Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah

tel.: (03) 818 32 50
fax.: (03) 818 32 89

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah - dražbe

VL 16177/2018 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Zibiška vas 21, Pristava pri Mestinju - 19.10.2018 ob 14:00 - Dražbeni razglas - Prva javna dražba premičnin - Zavarovalnica Sava d.d. - Janez Plesnik

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 135299/2015, VL 104070/2016, VL 21192/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 17.10.2018 ob 09:45 - 1. dražba nepremičnin in sicer: 1/3 nepremičnin parcela 1224 *297 22,80 EUR, parcela 1224 24/4 v višini 9.180,08 EUR, parcela 1224 24/10 4.552,30 EUR, PARCELA 1224 24/1 88,04 eur, parcela 1224 26/1 2.294,00 EUR, 5/10 nepremičnin parcela 1224 72/2 1.463,28 - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 135299/2015, VL 104070/2016, VL 21192/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 17.10.2018 ob 09:45 - 1. dražba nepremičnin in sicer: 1/3 nepremičnin parcela 1224 *297 22,80 EUR, parcela 1224 24/4 v višini 9.180,08 EUR, parcela 1224 24/10 4.552,30 EUR, PARCELA 1224 24/1 88,04 eur, parcela 1224 26/1 2.294,00 EUR, 5/10 nepremičnin parcela 1224 72/2 1.463,28 - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 54185/2017 - Izvršitelj Boštjan Dimec - Zgornji Gabernik 30, Podplat - 17.10.2018 ob 09:00 - Dražbeni razglas - Druga javna dražba premičnin - Mizarstvo Roman Dečman s.p. - Solarus d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 92/2015 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 17.10.2018 ob 08:30 - 2. dražba nepremičnin parcela 1175 *89/2 v višni 13,75 EUR, parcela 1175 1070 1.459,37 EUR, pacela 1175 1081 4.648,94 EUR, parcela 1175 1082/1 943,54 EUR, parcela 1175 1082/2 1.879,44 EUR, parcela 1175 1134 2.742,29 EUR, parcela 1175 1137 749,11 EUR - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 92/2015 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 17.10.2018 ob 08:30 - 2. dražba nepremičnin parcela 1175 *89/2 v višni 13,75 EUR, parcela 1175 1070 1.459,37 EUR, pacela 1175 1081 4.648,94 EUR, parcela 1175 1082/1 943,54 EUR, parcela 1175 1082/2 1.879,44 EUR, parcela 1175 1134 2.742,29 EUR, parcela 1175 1137 749,11 EUR - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 135492/2016 - Izvršitelj Peter Om - Ob Sotli 19, Rogatec - 15.10.2018 ob 12:00 - Prva javna dražba premičnin - Združenje Sazas - Ceron, storitve in trgovina d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 125/2017 - Judita Bjelovuči Černoša - Razpravna dvorana 05 - 15.10.2018 ob 08:40 - Druga javna dražba - ABANKA d.d. - Vlado Ožbolt

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 125/2017 - Judita Bjelovuči Černoša - Razpravna dvorana 05 - 15.10.2018 ob 08:40 - Druga javna dražba - ABANKA d.d. - Vlado Ožbolt

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 125/2017 - Judita Bjelovuči Černoša - Razpravna dvorana 05 - 15.10.2018 ob 08:40 - Druga javna dražba - ABANKA d.d. - Vlado Ožbolt

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 121434/2016 - Judita Bjelovuči Černša - Razpravna dvorana št. 05 - 10.10.2018 ob 09:20 - 2. dražba 3/72 nepremičnin ID znak: parcela 1203 *131, parcela 1203 593/13 v višini 406,00 EUR, 3/72 nepremčnine ID znak: parcela 1203 533/7 v višini 2.186,00 EUR - Nova kreditna banka Maribor d.d. - Izidor Klar, Marinka Klar

