Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 305/2021 - Mojca Vrh - Soba 3/III.nad. Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 12:00 - Preizkusa Ocene Dela - Darko Milenkovi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

24 May 2024 12:00:00 +2

I Pd 671/2023 - Mojca Vrh - Soba 3/III.nad. Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas - Andreja Papež Kristanc - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 465/2023 - Matej Planinc - Soba 1/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Tamara Akovi - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 450/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Preizkusa Ocene Dela - Tina Rakoše - RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Javni Zavod, Ljubljana

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 279/2021 - Vesna Podjed - Soba 3/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Preizkusa Ocene Dela - Miran Korošec - REPUBLIKA SLOVENIJA

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 557/2021 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 DSSL, Zunanji Oddelek V Kranju, Nazorjeva 1, Kranj - 23.05.2024 Ob 13:00 - Vračila Stroškov Izobraževanja (pcto. 126.443,67 EUR S Pp) - ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - Maja Zadel

23 May 2024 13:00:00 +2

III Ps 137/2024 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/II Nad. Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 12:30 - Ugotavljanja Invalidnosti In Nadomestila Za Invalidnost - Drago Staniši - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

23 May 2024 12:30:00 +2

I Pd 401/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 11:30 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 90.000,00 EUR S Pp) - STH MANAGEMENT, Upravljanje Naložb, D.d. - Vera Keber

23 May 2024 11:30:00 +2

Pd 15/2024 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Andrej Golob - KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D.o.o.

23 May 2024 11:00:00 +2

III Ps 58/2024 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/II Nad. Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:00 - Pravice Do Pokojnine - Ponovne Odmere - Metod Dragonja - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

23 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 998/2022 - Marija Janko - Soba št. 2 DSS V Ljubljani, Zunanji Oddelek V Novem Mestu, Jerebova 2, NM - 23.05.2024 Ob 09:00 - Izplačila Dodatka Za Delo V Rizičnih Razmerah (pcto. 4.074,86 EUR S Pp) - Matevž Mller - LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

23 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 1072/2020 - Anja Bizjak - Soba 1/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 55.000,00 EUR S Pp) - Ljubo Todorovi - GARNOL, D.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.d.

23 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 16/2020 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 202.521,34 EUR S Pp) - SAP Sistemi, Aplikacije In Produkti Za Obdelavo Podatkov D.o.o. - Nino Novinec

23 May 2024 08:30:00 +2

V Ps 1097/2023 - Jasmina Zajc - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 14:00 - Priznanja Lastnosti Zavarovanca - Liliana Grosar - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 14:00:00 +2

I Pd 512/2021 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 22.05.2024 Ob 13:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 34.000,00 EUR S Pp) - Iztok Ritonja - Solchem D.o.o.

22 May 2024 13:00:00 +2

V Ps 937/2023 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 11:15 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Viljemka Centrih - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 11:15:00 +2

I Pd 629/2022 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 22.05.2024 Ob 11:00 - Izplačila Regresa Za LD (pcto. 2.327,11 EUR S Pp) - Jasna Samarin - OSNOVNA ŠOLA DOBROVA

22 May 2024 11:00:00 +2

V Ps 988/2023 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 10:35 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Elizabeta Mestnik - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 10:35:00 +2

V Ps 982/2023 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 10:00 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Anita Erzetič - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 10:00:00 +2

Pd 80/2023 - Jure Turk - Soba 6 Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Nelvedin Jusi - GOODYEAR SLOVENIJA, Proizvodnja Pnevmatik D.o.o.

22 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 165/2021 - Matej Planinc - Soba 7/III Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 13:00 - Izplačila Dodatka Za Delovno Dobo, Regresa Za LD In Stroškov Prevoza (pcto. 26.804,54 EUR S Pp) - Barbara Žežko - OBRTNA ZADRUGA PREVOZ Z.o.o. - V Likvidaciji

21 May 2024 13:00:00 +2

I Pd 238/2021 - Mojca Vrh - Soba 3/III.nad. Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 11:30 - Preizkusa Ocene Dela - Urška Hirci Zadel - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

21 May 2024 11:30:00 +2

V Ps 914/2023 - Damjan Šavron - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 09:00 - Pravice Do Vdovske Pokojnine - Marjetica Demšar - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

21 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 466/2023 - Matej Planinc - Soba 7/III. Nad. Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 09:00 - Prenehanja PZ - Potek časa In Izdaje Obrazca - Zaim Nani - GP KIŠMETOVIČ D.o.o.

