Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah

tel.: (03) 818 32 50
fax.: (03) 818 32 89

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah:

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah - dražbe

VL 114343/2014 - Izvršitelj Matija Batistič - Log 48, Rogatec - 24.08.2018 ob 12:30 - Prva javna dražba premičnin - ABANKA d.d. - Velimir Humski

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 328/2016 - Izvršitelj Matija Batistič - Grobelno del 43/a, Grobelno - 22.08.2018 ob 11:30 - Dražbeni razglas - Druga javna dražba premičnin - Boštjan Krajcar - Sandi Šket

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 64240/2016 - Izvršitelj Denis Paternost - Zgornje Negonje 11, Rogaška Slatina - 22.08.2018 ob 11:00 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - SKB BANKA d.d. - DESTRA d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 40448/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Steklarska ulica 9a, Rogaška Slatina - 22.08.2018 ob 10:45 - Druga javna dražba na kateri se bodo prodajali predmeti - SKB BANKA d.d. - HAMIS d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 195385/2013 - Izvršitelj Denis Paternost - Kidričeva ulica 32, Rogaška Slatina - 22.08.2018 ob 10:30 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - Brantuša Tomaž

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 166305/2011 - Izvršitelj Denis Paternost - Grliče 31c, Podplat - 22.08.2018 ob 10:00 - Druga javna dražba na kateri se bodo prodajali predmeti - PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o. - Mraz Slavko

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 55470/2015 - Izvršitelj Peter Omahen - Podsreda 61 - 21.08.2018 ob 10:30 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. - Ferdinand Švajger

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 50096/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Konuško 3, Šmarje pri Jelšah - 21.08.2018 ob 09:45 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - TELEKOM SLOVENIJE d.d. - Vilim Srbotnjak

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 112506/2016 - Izvršitelj Peter Omahen - Čača vas 42, Podplat - 21.08.2018 ob 09:15 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA - Janez Strniša

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 170163/2015 - Izvršitelj Peter Omahen - Pijovci 9a, Šmarje pri Jelšah - 21.08.2018 ob 08:30 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - T-2 d.o.o. - Melita Meh Mastnak

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 83286/2015 - Izvršitelj Peter Omahen - Rakovec 20, Grobelno - 21.08.2018 ob 08:00 - prva javna dražba, na kateri se bodo prodajali zarubljeni predmeti - ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - Mitja Mužerlin

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 21/2018 - Sodni izvršitelj Danilo Starlekar - Dol pri Šmarju 26, Šmarje pri Jelšah - 16.08.2018 ob 10:00 - Druga javna dražba na kateri se bodo prodajali predmeti - Okrožno sodišče v Celju - Marko Poček

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).