Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 50/2019 - Anja Bizjak - Soba 7/III Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 14:00 - Izplačila Razlike V Stroških Prevoza (pcto. 747,40 EUR S Pp) - Barbara Zupan - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

10 Jul 2020 14:00:00 +2

V Ps 124/2019 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 11:20 - Pravice Do Pokojnine - Ponovne Odmere - Uroš Zabukovec - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

10 Jul 2020 11:20:00 +2

I Pd 767/2018 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 11:15 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 2.300,00 EUR S Pp) - Salih Burni - BIGER VNG D.o.o., KOVINAR - GRADNJE ST, D.o.o.

10 Jul 2020 11:15:00 +2

Pd 52/2019 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 11:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Dušanka Herman Janušič - CGP, Družba Za Gradbeništvo, Inženiring, Proizvodnjo In Vzdrževanje Cest, D.d.

10 Jul 2020 11:00:00 +2

I Pd 23/2019 - Marjetka Urbančič - Soba 2/I Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 10:45 - Disciplinske Kazni - Denarna Kazen In Vračila Zneska (pcto. 112,46 EUR S Pp) - Rok Majer - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

10 Jul 2020 10:45:00 +2

III Ps 1369/2019 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 10:45 - Priznanja Izredne Denarne Socialne Pomoči - Ljudmila Vidmar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10 Jul 2020 10:45:00 +2

V Ps 1500/2019 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 10:15 - Priznanja Otroškega Dodatka - Rudenka Monika Pavšek - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10 Jul 2020 10:15:00 +2

I Ps 1362/2019 - Katja Pešl Tacol - Delovno Sodišče V Celju, Ljubljanska Cesta 1a, Celje, Razpravna Dvorana 1 - 10.07.2020 Ob 10:15 - Vračila štipendije - Anton Črešnar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10 Jul 2020 10:15:00 +2

IV Pd 120/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 09:45 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.513,06 EUR S Pp) - Danijel Krejan - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

10 Jul 2020 09:45:00 +2

I Ps 1422/2019 - Katja Pešl Tacol - Delovno Sodišče V CELJU, Ljubljanska Cesta 1a, Celje, Razpravna Dvorana 1 - 10.07.2020 Ob 09:30 - Priznanja štipendije - Anže Lečnik - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10 Jul 2020 09:30:00 +2

IV Pd 660/2018 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.499,77 EUR S Pp) - Tomaž Slatinek - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

10 Jul 2020 09:00:00 +2

Pd 63/2018 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Nezakonita Odpoved PZ, Izplačila Nadomestila Za Neizrabljeni LD, Božičnice In Regresa Za LD (pcto. 48.682,17 EUR S Pp) - Jožica Fabjan - KOMUNALA NOVO MESTO D.o.o., Javno Podjetje

10 Jul 2020 09:00:00 +2

V Ps 1319/2019 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 09:00 - Vračila štipendije - Anamaria Marjanovi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10 Jul 2020 09:00:00 +2

I Pd 139/2019 - Anja Bizjak - Soba 7/III Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 08:40 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Eva Bukovec - LENTISMED, Prodaja Medicinskih Pripomočkov, D.o.o. - V Stečaju

10 Jul 2020 08:40:00 +2

I Pd 305/2020 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 10.07.2020 Ob 08:30 - Odpovedi PZ S Ponudbo Nove - Iz Razloga Nesposobnosti - Dejan Novak - TOMAŽ LUŠTREK, S.P., AVTOSERVIS

10 Jul 2020 08:30:00 +2

IV Pd 135/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 2/I Nad. - 09.07.2020 Ob 14:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 4.324,80 EUR S Pp) - Nino Stuhne - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

09 Jul 2020 14:00:00 +2

I Pd 824/2018 - Gordana Skočič - Soba 7/III. Nad. Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 13:30 - Izplačila Razlike V Plači (pcto. 6.904,39 EUR S Pp) - Barbara Bajc - RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Javni Zavod, Ljubljana

09 Jul 2020 13:30:00 +2

Pd 61/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 13:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga (pct. 10.000,00 EUR) - Milan Ogorevc - JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA

09 Jul 2020 13:00:00 +2

IV Pd 98/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 2/I Nad. - 09.07.2020 Ob 12:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.624,80 EUR S Pp) - Miha Mikuž - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

