Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: [email protected]

I Pd 175/2022 - Marjetka Urbančič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 14:00 - Ugotovitve Obstoja DR - Tadeja Magdič - PRO PLUS D.o.o.

20 May 2022 14:00:00 +2

IV Pd 42/2020 - Gordana Skočič - Soba 1/I Nad. Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 13:00 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 752,16 EUR S Pp) - Tomaž Hočevar - REPUBLIKA SLOVENIJA

20 May 2022 13:00:00 +2

I Pd 124/2022 - Marjetka Urbančič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 12:30 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela - Pavel Platovšek - Sberbank Banka D.d.

20 May 2022 12:30:00 +2

I Pd 76/2022 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 12:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Ilija Babi - SEAN D.o.o.

20 May 2022 12:00:00 +2

I Pd 28/2022 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 11:00 - Prenehanja PZ - Izostanek Z Dela - Matjaž Kozamernik - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

20 May 2022 11:00:00 +2

I Pd 516/2021 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 10:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Fadil Skoči - NIX D.o.o.

20 May 2022 10:30:00 +2

I Pd 837/2019 - Gordana Skočič - Soba 1/I Nad. Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 10:15 - Preizkusa Ocene Dela - ANDREJ DEL FABRO - REPUBLIKA SLOVENIJA

20 May 2022 10:15:00 +2

VIII Ps 1191/2021 - Marjanca Černač - Delovno Sodišče V Kopru, Ferrarska Ul. 9, Koper, Razpravna Dvorana 133/I - 20.05.2022 Ob 09:35 - Vračila štipendije - Veronika Malik - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

20 May 2022 09:35:00 +2

I Pd 612/2021 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Natalija Simončič - PIRNAR D.o.o.

20 May 2022 09:00:00 +2

II Ps 1127/2021 - Marjanca Černač - Delovno Sodišče V Kopru, Ferrarska Ul. 9, Koper, Razpravna Dvorana 133/I - 20.05.2022 Ob 08:45 - Subvencije Najemnine - Rahma Kushtana - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

20 May 2022 08:45:00 +2

I Pd 184/2021 - Marjetka Urbančič - Soba 3/III.nad. Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 08:45 - Izplačila Odškodnine - Dnevni Počitek In Dodatka Za Nevarnost Ter Zamudnih Obresti (pcto. 26.034,92 EUR S Pp) - Maks Kostanjevec - REPUBLIKA SLOVENIJA

20 May 2022 08:45:00 +2

Pd 56/2020 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 08:30 - Preizkusa Ocene Dela - Silva Žibert - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

20 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 37/2022 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Sonja Vodlan - VRTEC DOMŽALE

20 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 517/2021 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Marko Koleša - ILIRIKA Borzno Posredniška Hiša D.d., Ljubljana

20 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 175/2021 - Gordana Skočič - Soba 1/I Nad. Tega Sodišča - 20.05.2022 Ob 08:30 - Ugotovitve Obstoja DR In Izplačila Razlike V Plači, Regresa Za LD Ter Kriznega Dodatka (pcto. 14.327,12 EUR S Pp) - Boris Šepic - TRANS FELIX Prevozi, Trgovina In Servis D.o.o.

20 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 853/2020 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 19.05.2022 Ob 14:00 - Izplačila Odškodnine - Trpinčenje Na Delovnem Mestu Ter Razlike V Plači, Regresa Za LD In Nadomestila Za Neizrabljeni LD (pcto. 6.708,67 EUR S Pp) - Azra Akmadži - Don Don Proizvodno In Trgovsko Podjetje D.o.o.

