Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: [email protected]

I Pd 353/2021 - Marjetka Urbančič - Soba 2/I. Nad. Tega Sodišča - 30.09.2022 Ob 10:00 - Preizkusa Ocene Dela - Petra Juhart - KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - PREKLICANO

30 Sep 2022 10:00:00 +2

I Pd 226/2022 - Marjetka Urbančič - Soba 2/I. Nad. Tega Sodišča - 30.09.2022 Ob 08:45 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Dejan Bračko - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

30 Sep 2022 08:45:00 +2

I Pd 183/2022 - Jure Turk - Soba 2/I.nad.tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 14:30 - Prenehanja PZ - Potek časa - Boštjan Korelc - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

29 Sep 2022 14:30:00 +2

Pd 44/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 14:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Goran Mili - Slobodan Mitri

29 Sep 2022 14:00:00 +2

I Pd 898/2019 - Gordana Skočič - Soba 7/III Nad. Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 13:15 - Izplačila Dodatka Za Posebne Obremenitve (pcto. 1.565,70 EUR S Pp) - Robert Kostevc - REPUBLIKA SLOVENIJA

29 Sep 2022 13:15:00 +2

I Pd 179/2022 - Gordana Skočič - Soba 7/III Nad. Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 11:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Milan Uki - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

29 Sep 2022 11:30:00 +2

I Pd 524/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 3/I. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Zloraba Bolniškega Staleža - Albin Agovi - SŽ - Tovorni Promet, D.o.o.

29 Sep 2022 11:00:00 +2

Pd 31/2018 - Marija Janko - Soba 2 Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 38.363,78 EUR S Pp) - Aleksander Gnidovec - WIENER STDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STDTISCHE ZAVAROVALNICA, Podružnica V Ljubljani, TRIMO D.o.o.

29 Sep 2022 09:00:00 +2

I Pd 163/2022 - Gordana Skočič - Soba 7/III Nad. Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga Ter Izplačila Odškodnine In Denarnega Nadomestila - Diskriminacija (pcto. 6.000,00 EUR S Pp) - Kaja Ceglar - KSB črpalke In Armature D.o.o. - PREKLICANO

29 Sep 2022 08:30:00 +2

I Pd 351/2022 - Vasilija Lackovi - Soba 3/I Tega Sodišča - 29.09.2022 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga In Izplačila Odškodnine - Diskriminacija (pcto. 10.000,00 EUR S Pp) - Alenka Kolar - ELEKTRO LJUBLJANA, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, D.d. - PREKLICANO

29 Sep 2022 08:30:00 +2