09 Jul 2020 12:30:00 +2

II Ps 178/2019 - Ana Jaklič - Razpravna Dvorana št. 3/II Tukajšnjega Sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 09.07.2020 Ob 12:15 - Pravice Do Nadomestila Za Izgubljen Dohodek - Jadranka Franca - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

09 Jul 2020 12:15:00 +2

V Ps 272/2019 - Ana Jaklič - Razpravna Dvorana št. 3/II Tukajšnjega Sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 09.07.2020 Ob 11:45 - Pravice Do Materinskega Nadomestila In Starševskega Nadomestila - Maja Šuštaršič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

09 Jul 2020 11:45:00 +2

I Pd 951/2019 - Vasilija Lackovi - Soba 3/I Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 11:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Nenad Milanovi - JAVNA RAZSVETLJAVA D.d.

09 Jul 2020 11:30:00 +2

I Pd 176/2020 - Gordana Skočič - Soba 7/III. Nad. Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 11:30 - Napredovanja V Višji Plačni Razred In Izplačila Razlike V Plači - Branka Tekavčič - REPUBLIKA SLOVENIJA

09 Jul 2020 11:30:00 +2

IV Pd 119/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 2/I Nad. - 09.07.2020 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.650,05 EUR S Pp) - Klavdij Jakop - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

09 Jul 2020 11:00:00 +2

I Pd 882/2019 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 11:00 - Ugotovitve Obstoja DR - Roman Zupančič - TOBAČNA LJUBLJANA, D. O. O.

09 Jul 2020 11:00:00 +2

Pd 36/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 11:00 - Prenehanja PZ - Brez Navedbe Razloga - Petra KUČKO - DRUGO INŠTALIRANJE PRI GRADNJAH, VERSTOVŠEK MATEJ S.p.

09 Jul 2020 11:00:00 +2

V Ps 760/2019 - Ana Jaklič - Razpravna Dvorana št. 3/II Tukajšnjega Sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 09.07.2020 Ob 11:00 - Pravice Do Pokojnine - Ponovne Odmere (delnice) - Majda Oklješa - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

09 Jul 2020 11:00:00 +2

Pd 67/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 10:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Zoran Joci - ROHR-BLITZ Zaščita Okolja In Komunalne Storitve Sevnica D.o.o.

09 Jul 2020 10:00:00 +2

I Pd 964/2019 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 09:30 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela In Izplačila Odškodnine - Trpinčenje Na Delovnem Mestu (pcto. 5.000,00 EUR S Pp) - Jernej Nučič - Javno Podjetje Komunalno Podjetje Vrhnika, D.o.o.

09 Jul 2020 09:30:00 +2

Pd 71/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 09:00 - Odpovedi PZ S Ponudbo Nove - Iz Poslovnega Razloga (pct. 13.000,00 EUR) - Anton Sluga - SŽ - Tovorni Promet, D.o.o.

09 Jul 2020 09:00:00 +2

Pd 129/2018 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 09:00 - Izplačila Razlike V Plači, Regresa Za LD In Dnevnic - Stojan Sredojevi - AUTOSYSTEM IP D.o.o.

09 Jul 2020 09:00:00 +2

I Pd 293/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 2/I Nad. - 09.07.2020 Ob 08:30 - Kršitve PZ - Konkurenčna Klavzula In Izplačila škode (pcto. 31.200,00 EUR S Pp) - AdriaSonara, Strokovno Svetovanje, D.o.o. - Vesna Tomaževič

09 Jul 2020 08:30:00 +2

I Pd 963/2019 - Vasilija Lackovi - Soba 3/I Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Aleksander Plevnik - SŽ - Infrastruktura, D.o.o.

09 Jul 2020 08:30:00 +2

I Pd 1215/2019 - Gordana Skočič - Soba 7/III. Nad. Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Tomislav Nikoli - SOGEFI FILTRATION D.o.o.

09 Jul 2020 08:30:00 +2

Pd 52/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.07.2020 Ob 08:30 - Ugotovitve Obstoja DR - Franc Klenovšek - GOZDARSKE IN KMETIJSKE STORITVE MIRAN LONČAR S.P.

09 Jul 2020 08:30:00 +2

V Ps 1088/2018 - Ana Jaklič - Razpravna Dvorana št. 3/II Tukajšnjega Sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 09.07.2020 Ob 08:30 - Povračila Stroškov Za Nakup Medicinskega Pripomočka - Mojca Žagar Okorn - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

09 Jul 2020 08:30:00 +2

VII Ps 180/2020 - Katarina Rajgelj - Delovno Sodišče V Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, RD 9 - 08.07.2020 Ob 13:30 - Priznanja Denarne Socialne Pomoči In Ostalih Pravic Iz Javnih Sredstev - Valentina Mertk - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

08 Jul 2020 13:30:00 +2

IV Pd 281/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 13:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.431,60 EUR S Pp) - Bernard Pesjak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

08 Jul 2020 13:00:00 +2

V Ps 580/2019 - Barbara Holc - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 13:00 - Subvencije Najemnine - Verena Kogoj - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

08 Jul 2020 13:00:00 +2

I Pd 949/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 12:00 - Izplačila Regresa Za LD In Prispevkov (pcto. 19.256,50 EUR S Pp) - Elvir Kovačevi - MUŠIČ ANDREJ S.P. - KOVAŠTVO

08 Jul 2020 12:00:00 +2

V Ps 303/2019 - Barbara Holc - Razpravna Dvorana 2/II Nad. Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 12:00 - Znižanega Plačila Vrtca - Gregor Cergolj - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

08 Jul 2020 12:00:00 +2

VI Ps 308/2019 - Stanislava Železnikar - Delovno Sodišče V Mariboru, Glavni Trg 17, Maribor, Razpr. Dvorana 19/I - 08.07.2020 Ob 11:45 - Pravice Do Pokojnine - Alfred Ojcinger - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

08 Jul 2020 11:45:00 +2

X Ps 1424/2018 - Stanislava Železnikar - Delovno Sodišče V Mariboru, Glavni Trg 17, Maribor, Razpravna Dvorana 19/I - 08.07.2020 Ob 11:20 - Izplačila Odškodnine - Emilija Kuliš - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

08 Jul 2020 11:20:00 +2

I Pd 235/2019 - Marjetka Urbančič - Soba 1/I Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 10:45 - Izplačila Odškodnine - Trpinčenje Na Delovnem Mestu (pcto. 4.000,00 EUR S Pp) - Erik Melihen - AS - PRIMUS D.o.o. - V Stečaju

08 Jul 2020 10:45:00 +2

I Pd 426/2018 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 09:00 - Kršitve PZ - Konkurenčna Klavzula In Izplačila škode (pcto. 18.184,70 EUR S Pp) - KOMPAS Turistično Podjetje D.d. - Petra Guzelj Rozman

08 Jul 2020 09:00:00 +2

Pd 9/2019 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 08:45 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela In Izplačila Razlike V Plači ( Pcto. 296,49 EUR S Pp) - Miha Kuhar - DIAMANTIC D.o.o.

08 Jul 2020 08:45:00 +2

I Pd 363/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - šikaniranje Na Delovnem Mestu Ter Izplačila Stimulacije In Delovne Uspešnosti (pcto. 7.590,49 EUR S Pp) - Tadej Glavan - GOCLICK, Nove Oglaševalske Ideje, D.o.o.

08 Jul 2020 08:30:00 +2

I Pd 491/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 08.07.2020 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Maja Koncilija - Lek Farmacevtska Družba D.d.

08 Jul 2020 08:30:00 +2

XII Ps 1271/2018 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 15:45 - Pravice Do Vdovske Pokojnine - KADIRA DOLI - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

07 Jul 2020 15:45:00 +2

I Pd 13/2020 - Dušan Medved - Soba št. 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 13:15 - Izplačila Razlike V Plači (pcto. 1.500,00 EUR S Pp) - Iztok Pušavec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

07 Jul 2020 13:15:00 +2

Pd 140/2019 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 13:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Razloga Nesposobnosti - Nejra Rak Benič - SIJ ACRONI D.o.o.

