Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 121/2023 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 02.06.2023 Ob 14:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Alma Groši - CLEANING Družba Za Storitve In Trgovino D.o.o.

02 Jun 2023 14:00:00 +2

I Ps 215/2022 - Alenka Čebašek Jesenovec - Delovno Sodišče Celje, Ljubljanska Cesta 1a, I. Nadstropje, Razpravna Dvorana 3 - 02.06.2023 Ob 13:00 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Franc Šprah - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

02 Jun 2023 13:00:00 +2

I Pd 54/2022 - Marjetka Urbančič - Soba3/III. Nad. Tega Sodišča - 02.06.2023 Ob 12:00 - Izplačila Nadur (pcto. 771,83 EUR S Pp) - Tomaž Ferenc - REPUBLIKA SLOVENIJA - PREKLICANO

02 Jun 2023 12:00:00 +2

I Pd 1152/2022 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 02.06.2023 Ob 10:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Tim Pakiž - TTN Nadgradnje, Kovinske Konstrukcije In Laserski Razrez Pločevine D.o.o.

02 Jun 2023 10:30:00 +2

V Ps 961/2022 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/II. Nad. Tega Sodišča - 02.06.2023 Ob 10:00 - Prenehanja Vodenja V Evidenci Brezposelnih - Ristan Ristanovič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

02 Jun 2023 10:00:00 +2

I Ps 891/2021 - Alenka Čebašek Jesenovec - Delovno Sodišče Celje, Ljubljanska Cesta 1a, I. Nadstropje, Razpravna Dvorana 3 - 02.06.2023 Ob 09:30 - Pravice Do Pokojnine - Šahim Brguljaševi - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

02 Jun 2023 09:30:00 +2

Pd 6/2023 - Jure Turk - Soba 6 Tega Sodišča - 02.06.2023 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Boštjan Gajzar - GOODYEAR SLOVENIJA, D.o.o.

02 Jun 2023 09:00:00 +2

I Pd 1146/2022 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 02.06.2023 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela - Vesna Širovnik - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, DIREKCIJA

02 Jun 2023 09:00:00 +2

I Pd 1074/2020 - Marjetka Urbančič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 02.06.2023 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 15.000,00 EUR S Pp) - Nermin Ataji, Odvetniška Pisarna Brezinščak, Podobnik, Poje - SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.d.

02 Jun 2023 09:00:00 +2

I Pd 1122/2022 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 02.06.2023 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Simona Kaučič - REPUBLIKA SLOVENIJA

02 Jun 2023 08:30:00 +2

I Pd 386/2020 - Matej Planinc - Soba 7/III Nad. Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 15:00 - Preizkusa Ocene Dela - Tadej Rantaša - REPUBLIKA SLOVENIJA - PREKLICANO

01 Jun 2023 15:00:00 +2

I Pd 62/2023 - Barbara Neima Pretnar - Soba 3/III Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 13:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Matjaž Kompara - Lek Farmacevtska Družba D.d.

01 Jun 2023 13:30:00 +2

I Pd 383/2020 - Matej Planinc - Soba 7/III Nad. Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 13:30 - Izplačila Razlike V Plači - Dejansko Delo (pcto. 26.696,40 EUR S Pp) - Nataša Bernot - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

01 Jun 2023 13:30:00 +2

I Pd 46/2021 - Jerneja Pečnik Zadel - Soba 2/I Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 12:00 - Izplačila Nadur (pcto. 3.503,70 EUR S Pp) - Mila Nikše - SAMSIC Storitve D.o.o.

01 Jun 2023 12:00:00 +2

I Pd 854/2020 - Barbara Neima Pretnar - Soba 3/III Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu In Stroškov Predpravdnega Postopka (pcto. 136.028,18 EUR S Pp) - Metodi Andonovski - LIVAR, D.d., Allianz Hrvatska D.d., Zagreb, Allianz Slovenija, Zavarovalna Podružnica

01 Jun 2023 11:00:00 +2

V Ps 597/2022 - Katja Pešl Tacol - Razpravna Dvorana 3/II Nad. Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 09:45 - Pravice Do Denarnega Nadomestila Za čas Brezposelnosti - Ismet Topčagi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - PREKLICANO

01 Jun 2023 09:45:00 +2

I Pd 1116/2020 - Barbara Neima Pretnar - Soba 3/III.nad.tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 09:00 - Izplačila Položajnega Dodatka (pcto. 3.500,00 EUR S Pp) - Boris Brinovec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

01 Jun 2023 09:00:00 +2

I Pd 37/2020 - Matej Planinc - Soba 7/III Nad. Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 09:00 - Izplačila Dodatka - Delo Preko Polnega Delovnega časa (pcto. 1.624,14 EUR S Pp) - Bojana Oberstar Bižal - OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV - PREKLICANO

01 Jun 2023 09:00:00 +2

I Pd 248/2020 - Jerneja Pečnik Zadel - Soba 2/I Tega Sodišča - 01.06.2023 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 25.000,00 EUR S Pp) - Dušan Mili - GP KRIŽNAR Gradbeništvo, Inženiring, Trgovina, D.o.o.

01 Jun 2023 08:30:00 +2