Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 1220/2019 - Marjetka Urbančič - Soba št. 2/I. Nad. Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 11:45 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Matjaž Hrovatin - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

02 Oct 2020 11:45:00 +2

I Pd 1116/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 11:00 - Izplačila Nadur, Regresa Za LD In Odpravnine (pcto. 23.590,88 EUR S Pp) - Asim Cetin - HESA PLUS D.o.o.

02 Oct 2020 11:00:00 +2

IV Pd 1073/2018 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 10:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.127,54 EUR S Pp) - Benjamin Holc - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

02 Oct 2020 10:30:00 +2

I Pd 530/2020 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 09:45 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Metka Dolgan - LINDSTROM D.o.o.

02 Oct 2020 09:45:00 +2

I Ps 1048/2019 - Katja Pešl Tacol - Delovno In Socialno Sodišče V Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, RD 2/II Nad. - 02.10.2020 Ob 09:45 - Priznanja štipendije - Rafael Šiljeg - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

02 Oct 2020 09:45:00 +2

Pd 69/2018 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 09:15 - Izplačila Plače, Regresov Za LD In Odpravnine (pcto. 7.858,08 EUR S Pp) - Aleš Kavšek - Brigita Peterlin

02 Oct 2020 09:15:00 +2

IV Pd 1312/2018 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 4.962,25 EUR S Pp) - Jože Kralj - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

02 Oct 2020 09:00:00 +2

I Pd 1146/2019 - Helena Papež - Soba št. 1 / I. Nad. Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 09:00 - Kršitve PZ - Konkurenčna Klavzula (pcto. 20.864,63 EUR S Pp) - SKYLINE D.o.o. - PREDRAG PANTELIČ

02 Oct 2020 09:00:00 +2

I Pd 23/2019 - Marjetka Urbančič - Soba 2/I Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 08:45 - Disciplinske Kazni - Denarna Kazen In Vračila Zneska (pcto. 112,46 EUR S Pp) - Rok Majer - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

02 Oct 2020 08:45:00 +2

I Pd 385/2020 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 02.10.2020 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga In Izplačila Dodatka (pcto. 3.592,80 EUR S Pp) - Miha Pirš - MERKUR ZAVAROVALNICA D.d.

02 Oct 2020 08:30:00 +2

V Ps 193/2020 - Alenka Čebašek Jesenovec - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 13:30 - Vračila štipendije - Miran Rupar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

01 Oct 2020 13:30:00 +2

Pd 29/2020 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 13:00 - Izplačila Nadur (pct. 1.433,75 EUR) - Roman Predanič - NI TRADE D.o.o.

01 Oct 2020 13:00:00 +2

I Pd 30/2020 - Vasilija Lackovi - Soba 3/I Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Domen Visinski - DIESEL SERVIS BURJA, DAMJAN BURJA, S.P.

01 Oct 2020 11:00:00 +2

I Pd 46/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Gregor Vlašič - REPUBLIKA SLOVENIJA

01 Oct 2020 11:00:00 +2

Pd 10/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pct. 19.479,20 EUR S Pp) - Alen Tkalec - KOSTAK D.d.

01 Oct 2020 11:00:00 +2

Pd 44/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 10:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Goran Mili - MITRI KLJUČAVNIČARSTVO, SLOBODAN MITRI S.P

01 Oct 2020 10:00:00 +2

Pd 36/2019 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 10:00 - Izplačila Nadomestila - Konkurenčna Klavzula (pcto. 7.831,17 EUR Spp) - Žiga Kočevar - AMPLEXOR Adriatic D.o.o.

01 Oct 2020 10:00:00 +2

I Pd 464/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 09:30 - Izplačila Razlike V Plači, Regresa Za LD, Nadomestila Za Neizrabljeni LD, Odpravnine In Odškodnine (pcto. 59.342,85 EUR S Pp) - Iztok Race - A-COSMOS, D.d.

01 Oct 2020 09:30:00 +2

Pd 48/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 09:00 - Izplačila Regresov Za LD - Goran Mili - MITRI KLJUČAVNIČARSTVO, SLOBODAN MITRI S.P

01 Oct 2020 09:00:00 +2

Pd 30/2020 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Andrej Jankovi - GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES D.o.o.