07 Jul 2020 13:00:00 +2

V Ps 1261/2019 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/I Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 13:00 - Dodatka Za Nego Otroka - Risto Peri - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

07 Jul 2020 13:00:00 +2

I Pd 1135/2018 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 12:30 - Vračila Preveč Izplačane Plače In Plačila škode (pcto. 22.243,89 EUR S Pp) - SLOVENSKO ZDRUŽENJE MANAGERK IN MANAGERJEV NEVLADNIH ORGANIZACIJ SOCIALNO PODJETJE - Karin Črepinko

07 Jul 2020 12:30:00 +2

I Pd 22/2019 - Anja Bizjak - Soba 1/I Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 12:10 - Disciplinske Kazni - Denarna Kazen In Vračila Zneska (pcto. 107,21 EUR S Pp) - Marjan Kocjan - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

07 Jul 2020 12:10:00 +2

I Pd 508/2019 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 12:00 - Izplačila Plače, Regresa Za LD In Odpravnine (pcto. 9.318,52 EUR S Pp) - Irena Gerčar - ZLATI ZVOKI, Glasbena Produkcija D.o.o.

07 Jul 2020 12:00:00 +2

I Pd 218/2020 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 10:45 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas - JURE LAJOVIC - LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

07 Jul 2020 10:45:00 +2

II Ps 685/2019 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 10:45 - Pravice Do Plačila Prispevkov Za Socialno Varstvo Iz Državnega Proračuna - Ivan Milič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO

07 Jul 2020 10:45:00 +2

I Pd 85/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 07.07.2020 Ob 10:30 - Izplačila Razlike V Plači (pcto. 22.295,75 EUR S Pp) - Tatjana Dežman Markič - MESTNA OBČINA LJUBLJANA

07 Jul 2020 10:30:00 +2

IV Pd 21/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 10:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pct. 3.248,64 EUR S Pp) - Martin Racman - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

07 Jul 2020 10:30:00 +2

IV Pd 23/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 10:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pct. 3.910,07 EUR S Pp) - Luka Zorenč - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

07 Jul 2020 10:00:00 +2

V Ps 1317/2019 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 10:00 - Priznanja Denarne Socialne Pomoči - Rexhep Gutaj - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

07 Jul 2020 10:00:00 +2

I Pd 730/2019 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga Ter Izplačila Nadomestila Za Neizrabljeni LD In Razlike V Plači (pcto. 936,59 EUR S Pp) - Samo Guzej - TELKOM, D.o.o.

07 Jul 2020 09:00:00 +2

IV Pd 1057/2018 - Dušan Medved - Soba 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.802,24 EUR S Pp) - Goran Flisar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

07 Jul 2020 09:00:00 +2

IV Pd 22/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pct. 3.864,464 EUR S Pp) - Nejc Novak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

07 Jul 2020 09:00:00 +2

Pd 53/2019 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 09:00 - Ugotovitve Obstoja DR - Toni Dolenc - DOLENC NEJC

07 Jul 2020 09:00:00 +2

I Pd 90/2019 - Anja Bizjak - Soba 1/I Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 08:40 - Izplačila Nadomestila Plače, Nadur In Poklicnega Zavarovanja (pcto. 4.009,50 EUR S Pp - Irina Kovač - MATItrans D.o.o.

07 Jul 2020 08:40:00 +2

Pd 46/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 08:30 - Priznanja Dodatka In Izplačila Razlike V Plači Ter Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pct. 7.740,63 EUR S Pp) - Mihael Plevnik - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

07 Jul 2020 08:30:00 +2

V Ps 1170/2019 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II. Tega Sodišča - 07.07.2020 Ob 08:30 - Priznanja Denarne Socialne Pomoči In Ostalih Pravic Iz Javnih Sredstev - Jože Weiss - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

07 Jul 2020 08:30:00 +2

I Pd 797/2018 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 06.07.2020 Ob 09:00 - Izredne Odpovedi PZ - Znaki KD - Iztok Lesjak - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.o.o.

06 Jul 2020 09:00:00 +2

I Ps 1488/2019 - Anton Lisac - Delovno Sodišče V Mariboru, Glavni Trg 17, Maribor, Razpr. Dvorana 19/I - 06.07.2020 Ob 08:45 - Ugotavljanja Invalidnosti In Nadomestila Za Invalidnost - Zdenka Govedič Podgoršek - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

06 Jul 2020 08:45:00 +2

IV Pd 1099/2018 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 06.07.2020 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 4.924,15 EUR S Pp) - Sašo Radi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

06 Jul 2020 08:30:00 +2