Republika Slovenija
Delovno sodišče v Mariboru
Glavni trg 17, 2000 MARIBOR

Tel.: (02) 23- 50 -850
Faks: (02) 23 -50 -857

Povezava na e-poštni predal : urad.dsmb@sodisce.si

XX Pd 92/2022 - Sabina Goričan Podbrežnik - Soba 4/II Tega Sodišča - 29.09.2023 Ob 09:30 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač- Stalna Pripravljenost - 4.317,31 Eur S Pp - Borut LEVIČNIK - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

29 Sep 2023 09:30:00 +2

Pd 11/2022 - Katja Rojko - Soba 5 Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 13:00 - Redne Odpovedi Pogodbe O Zaposlitvi Iz Poslovnih Razlogov In Razloga Invalidnosti - Tanja MALEC - GIMNAZIJA ORMOŽ

26 Sep 2023 13:00:00 +2

Pd 569/2022 - Sabina Goričan Podbrežnik - Soba 4/II Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 12:00 - Ocene Delovne Uspešnosti - Andrej KIRBIŠ - UNIVERZA V MARIBORU

26 Sep 2023 12:00:00 +2

Pd 17/2022 - Katja Rojko - Soba 5 Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 11:00 - Plačila Povreačila Stroškov Za Prehrano Med Delom, Prevoz Na Delo In Iz Dela, Izplačilo Regresa, Nadurnega Dela In Dela V Nedeljo Ter Odpravnine - Pct. 20.979,21 EUR - Nadica KLAJNŠEK - KRONA ZASS D.O.O.

26 Sep 2023 11:00:00 +2

Pd 254/2021 - Sabina Goričan Podbrežnik - Soba 4/II Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 10:00 - ZJU - Plačila Odškodnine Zaradi Trpinčenja Na Delovnem Mestu - 7.000,00 EUR S Pp - Andrej KIRBIŠ - UNIVERZA V MARIBORU

26 Sep 2023 10:00:00 +2

Pd 254/2021 - Sabina Goričan Podbrežnik - Soba 4/II Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 10:00 - ZJU - Plačila Odškodnine Zaradi Trpinčenja Na Delovnem Mestu - 7.000,00 EUR S Pp - Andrej KIRBIŠ - UNIVERZA V MARIBORU

26 Sep 2023 10:00:00 +2

Pd 13/2023 - Katja Rojko - Soba 5 Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 09:00 - Določitve LD In Plačila Dodatka Za Minulo Delo - 350,00 Eur S Pp - Slavica PIČERKO PEKLAR - HT1, D.o.o.

26 Sep 2023 09:00:00 +2

Pd 163/2023 - Urban Tručl - Soba 19/I Tega Sodišča - 26.09.2023 Ob 09:00 - Nezakonitega Prenehanja Delovnega Razmerja - Thomas DEBELJAK - AMOMONT D.o.o. - PREKLICANO

26 Sep 2023 09:00:00 +2

Pd 29/2023 - Sonja Pucko Furman - Soba 10/I Tega Sodišča - 25.09.2023 Ob 11:00 - Transformacije Pogodbe O Zaposlitvi Za Določen čas V Pogodbo O Zaposlitvi Za Nedoločen čas - Suzana ČERNOL - BVB 1 Gradbene Dejavnosti D.o.o.

25 Sep 2023 11:00:00 +2