19 May 2022 14:00:00 +2

IV Pd 290/2020 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 19.05.2022 Ob 12:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 5.606,60 EUR S Pp) - Simon Kavčič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

19 May 2022 12:00:00 +2

IV Pd 1001/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 19.05.2022 Ob 11:30 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 3.407,66 EUR S Pp) - Andrej Korelc - REPUBLIKA SLOVENIJA

19 May 2022 11:30:00 +2

I Pd 547/2021 - Mojca Vrh - Soba 3/I. Nad. Tega Sodišča - 19.05.2022 Ob 11:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Zloraba Bolniškega Staleža Ter Izplačila Odškodnine - Trpinčenje Na Delovnem Mestu (pcto. 20.000,00 EUR S Pp) - Veljko Gači - JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.o.o.

19 May 2022 11:30:00 +2

I Pd 561/2021 - Anja Bizjak - Soba št. 1/I. Nadstropje Tega Sodišča - 19.05.2022 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Znaki KD - Aleksandar Kusi - TALAR TRANS D.o.o.

19 May 2022 11:00:00 +2

I Pd 417/2020 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 19.05.2022 Ob 10:30 - Izplačila Odškodnine - Sporazum Strank (pcto. 1.265,05 EUR S Pp) - Jasna Mihelič - PLANTA PRELESJE D.o.o.

19 May 2022 10:30:00 +2

I Pd 670/2021 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 19.05.2022 Ob 09:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga In Izplačila Razlike V Plači Ter Regresa Za LD (pcto. 2.530,28 EUR S Pp) - Miha Klopčič - ADECCO H.R., Kadrovsko Svetovanje, D.o.o.

19 May 2022 09:30:00 +2

IV Pd 1183/2019 - Anja Bizjak - Soba št. 1/I. Nadstropje Tega Sodišča - 19.05.2022 Ob 09:00 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 4.088,79 EUR S Pp) - Drago Mrvič - REPUBLIKA SLOVENIJA

19 May 2022 09:00:00 +2

I Pd 603/2021 - Mojca Vrh - Soba 3/I. Nad. Tega Sodišča - 19.05.2022 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela - Aleš Prijanovič - Telemach D.o.o.

19 May 2022 09:00:00 +2

I Pd 688/2021 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 19.05.2022 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Dane Milojevi - TRANSPORT - TTN Prevozi, Storitve In Gradbena Mehanizacija D.o.o.

19 May 2022 08:30:00 +2

IV Pd 28/2020 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 14:00 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 169,68 EUR S Pp) - Lidija Oki Žerjav - REPUBLIKA SLOVENIJA

18 May 2022 14:00:00 +2

I Pd 519/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 12:00 - Prenehanja PZ - Potek časa - Rajko Kovač - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

18 May 2022 12:00:00 +2

I Pd 454/2021 - Marjetka Urbančič - Soba 1/I. Nad. Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 12:00 - Izredne Odpovedi PZ - Zloraba Bolniškega Staleža In Izplačila Nadomestila Za Neizrabljeni LD (pcto. 531,84 EUR S Pp) - Miroslav Stanojevi - MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.d. - PREKLICANO

18 May 2022 12:00:00 +2

I Pd 939/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 11:45 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 10.000,00 EUR S Pp) - Aleš Šajtoš Zrim - Lek Farmacevtska Družba D.d.

18 May 2022 11:45:00 +2

IV Pd 113/2022 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 10:30 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 2.593,04 EUR S Pp) - Janez Germovšek - REPUBLIKA SLOVENIJA

18 May 2022 10:30:00 +2

I Ps 35/2022 - Živa Gliha - Delovno Sodišče V CELJU, Ljubljanska C. 1a, CELJE, Razpravna Dvorana 1/I - 18.05.2022 Ob 10:00 - Pravice Do Družinske Pokojnine - Jana Turnšek - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

18 May 2022 10:00:00 +2

X Ps 1016/2021 - Stanislava Železnikar - Delovno Sodišče V Mariboru, Glavni Trg 17, Maribor - Razpravna Dvorana 4/II - 18.05.2022 Ob 10:00 - Priznanja Lastnosti Zavarovanca - OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

18 May 2022 10:00:00 +2

Pd 29/2021 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 09:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Claudia Jerina Mestnik - MESTNA OBČINA NOVO MESTO

18 May 2022 09:00:00 +2

I Pd 778/2020 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 09:00 - Izplačila Nadur In Dodatkov - Nočno Delo, Nedeljsko Delo Ter Prazniki (pcto. 5.238,84 EUR S Pp) - Urška Bednar - CFLEET, Taksi Prevoz In Storitve D.o.o.

