 17084/2018, VL 122494/2017 - Nežika Klemše Gril - soba št. 12/I, Prešernova 1, Velenje - 22.10.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki gazastopa zak. zast. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 002, Ljubljanaupnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o., Koroška cesta 37 b, Velenjeupnik: HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, KOROŠKA CESTA 48, VELENJE, ki ga zastopa zak. zast. JANKO POPOVIČ, - dolžnik: Matevž Ferme, Insbrucker strasse 17, Wattensdolžnik: MATEVŽ FERME, LODENGASSE 56/13, KLAGENFURT AM WORTHERSEEdolžnik: MATEVŽ FERME, ŽUPANČIČEVA 1, VELENJE

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 424/2017 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 19.10.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnik: B2 KAPITAL poslovne storitve d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana - dolžnik: 1. GENEZA EKO, Zavod za ekologijo, raziskave in trajnostni razvoj, janezovo polje 2, Ljubno ob Savinji2. DUŠAN ŠERKO,Janezovo polje 2, 1000 Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 424/2017 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 19.10.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnik: B2 KAPITAL poslovne storitve d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana - dolžnik: 1. GENEZA EKO, Zavod za ekologijo, raziskave in trajnostni razvoj, janezovo polje 2, Ljubno ob Savinji2. DUŠAN ŠERKO,Janezovo polje 2, 1000 Ljubljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106004/2014 in prist. VL 121885/2015 VL 40346/2017 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 19.10.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba - upnika: DDM INVEST VII AG, Schochenmhlestrasse 4, CH-6340 BAAR, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboruupnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19,Ljubljanaupnika PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO, d.o.o. Verovškovaulica 74, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Tratnik, Sočan in Bogataj iz Ljubljane - dolžnika:ROBERT KREFL, Aškerčeva ulica 46, Mozirje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 106004/2014 in prist. VL 121885/2015 VL 40346/2017 - Franc Lesnik - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 19.10.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba - upnika: DDM INVEST VII AG, Schochenmhlestrasse 4, CH-6340 BAAR, ki ga zastopa Gregor Lepoša, odvetnik v Mariboruupnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19,Ljubljanaupnika PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO, d.o.o. Verovškovaulica 74, Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške družbe Tratnik, Sočan in Bogataj iz Ljubljane - dolžnika:ROBERT KREFL, Aškerčeva ulica 46, Mozirje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 539/2017 - Franc Lesnik - soba št. 10/I, Prešernova 1, Velenje - 19.10.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje, - dolžnik: TILEN POŠ, Cankarjeva cesta 21, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 539/2017 - Franc Lesnik - soba št. 10/I, Prešernova 1, Velenje - 19.10.2018 ob 08:30 - 1. javna dražba - upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje, - dolžnik: TILEN POŠ, Cankarjeva cesta 21, Šoštanj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 39/2014 in prist. - Ferdo Cvikl - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, Velenje - 16.10.2018 ob 10:00 - 2. javna dražba - upnika: Ledava, investicije d.o.o., Cesta v mestni log 1,Ljubljana, ki ga zastopa Luka INKRET, Odvetnik v Ljubljaniupnika: OBEN AUF družba za trgovino z gradbenim in krovskimmaterialom, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova ulica 004C, Ljubljana Črnuče, ki ga zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA TERNIK &VELTRUSKI, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p.,d.o.o., Mariborska cesta 30A, Radlje ob Draviupnika: Ledava, investicije d.o.o., Cesta v mestni log 1, Ljubljana, ki ga zastopa Luka INKRET, Odvetnik v Ljubljaniupnika: ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljanaupnika: Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA d.o..o. Ljubljana,Vodovodna cesta 90upnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna upravaRepublike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo, zunanjioddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje - dolžnika: NER, trgovina in storitve, d.o.o. Ravne 21, Šoštanj (prej:POŠTAJNER, trgovina in storitve d.o.o. Ravne 21, Šoštanj)

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 20274/2018 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Trg bratov Mravljakov 6, 3325 Šoštanj - 11.10.2018 ob 12:30 - 1. javna dražba - upnik: Zavarovalnica Sava d. d. - regresi - dolžnik: Paloš Alma

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 110214/2017 - izvršitelj Denis Paternost - Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje - 11.10.2018 ob 10:15 - druga javna dražba - upnik: ABANKA d.d. - dolžnik: MANDŽUKA SENAD

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 143/2018 - izvršitelj Denis Paternost - Kersnikova cesta 17, 3320 Velenje - 11.10.2018 ob 10:00 - 1. javna dražba - upnik: PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o. - dolžnik: ŠKOLNIK SLOBODAN

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 80901/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Veliki vrh 1 A, 3327 Šmartno ob Paki - 09.10.2018 ob 08:15 - 1. javna dražba - upnik: TELEKOM SLOVENIJE D. D. - dolžnik: JOŽE NUNČIČ

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 76420/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Gorenje 6, 3327 Šmartno ob Paki - 09.10.2018 ob 08:00 - 1. javna dražba - upnik: ZDRUŽENJE SAZAS - dolžnik: GOS-JOC, GOSTINSTVO, D. O. O.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 270/2017 in prist. - Nežika Klemše Gril - Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova cesta 1, 3320 Velenje - 08.10.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba - upnik: MARUŠA VERTAČNIK, Kajuhova 5, Šoštanj, kiga zastopa SAVINEK MARKO - ODVETNIK, Ulica heroja Staneta 001B, Žalec,sedaj stanujoča Rove 26, Frankolovo - dolžnik: FELIKS VERTAČNIK, Topolšica 124/a, Topolšica

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 35729/2018 - izvršitelj Aleš Pečovnik - Kopališka 2/a, 3320 Velenje - 01.10.2018 ob 11:00 - 1. javna dražba - upnik: DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE - dolžnik: Gostinske storitve, KARMEN MERNIK s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Ig 608/2005 - Izvršitelj Marko Zorčič - Kolodvorska c. 60, 8340 Črnomelj - 26.09.2018 ob 12:00 - 1. javna dražba - upnik: ŠTANGELJ BORUT - dolžnik: PODPEČAN MARIJA

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).