01 Oct 2020 09:00:00 +2

I Pd 733/2019 - Gordana Skočič - Soba 7/III. Nad. Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Razloga Nesposobnosti In Izplačila Odpravnine, Pogodbene Kazni In Odškodnine (pcto. 113.909,34 EUR S Pp) - Valerija Bužan - CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga

01 Oct 2020 08:30:00 +2

I Pd 81/2020 - Vasilija Lackovi - Soba 3/I Tega Sodišča - 01.10.2020 Ob 08:30 - Prenehanja PZ - Brez Navedbe Razloga - Angel Vidmar - ALL.CO ALUMINIJ D.o.o.

01 Oct 2020 08:30:00 +2

I Pd 729/2019 - Gordana Skočič - Soba 2/I. Nad. Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 13:30 - Izplačila Dodatka - Povečan Obseg Dela (pcto. 4.991,10 EUR S Pp) - Silva Verdnik - REPUBLIKA SLOVENIJA

30 Sep 2020 13:30:00 +2

Pd 67/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 13:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Zoran Joci - ROHR-BLITZ Zaščita Okolja In Komunalne Storitve Sevnica D.o.o.

30 Sep 2020 13:00:00 +2

V Ps 1466/2019 - Barbara Holc - Razpravna Dvorana 2/II Nad. Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 12:20 - Priznanja Otroškega Dodatka - Lilijana Žavcer - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

30 Sep 2020 12:20:00 +2

V Ps 80/2020 - Barbara Holc - Razpravna Dvorana 2/II Nad. Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 11:30 - Priznanja Denarne Socialne Pomoči - Blaž Babič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

30 Sep 2020 11:30:00 +2

Pd 68/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Pero Ciganovi - FASADERSTVO, ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU IN PREVOZNIŠTVO MOŠKON SAMO S.p.

30 Sep 2020 11:00:00 +2

I Pd 1099/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 10:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Irena Bernard - ENGROTUŠ D.o.o.

30 Sep 2020 10:30:00 +2

VI Ps 1/2020 - Stanislava Železnikar - Delovno Sodišče V Mariboru, Glavni Trg 17, Maribor, Razpravna Dvorana 4/II - 30.09.2020 Ob 10:00 - Vračila štipendije - Kristjan Božnik - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

30 Sep 2020 10:00:00 +2

VI Ps 434/2019 - Lilijana Strban - Delovno Sodišče V Mariboru, Glavni Trg 17, Maribor - Razpravna Dvorana 4/II - 30.09.2020 Ob 09:30 - Subvencije Najemnine - Barbara Horvat - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

30 Sep 2020 09:30:00 +2

Pd 49/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 09:00 - Prenehanja PZ - Stanislav Božič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

30 Sep 2020 09:00:00 +2

I Pd 765/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 08:30 - Ugotovitve Obstoja DR In Prenehanja DR Ter Izplačila Razlike V Plači, Nadomestila Za Neizrabljeni LD In Odškodnine (pcto. 59.402,85 EUR S Pp) - Barbara Gunčar - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST IN ODLIČNOST

30 Sep 2020 08:30:00 +2

I Pd 763/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Anton Cafuta - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

30 Sep 2020 08:30:00 +2

I Pd 395/2020 - Gordana Skočič - Soba 2/I. Nad. Tega Sodišča - 30.09.2020 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Silvija Lužnik - PEKARNA HROVAT, D.o.o.

30 Sep 2020 08:30:00 +2

Pd 3/2020 - Marija Janko - Soba št. 3 Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 14:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Hasan Dizdarevi - GRADBENIŠTVO JANEZ LENART S.P.

29 Sep 2020 14:00:00 +2

I Pd 1092/2019 - Dušan Medved - Soba št. 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 13:00 - Prenehanja PZ - Sporazum Strank - Emir Ponjevi - DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA REFIK KERANOVI S.p.