18 May 2022 09:00:00 +2

I Pd 617/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 09:00 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas - Klavdija Vehovec - MAGISTRAT INTERNATIONAL Zunanjetrgovinsko Podjetje D.o.o.

18 May 2022 09:00:00 +2

I Pd 627/2021 - Marjetka Urbančič - Soba 1/I. Nad. Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 08:45 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Dragica Joci - ALUMAR D.o.o.

18 May 2022 08:45:00 +2

I Pd 361/2021 - Jure Turk - Soba 3/III.nad.tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Enis Adrovi - ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK

18 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 937/2020 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 18.05.2022 Ob 08:30 - Disciplinske Kazni - Denarna Kazen - Anton Vasja Premerl - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

18 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 611/2021 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 17.05.2022 Ob 14:00 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela - Simon Planinc - TPLJ, Trampolinski Park Ljubljana, D.o.o.

17 May 2022 14:00:00 +2

IX Ps 841/2020 - Katarina Cvelbar - Delovno Sodišče V Novem Mestu, Jerebova 2, Novo Mesto - 17.05.2022 Ob 12:45 - Vračila štipendije - Žiga Papež - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

17 May 2022 12:45:00 +2

IX Ps 863/2020 - Katarina Cvelbar - Delovno Sodišče V Novem Mestu, Jerebova 2, Novo Mesto - 17.05.2022 Ob 12:00 - Vračila štipendije - Denis Jančar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

17 May 2022 12:00:00 +2

IX Ps 1478/2019 - Katarina Cvelbar - Delovno Sodišče V Novem Mestu, Jerebova 2, Novo Mesto - 17.05.2022 Ob 11:00 - Vračila štipendije - Rok Zupančič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

17 May 2022 11:00:00 +2

I Pd 144/2021 - Anja Bizjak - Soba št. 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 17.05.2022 Ob 11:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga In Prepovedi Opravljanja Dela - Tadej Krek - RUDNIDIS, D.o.o.

17 May 2022 11:00:00 +2

I Pd 730/2021 - Gordana Skočič - Soba 1/I Nad. Tega Sodišča - 17.05.2022 Ob 10:50 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 80.000,00 EUR S Pp) - Peter Brus - OBNOVA Trgovina, D.o.o., Ljubljana

17 May 2022 10:50:00 +2

IV Pd 1169/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 17.05.2022 Ob 10:00 - Izplačila Nadomestila Za Neizkoriščeni Odmor (pcto. 1.167,27 EUR S Pp) - Gregor Tihole - REPUBLIKA SLOVENIJA

17 May 2022 10:00:00 +2

Pd 29/2021 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 17.05.2022 Ob 09:00 - Izplačila Odpravnine - Redna Odpoved PZ Iz Razloga Nesposobnosti - Vital Justin - A - PRODAJA, D.o.o.

17 May 2022 09:00:00 +2

I Pd 15/2021 - Anja Bizjak - Soba 1/I. Nadstropje Tega Sodišča - 17.05.2022 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - David Bor Švagelj - EKWB, Podjetje Za Razvoj In Proizvodnjo Izdelkov Za Vodno Hlajenje Računalnikov D.o.o.

17 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 632/2021 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 17.05.2022 Ob 08:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Franci Podbregar - Lek Farmacevtska Družba D.d.

17 May 2022 08:30:00 +2

I Pd 97/2021 - Gordana Skočič - Soba 1/I Nad. Tega Sodišča - 17.05.2022 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Mobing (pcto. 7.400,00 EUR S Pp) - URŠKA TOMC BRAČIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

17 May 2022 08:30:00 +2