Prešernova 22
3000 Celje

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 53 53

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Celju: urad.ojce@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Celju - dražbe

IZV 2018/01692 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Jurklošter 18, Jurklošter - 29.05.2019 ob 11:00 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Telemach d.o.o. - Dolžnik: Krajnc Jože

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 723/2017 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1/a, Celje, soba 200/II. - 27.05.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine,posamezni del št. 73 številka stavbe 34 k.o.1077 Celje ;vrednost 40.850,00 EUR; - Upnik: KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji, matična št. 5300347000, davčna št. 72699965, Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor - Dolžnika: ALEKSANDER JANČAR, Teharje 9, Teharje, ki ga zastopa KOROŠEC DUŠAN - ODVETNIK, Trg celjskih knezov 006, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 723/2017 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1/a, Celje, soba 200/II. - 27.05.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine,posamezni del št. 73 številka stavbe 34 k.o.1077 Celje ;vrednost 40.850,00 EUR; - Upnik: KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji, matična št. 5300347000, davčna št. 72699965, Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor - Dolžnika: ALEKSANDER JANČAR, Teharje 9, Teharje, ki ga zastopa KOROŠEC DUŠAN - ODVETNIK, Trg celjskih knezov 006, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 15/132551 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Cesta v Rečico 4, Laško - 17.05.2019 ob 12:00 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Telemach d.o.o. - Dolžnik: Zajc Ervin

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 17/98863 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Pohorska ulica 13 A, 3000 Celje; - 16.05.2019 ob 11:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke Renault Scenic 1,9 DCI,vrednost znaša 570,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. premije; - Dolžnik: Društvo za zdrav način življenja Alternativa;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 228/2011 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 16.05.2019 ob 09:30 - I. Predmet prodaje so nepremičnine z oznako - katastrska občina 1078 LISCE parcela 647 (ID 2097733), - katastrska občina 1078 LISCE parcela 648/1 (ID 418694) , - katastrska občina 1078 LISCE parcela 648/2 (ID 3610095), - katastrska občina 1078 LISCE parce - Upnik: ABANKA d.d., matična št. 5026024000, davčna št. 68297530, Slovenska cesta 058, Ljubljana, ki ga zastopa MOHORKO RAFAEL - ODVETNIK, Miklošičeva ulica 005, Celje. - Dolžnik: MONIKA KUZMAN (prej Jurgec), Bezina 79/a, Slovenske Konjice; MARGARETA MAZZONI, Brnica 5, Petrovče, ki ga zastopa KOROŠEC DUŠAN - ODVETNIK, Trg celjskih knezov 006, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 484/2015 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 16.05.2019 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je a) nepremičnina z oznako katastrska občina 1070 ARCLIN stavba 928 del stavbe 2 (ID 5561629), b) nepremičnina z oznako katastrska občina 1065 VOJNIK TRG parcela 774/6 (ID 4824823), IV. Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s pravno - Upniki: 1. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana in ostali. - Dolžnik: 1. GV PREVOZI ROBERT GRUDNIK S.P., Celjska cesta 056, Vojnik, ki ga zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju; 2. ROBERT GRUDNIK, Celjska cesta 56, Vojnik, ki ga zastopa odv. Rafael Mohorko, odvetnik v Celju.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 484/2015 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 16.05.2019 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je a) nepremičnina z oznako katastrska občina 1070 ARCLIN stavba 928 del stavbe 2 (ID 5561629), b) nepremičnina z oznako katastrska občina 1065 VOJNIK TRG parcela 774/6 (ID 4824823), IV. Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s pravno - Upniki: 1. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana in ostali. - Dolžnik: 1. GV PREVOZI ROBERT GRUDNIK S.P., Celjska cesta 056, Vojnik, ki ga zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju; 2. ROBERT GRUDNIK, Celjska cesta 56, Vojnik, ki ga zastopa odv. Rafael Mohorko, odvetnik v Celju.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 484/2015 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 16.05.2019 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je a) nepremičnina z oznako katastrska občina 1070 ARCLIN stavba 928 del stavbe 2 (ID 5561629), b) nepremičnina z oznako katastrska občina 1065 VOJNIK TRG parcela 774/6 (ID 4824823), IV. Vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s pravno - Upniki: 1. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana in ostali. - Dolžnik: 1. GV PREVOZI ROBERT GRUDNIK S.P., Celjska cesta 056, Vojnik, ki ga zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju; 2. ROBERT GRUDNIK, Celjska cesta 56, Vojnik, ki ga zastopa odv. Rafael Mohorko, odvetnik v Celju.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 522/2017 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 16.05.2019 ob 08:30 - I. Predmet prodaje je nepremičnina z oznako katastrska občina 1077 CELJE stavba 1339 del stavbe 5 (ID 5550624), v vrednosti 180.000,00 EUR. - Upnik: 1. Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana; 2. SBERBANK BANKA d.d., Dunajska c. 128 a, Ljubljana, ki ga zastopa Zaman in partnerji, odvetniška pisarna v Ljubljani. - Dolžnik: BIO SI, trgovina in proizvodnja ekoloških izdelkov, d.o.o., Savinova ulica 002, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 522/2017 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 16.05.2019 ob 08:30 - I. Predmet prodaje je nepremičnina z oznako katastrska občina 1077 CELJE stavba 1339 del stavbe 5 (ID 5550624), v vrednosti 180.000,00 EUR. - Upnik: 1. Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana; 2. SBERBANK BANKA d.d., Dunajska c. 128 a, Ljubljana, ki ga zastopa Zaman in partnerji, odvetniška pisarna v Ljubljani. - Dolžnik: BIO SI, trgovina in proizvodnja ekoloških izdelkov, d.o.o., Savinova ulica 002, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/72276 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Ulica V. prekomorske 2, Celje - 10.05.2019 ob 12:30 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o. - Dolžnik: Kogovšek Liljana