29 Sep 2020 13:00:00 +2

IV Pd 512/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 13:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.582,48 EUR S Pp) - Sebastijan Valentinčič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

29 Sep 2020 13:00:00 +2

I Pd 269/2020 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 29.09.2020 Ob 13:00 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela In Izplačila Regresa Za LD (pcto. 221,53 EUR S Pp) - Nina Radovič - FANIANI SKUPINA D.o.o.

29 Sep 2020 13:00:00 +2

Pd 71/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 13:00 - Odpovedi PZ S Ponudbo Nove - Iz Poslovnega Razloga (pct. 13.000,00 EUR) - Anton Sluga - SŽ - Tovorni Promet, D.o.o.

29 Sep 2020 13:00:00 +2

I Pd 677/2019 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 12:30 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 5.173,60 EUR S Pp) - Radivoje Šakanovi - ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.d., POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.d.

29 Sep 2020 12:30:00 +2

IV Pd 619/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 11:30 - Izplačila Stroškov Prevoza (pcto. 1328,04 EUR S Pp) - Matjaž Dimec - SPAR SLOVENIJA Trgovsko Podjetje D.o.o. Ljubljana

29 Sep 2020 11:30:00 +2

I Pd 641/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 10:45 - Izplačila Stroškov Prevoza (pcto. 2860,80 EUR S Pp) - Robert Kosi - SPAR SLOVENIJA Trgovsko Podjetje D.o.o. Ljubljana

29 Sep 2020 10:45:00 +2

I Pd 904/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 29.09.2020 Ob 10:30 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas - Mirela Arslanovi - MUELLER DROGERIJA D.o.o.

29 Sep 2020 10:30:00 +2

IV Pd 620/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 10:00 - Izplačila Stroškov Prevoza (pcto. 2210,46 EUR S Pp) - Robi Strojanšek - SPAR SLOVENIJA Trgovsko Podjetje D.o.o. Ljubljana

29 Sep 2020 10:00:00 +2

IV Pd 630/2020 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.210,80 EUR S Pp) - ELVEDIN ŠARI - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

29 Sep 2020 09:00:00 +2

IV Pd 151/2019 - Anja Bizjak - Soba 1/I Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.881,75 EUR S Pp) - Matej Gričar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

29 Sep 2020 09:00:00 +2

Pd 52/2019 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 29.09.2020 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Dušanka Herman Janušič - CGP, Družba Za Gradbeništvo, Inženiring, Proizvodnjo In Vzdrževanje Cest, D.d.

29 Sep 2020 09:00:00 +2

IV Pd 371/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 29.09.2020 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščene Ure Dnevnega Počitka (pcto. 26.883,78 EUR S Pp) - Rok Finc - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

29 Sep 2020 08:30:00 +2

VII Ps 1452/2019 - Anton Lisac - Delovno Sodišče V MB, Oddelek V Murski Soboti, Slomškova 21, MS, Soba 9 - 28.09.2020 Ob 13:40 - Prenehanja Vodenja V Evidenci Brezposelnih - Metka Kuzma - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Sep 2020 13:40:00 +2

VII Ps 1355/2019 - Anton Lisac - Delovno Sodišče V MB, Oddelek V Murski Soboti, Slomškova 21, MS, Soba 9 - 28.09.2020 Ob 13:00 - Priznanja Otroškega Dodatka In Subvencije Vrtca - Elisa Turner - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Sep 2020 13:00:00 +2

VII Ps 1487/2019 - Anton Lisac - Delovno Sodišče V MB, Oddelek V Murski Soboti, Slomškova 21, MS, Soba 9 - 28.09.2020 Ob 12:30 - Plačila Institucionalnega Varstva - Drago Šnepf - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Sep 2020 12:30:00 +2

VII Ps 1298/2019 - Anton Lisac - Delovno Sodišče V MB, Oddelek V Murski Soboti, Slomškova 21, MS, Soba 9 - 28.09.2020 Ob 11:50 - Pravice Do Denarnega Nadomestila Za čas Brezposelnosti - Šukrija Kačar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Sep 2020 11:50:00 +2