21 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 672/2021 - Mojca Vrh - Soba 3/III Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 09:00 - Prepovedi Opravljanja Dela In Izplačila Odškodnine - Diskriminacija (pcto. 2.888,88 EUR S Pp) - Lilijana Heindler - RUTAR MARKETING, Trgovska D.o.o.

21 May 2024 09:00:00 +2

XII Ps 735/2023 - Katarina Cvelbar - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 13:00 - Pravice Do Pokojnine - Avdiu Ibrahim - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

20 May 2024 13:00:00 +2

I Pd 720/2023 - Eva Stropnik - Soba 3/III Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 13:00 - Prenehanja PZ - Razrešitev - Georgi Bangiev - REPUBLIKA SLOVENIJA

20 May 2024 13:00:00 +2

V Ps 215/2024 - Katarina Cvelbar - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 11:00 - Priznanja štipendije - Zarja Rozman - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

20 May 2024 11:00:00 +2

I Pd 27/2024 - Eva Stropnik - Soba 3/III Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 11:00 - Redne Odpovedi PZ Zaradi Neuspešnega Poskusnega Dela - Darko Golec - PETROL, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana - PREKLICANO

20 May 2024 11:00:00 +2

V Ps 1118/2022 - Katarina Cvelbar - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 10:30 - Priznanja Drugih Pravic Iz Naslova Zavarovanja Za Primer Brezposelnosti - Tea Stebernak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

20 May 2024 10:30:00 +2

V Ps 1178/2023 - Barbara Holc - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 10:15 - Pravice Do Plačila Prispevkov Za Socialno Varstvo Iz Državnega Proračuna - Klemen Mauhler - REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO

20 May 2024 10:15:00 +2

XII Ps 1175/2022 - Katarina Cvelbar - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 09:30 - Pravice Do Pokojnine - Sorazmerni Del - RAJKO BRAJI - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

20 May 2024 09:30:00 +2

I Pd 895/2020 - Damjan Šavron - Razpravna Dvorana 7/III Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 09:30 - Premestitve Na Drugo Delovno Mesto In Izplačila Razlike V Plači (pcto. 200,00 EUR S Pp) - Ladislav Košiček - REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA

20 May 2024 09:30:00 +2

I Pd 97/2023 - Eva Stropnik - Soba 3/III Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 09:00 - Imenovanja V Naziv, Izplačila Razlike V Plači In Položajnega Dodatka, Priznanja Delovnih Izkušenj Ter Ocene Dela (pcto.12.584,28 EUR S Pp) - Aleš Čibej - REPUBLIKA SLOVENIJA

20 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 694/2023 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 13:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga In Izplačila Odpravnine (pcto. 8.283,81 EUR S Pp) - Veseljko Djuragi - ŽITO Prehrambena Industrija, D.o.o.

17 May 2024 13:00:00 +2

I Pd 380/2023 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 17.05.2024 Ob 12:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Snježana Hlebčar - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

17 May 2024 12:00:00 +2

Pd 32/2023 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (4.000,00 EUR S Pripadki) - Zoran Mladenovi - BS METAL, Ključavničarstvo D.o.o.

17 May 2024 11:00:00 +2

I Pd 693/2023 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Lidija Ceglar - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

17 May 2024 11:00:00 +2

IV Pd 30/2022 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 09:00 - Izplačila Razlike V Plači - Stalna Pripravljenost Na Določenem Kraju (8.519,75 EUR S Pripadki) - Andrej Ulepič - REPUBLIKA SLOVENIJA

17 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 165/2023 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 17.05.2024 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Uroš Jurglič - ATAMA Agencija Za Zaposlovanje, D.o.o., Ljubljana

17 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 331/2023 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 08:30 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas - Sabin Babaji - GRANTRAN D.o.o. - PREKLICANO

17 May 2024 08:30:00 +2