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 121434/2016 - Judita Bjelovuči Černša - Razpravna dvorana št. 05 - 10.10.2018 ob 09:20 - 2. dražba 3/72 nepremičnin ID znak: parcela 1203 *131, parcela 1203 593/13 v višini 406,00 EUR, 3/72 nepremčnine ID znak: parcela 1203 533/7 v višini 2.186,00 EUR - Nova kreditna banka Maribor d.d. - Izidor Klar, Marinka Klar

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57929/2017, VL 123008/2017 - Judita Bjelovuči Černša - Razpravna dvorana št. 05 - 10.10.2018 ob 08:40 - 1.javna dražba nepremičnin: - 2/3 nepremičnine ID znak: parcela 1190 966/1 v višini 1.889,47 EUR in 2/3 nepremičnine ID znak: parcela 1190 966/2 v višini 517,85 EUR - HETA d.o.o. Ljubljana - Dušan Zorin

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 57929/2017, VL 123008/2017 - Judita Bjelovuči Černša - Razpravna dvorana št. 05 - 10.10.2018 ob 08:40 - 1.javna dražba nepremičnin: - 2/3 nepremičnine ID znak: parcela 1190 966/1 v višini 1.889,47 EUR in 2/3 nepremičnine ID znak: parcela 1190 966/2 v višini 517,85 EUR - HETA d.o.o. Ljubljana - Dušan Zorin

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 220/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 10.10.2018 ob 08:30 - 1. dražba nepremičnin: parcele 999, *130, *131, k.o Verače na znesek 81.472,56 EUR, parcelo 1000, k.o. Verače na znesek 264,38 EUR, parcelo 100116 na znesek 2.379,42 EUR, parcelo 100117, k.o. Verače na znesek 117,50 EUR, parcelo 101211, k.o. Verače na zne - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 220/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 10.10.2018 ob 08:30 - 1. dražba nepremičnin: parcele 999, *130, *131, k.o Verače na znesek 81.472,56 EUR, parcelo 1000, k.o. Verače na znesek 264,38 EUR, parcelo 100116 na znesek 2.379,42 EUR, parcelo 100117, k.o. Verače na znesek 117,50 EUR, parcelo 101211, k.o. Verače na zne - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 112581/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Vrenska gorca 27, Buče - 04.10.2018 ob 13:00 - Dražbeni razglas - Prva javna dražba premičnin - Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o. - Ivan Tisel

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 221/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Vetrnik 20, Kozje - 04.10.2018 ob 12:30 - Prva javna dražba premičnin - Prospera d.o.o. - Kukovičič Srečko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 102103/2016 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 03.10.2018 ob 08:30 - 2. javna dražba nepremičnin parcela: 1. 1176 1067 1.153,72 EUR, 2. 1176 *107 4.052,00 EUR, 3. 1176 743/1 463,90 EUR, 4. 1176 743/2 553,32 EUR , 5. 1176 746 156,80 EUR, 6.1176 747 1.604,90 EUR, 7. 1176 834/2 2.003,00 EUR, 8. 1176 834/6 3.788,60 EUR, 9. 117 - ABANKA d.d. - Sebastjan Artič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 102103/2016 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana št. 07 - 03.10.2018 ob 08:30 - 2. javna dražba nepremičnin parcela: 1. 1176 1067 1.153,72 EUR, 2. 1176 *107 4.052,00 EUR, 3. 1176 743/1 463,90 EUR, 4. 1176 743/2 553,32 EUR , 5. 1176 746 156,80 EUR, 6.1176 747 1.604,90 EUR, 7. 1176 834/2 2.003,00 EUR, 8. 1176 834/6 3.788,60 EUR, 9. 117 - ABANKA d.d. - Sebastjan Artič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 179/2018 - Izvršitelj Tadej Poljak - Dekani 2/a, Dekani (skladišče izvršitelja) - 28.09.2018 ob 09:00 - 1. javna dražba premičnin - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).