Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 238/2020 - Gordana Skočič - Soba 1/I Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 13:15 - Razporeditve Na Drugo Delovno Mesto Ter Izplačila Razlike V Plači In Odškodnine (pcto. 2.700,00 EUR S Pp) - Andrej Beljan - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

27 Jan 2023 13:15:00 +1

I Pd 351/2022 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 13:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga In Izplačila Odškodnine - Diskriminacija (pcto. 10.000,00 EUR S Pp) - Alenka Kolar - ELEKTRO LJUBLJANA, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, D.d.

27 Jan 2023 13:00:00 +1

I Pd 514/2022 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I. Nad. Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela In Izplačila Razlike V Plači, Stroškov Prehrane In Dodatkov (pcto. 94.385,46 EUR S Pp) - Matevž Gačnik - GAMA SYSTEM D.o.o.

27 Jan 2023 11:00:00 +1

I Pd 868/2020 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 10:30 - Izplačila Odškodnine - Trpinčenje Na Delovnem Mestu (pcto. 7.000,00 EUR S Pp) - Janko Marič - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

27 Jan 2023 10:30:00 +1

I Pd 179/2022 - Gordana Skočič - Soba 1/I Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 10:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Milan Uki - REPUBLIKA SLOVENIJA

27 Jan 2023 10:30:00 +1

IV Pd 95/2020 - Marjetka Urbančič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 09:00 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 3.388,62 EUR S Pp) - Marjan Cigut - REPUBLIKA SLOVENIJA

27 Jan 2023 09:00:00 +1

X Pd 167/2022 - Gordana Skočič - Soba 1/I Tega Sodišča - 27.01.2023 Ob 09:00 - Kršitve Kolektivne Pogodbe In Neskladnosti Splošnega Akta Z Zakonom - SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE - SNS, SNS KOORDINACIJA NOVINARSKIH SINDIKATOV RTV SLOVENIJA - RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Javni Zavod, Ljubljana

27 Jan 2023 09:00:00 +1

Pd 58/2021 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 13:30 - Izplačila Plače In Kriznega Dodatka (pcto. 925,30 EUR S Pp) - Boris Tomi - EUROTEK Mednarodni Transport In špedicija Trebnje, D.o.o. - PREKLICANO

26 Jan 2023 13:30:00 +1

Pd 46/2022 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 12:00 - Izplačila Regresa Za Letni Dopust Za Leta 2017, 2018, 2019 In 2020 (pct. 2.969,96 EUR S Pp) - Ibrahim Husejnovi - CELINA GROUP D.o.o.

26 Jan 2023 12:00:00 +1

Pd 48/2021 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 11:15 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 51.500,00 EUR S Pp) - Zoran Vučievi - ELEKTROINSTALATERSTVO ELMERS JOŽE VRŠČAJ S.P.

26 Jan 2023 11:15:00 +1

V Ps 938/2022 - Alenka Čebašek Jesenovec - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 11:00 - Priznanja štipendije - Maja Berlec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

26 Jan 2023 11:00:00 +1

Pd 49/2022 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu, Pct. 16.500 EUR - Amir Muminovi - PREIS SEVNICA D.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.d.

26 Jan 2023 11:00:00 +1

I Pd 837/2020 - Jerneja Pečnik Zadel - Soba 2/I Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 11.036,40 EUR S Pp) - Marko Simeunovi - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.d., AquafilSLO D.o.o.

26 Jan 2023 11:00:00 +1

Pd 61/2022 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 10:00 - Izplačila Sorazmernega Dela Regresa Za LD Za Leto 2021 (pct. 433,33 EUR S Pp) - Mojca Ilovar - DRVOTRANS, Mednarodni Prevozi D.o.o.

26 Jan 2023 10:00:00 +1

Pd 49/2021 - Marija Janko - Soba št.2 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 09:00 - Zaradi Izplačila Odškodnine In Rente - Nesreča Pri Delu (pcto. 133.042,99 EUR Spp) - Janez Vidmar - REPUBLIKA SLOVENIJA, Zavarovalnica Sava, D.d.

26 Jan 2023 09:00:00 +1

Pd 44/2022 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pct. 4.273,35 EUR S Pp) - NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.d., Ljubljana - Nina Martinc

26 Jan 2023 09:00:00 +1

I Pd 658/2022 - Jerneja Pečnik Zadel - Soba 2/I Tega Sodišča - 26.01.2023 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela - Iztok Pukšič - INTER CARS INT D.o.o.

26 Jan 2023 08:30:00 +1