Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah

tel.: (03) 818 32 50
fax.: (03) 818 32 89

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah - dražbe

VL 94934/2016, I 214/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 16.01.2019 ob 08:30 - Druga javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 94934/2016, I 214/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 16.01.2019 ob 08:30 - Druga javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 94934/2016, I 214/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 16.01.2019 ob 08:30 - Druga javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 46/2017, I 126/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 10:30 - Druga javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 46/2017, I 126/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 10:30 - Druga javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 46/2017, I 126/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 10:30 - Druga javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 44/2017, I 126/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 09:45 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 44/2017, I 126/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 09:45 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 312/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 08:30 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 312/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 08:30 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 312/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 09.01.2019 ob 08:30 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 27/2015 - Judita Bjelovuči Černša - Razpravna dvorana št. 05 - 24.12.2018 ob 08:40 - 1. javna dražba nepremičnine ID znak: parcela 1201 209/2 in parcela 1201 209/3 v višini 29.247,00 EUR - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 27/2015 - Judita Bjelovuči Černša - Razpravna dvorana št. 05 - 24.12.2018 ob 08:40 - 1. javna dražba nepremičnine ID znak: parcela 1201 209/2 in parcela 1201 209/3 v višini 29.247,00 EUR - - - -

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 12075/2016 - Izvršitelj Peter Omahen - Hrastje ob Bistrici 14, Bistrica ob Sotli - 19.12.2018 ob 12:45 - Dražbeni razglas - Prva javna dražba premičnin - Telekom Slovenije d.d. - Ivica Koleš

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 25/2015, I 170/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 19.12.2018 ob 09:00 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 25/2015, I 170/2017 - Aleksandra Gostečnik - Razpravna dvorana 07 - 19.12.2018 ob 09:00 - Prva javna dražba - / - /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 44056/2018 - Izvršitelj Peter Omahen - Tekačevo 62c, Rogaška Slatina - 18.12.2018 ob 13:15 - Dražbeni razglas - Prva javna dražba premičnin - IPF, k.o. - Gostinstvo Alan Novak s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 25/2018 - Izvršitelj Peter Ivkovič - Sotensko pri Šmarju 23, Šmarje pri Jelšah - 13.12.2018 ob 14:00 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d. - Boris Polšak

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 16177/18 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Zibiška vas 21, Pristava pri Mestinju - 13.12.2018 ob 13:30 - Dražbeni razglas - Druga javna dražba premičnin - Zavarovalnica Sava d.d. - Janez Plesnik

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 26587/2018 - Izvršitelj Goran Ivkovič - Cerovec pod Bočem 42, Rogaška Slatina - 13.12.2018 ob 13:00 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - Zavarovalnica Sava d.d. - Vantur Polonca

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 151532/2015 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Zgornje Negonje 11, Rogaška Slatina - 13.12.2018 ob 12:30 - Dražbeni razglas - Druga javna dražba premičnin - Zavarovalnica Sava d.d. - Destra d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 44179/2017 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Zgornje Negonje 11, Rogaška Slatina - 13.12.2018 ob 12:00 - Dražbeni razglas - Prva javna dražba premičnin - Zavarovalnica Sava d.d. - Destra d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).