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 12/150122 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Vojkova ulica 12, Celje - 10.05.2019 ob 12:00 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - Dolžnik: Hukarevi Enisa

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 798/2018 - Izvršitelj Matija Batistič - Male Dole 79, 3212 Vojnik; - 08.05.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: AMVE KRK d.o.o., ki ga zast. odv. družba Ivančič - Trbovc - Dolžnik: Barbara Konečnik Hvalec

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 127661/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Cankarjeva ulica 33, 2000 Maribor - 07.05.2019 ob 13:30 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke Renault Megane 1,6 E RN,vrednost 180,00 EUR; - Upnik: T-2 D.O.O. - Dolžnik: Plohl Borut

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 483/2016 - Izvršitelj Matija Batistič - Strmca 36 A, Laško - 07.05.2019 ob 11:30 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: ABanka, d.d. - Dolžnik: Jože Paj, Irena Paj

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 56/2017 - Sodnica Brigita Trnovšek Pinter - Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1/a, Celje, soba 200/II. - 07.05.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 2/8 deleža parc. št. 1978 k.o. 1077 Celje, v lasti dolžnika, vrednost znaša 20.960,00 EUR. - Upnik: / - Dolžnik: /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 56/2017 - Sodnica Brigita Trnovšek Pinter - Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1/a, Celje, soba 200/II. - 07.05.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 2/8 deleža parc. št. 1978 k.o. 1077 Celje, v lasti dolžnika, vrednost znaša 20.960,00 EUR. - Upnik: / - Dolžnik: /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 71507/2016 - Izvršitelj Matija Batistič - Selo 12, 3320 Velenje - 06.05.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo Ford Wagon 1,6 l. 2003,vrednost 700,00 EUR; - Upnik: Avtoservis Rona, ki ga zastopa odv. Inkret Igor; - Dolžnik: Nejc Jelen s. p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 142/2016 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1/a, Celje, soba 200/II. - 06.05.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine, posamezni del št. 16, v stavbi št. 2423 k.o. 1075 Ostrožno, vrednost znaša 76.100,00 EUR; - Upnika: 1. DEMIDOW MICHAEL IMPORT & EXPORT, WEIZENKAMP 2, VECHTA, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA VERK, d.o.o., Vrunčeva ulica 001, Celje; 2. DOMPLAN, Upravljanje s hišami in poslovne storite d.o.o., Globoko 8/e, Rimske Toplice; - Dolžnika: 1. AROMIT, trgovina in storitve, d.o.o., matična št. 6029426000, davčna št. 50374605, Kovinarska ulica 012, Celje; 2. TATIANA SEVCNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje; 3. ROMAN SEVČNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje, ki jih vse zastopa GERM TOMAŽ - ODVETNIK, Prešernova ulica 027, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 142/2016 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Okrajno sodišče v Celju, Ljubljanska cesta 1/a, Celje, soba 200/II. - 06.05.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine, posamezni del št. 16, v stavbi št. 2423 k.o. 1075 Ostrožno, vrednost znaša 76.100,00 EUR; - Upnika: 1. DEMIDOW MICHAEL IMPORT & EXPORT, WEIZENKAMP 2, VECHTA, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA VERK, d.o.o., Vrunčeva ulica 001, Celje; 2. DOMPLAN, Upravljanje s hišami in poslovne storite d.o.o., Globoko 8/e, Rimske Toplice; - Dolžnika: 1. AROMIT, trgovina in storitve, d.o.o., matična št. 6029426000, davčna št. 50374605, Kovinarska ulica 012, Celje; 2. TATIANA SEVCNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje; 3. ROMAN SEVČNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje, ki jih vse zastopa GERM TOMAŽ - ODVETNIK, Prešernova ulica 027, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 561/2017 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 06.05.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine parc.št. 795 idr., vse k.o. 1865 Njivice; - upnik: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., matična št. 5446546000, davčna št. 59622806, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, - dolžnik: ZVONIMIRA PAVLIN, Žebnik 27, Radeče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 561/2017 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 06.05.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine parc.št. 795 idr., vse k.o. 1865 Njivice; - upnik: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., matična št. 5446546000, davčna št. 59622806, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, - dolžnik: ZVONIMIRA PAVLIN, Žebnik 27, Radeče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 561/2017 - Okrajna sodnica svtnica Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 06.05.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine parc.št. 795 idr., vse k.o. 1865 Njivice; - upnik: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., matična št. 5446546000, davčna št. 59622806, Šmartinska cesta 140, Ljubljana, - dolžnik: ZVONIMIRA PAVLIN, Žebnik 27, Radeče,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

IZV 2015/1 - Izvršitelj Boštjan Dimec - Kersnikova ulica 32 a, Celje - 24.04.2019 ob 15:30 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: A Banka d.d. - Dolžnik: Hribar Košir Aleksandra

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1114/2017 - Izvršitelj Boštjan Dimec - Ul. heroja Bračiča 12, Celje - 24.04.2019 ob 14:45 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: ABanka d.d. - Dolžnik: Saša Podergajs

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 8286/2018 - Izvršitelj Nikola Trifunovi - Osojna ulica 4, Celje 3000 - 24.04.2019 ob 11:20 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: A 1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d. - Dolžnik: Bals Sonja

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 8464/2018 - A 1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d. - Mariborska c. 76 A, 3000 Celje - 24.04.2019 ob 10:45 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: A 1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d. - Dolžnik: Kajta Klavdija

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 8260/2019 - Izvršitelj Nikola Trifunovi - Gorica pri Šmartnem 49 a, 3000 Celje - 24.04.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: A 1 Slovenija , telekomunikacijske storitve d.d. - Dolžnik: Suzana Šalej

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja