Prešernova 22
3000 Celje

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 53 53

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Celju: urad.ojce@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Celju - dražbe

0052 In 636/2014 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 21.03.2019 ob 09:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo nepremičnine - posamezni del št. 24 v stavbi št. 1351 k.o. 1074 - Sp. Hudinja,vrednost nepremičnine znaša 51.000,00 EUR - upniki: 1. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; 2. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; 3. ENERGETIKA CELJE javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; - dolžnik: MIROSLAV KENJALO, Novi trg 7, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 636/2014 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 21.03.2019 ob 09:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo nepremičnine - posamezni del št. 24 v stavbi št. 1351 k.o. 1074 - Sp. Hudinja,vrednost nepremičnine znaša 51.000,00 EUR - upniki: 1. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; 2. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; 3. ENERGETIKA CELJE javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; - dolžnik: MIROSLAV KENJALO, Novi trg 7, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 646/2016 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 19.03.2019 ob 09:00 - I. ID znak: parcela 1077 1027/1, parcela 1077 1027/2 obe k.o. Celje, obe v solasti dolžnikov, vsakega do , v vrednosti 178.300,00 EUR - Upnik:/ - Dolžnik:/

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 646/2016 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 19.03.2019 ob 09:00 - I. ID znak: parcela 1077 1027/1, parcela 1077 1027/2 obe k.o. Celje, obe v solasti dolžnikov, vsakega do , v vrednosti 178.300,00 EUR - Upnik:/ - Dolžnik:/

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 29595/2018 - Izvršitelj Peter Ivkovi - Obrtniška cesta 3, Ljubečna 3202 - 15.03.2019 ob 15:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika - Upnik: Telekom Slovenije d.d.-prohit, ki ga zastopa odv.Gregor Lepoša - Dolžnik: Bogičevi Mihael;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/19890 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Cesta Kozjanskega odreda 5, Štore - 14.03.2019 ob 12:00 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d.-premije - Dolžnik: Patarči Borut

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/25728 - Izvršitelj Ivkovi Goran - Vransko 131, Vransko - 08.03.2019 ob 13:00 - Osebno vozilo Ford Focus - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - premije - Dolžnik: Ježovnik Tea

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 56/2017 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 05.03.2019 ob 10:00 - 2/8 deleža parc. št. 1978 k.o. 1077 Celje v lasti dolžnika, v vrednosti 20.960,00 EUR. - Upnik: / - Dolžnik: /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 56/2017 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 05.03.2019 ob 10:00 - 2/8 deleža parc. št. 1978 k.o. 1077 Celje v lasti dolžnika, v vrednosti 20.960,00 EUR. - Upnik: / - Dolžnik: /

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 I 31/2017 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 05.03.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je del stavbe 1074 - 3144 - 28., vrednost 34.370,00 EUR; - Upnik: _ - Dolžnik:_

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 I 31/2017 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II. - 05.03.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je del stavbe 1074 - 3144 - 28., vrednost 34.370,00 EUR; - Upnik: _ - Dolžnik:_

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 I 870/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 10:30 - Predmet prodaje je 100 % poslovni delež dolžnika Janeza Privošnika v družbi JAP-PRO, storitve , trgovine d.o.o., , vrednost 10.037,00 EUR; - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Prešernova ulica 027, Celje, - Dolžnik: Janez Privošnik, ZGORNJE SLEMENE 6, Dramlje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 I 870/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 10:30 - Predmet prodaje je 100 % poslovni delež dolžnika Janeza Privošnika v družbi JAP-PRO, storitve , trgovine d.o.o., , vrednost 10.037,00 EUR; - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Prešernova ulica 027, Celje, - Dolžnik: Janez Privošnik, ZGORNJE SLEMENE 6, Dramlje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 89/2017 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine : posamezni del št. 19 v stavbi št. 358 k.o. 1065 Vojnik, vrednost znaša 51.550,00 EUR; - Upnik:1. ABANKA d.d., matična št. 5026024000, davčna št. 68297530, Slovenska cesta 058, Ljubljana; 2. HABIT, Upravljanje z nepremičninami d.o.o., PE Celje, Adamičeva ulica 1, Celje;idr.; - Dolžnik: MEMAJ ZYLFI, Keršova ulica 3, Vojnik,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 89/2017 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine : posamezni del št. 19 v stavbi št. 358 k.o. 1065 Vojnik, vrednost znaša 51.550,00 EUR; - Upnik:1. ABANKA d.d., matična št. 5026024000, davčna št. 68297530, Slovenska cesta 058, Ljubljana; 2. HABIT, Upravljanje z nepremičninami d.o.o., PE Celje, Adamičeva ulica 1, Celje;idr.; - Dolžnik: MEMAJ ZYLFI, Keršova ulica 3, Vojnik,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 85 I 679/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/2 celote nepremičnine - posamezni del št. 7 v stavbi št. 1476 k.o.1077 Ceje, vrednost 33.522,00 EUR; - Upnik BKS BANK AG, matična št. 1901095000, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, ki ga zastopa odv. RANGUS BORUT - ODVETNIK, Resljeva cesta 025, Ljubljana, - Dolžnika: 1. Denis Hakli, Zagata 1, Celje; 2. Helena Šuštar, Zagata 1, Celje v stečaju, ki jo zastopa zak. zast. steč. uprav. VAJDA MILAN - ODVETNIK Milan Vajda, Komenskega ulica 038, Ljubljana;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 85 I 679/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/2 celote nepremičnine - posamezni del št. 7 v stavbi št. 1476 k.o.1077 Ceje, vrednost 33.522,00 EUR; - Upnik BKS BANK AG, matična št. 1901095000, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, ki ga zastopa odv. RANGUS BORUT - ODVETNIK, Resljeva cesta 025, Ljubljana, - Dolžnika: 1. Denis Hakli, Zagata 1, Celje; 2. Helena Šuštar, Zagata 1, Celje v stečaju, ki jo zastopa zak. zast. steč. uprav. VAJDA MILAN - ODVETNIK Milan Vajda, Komenskega ulica 038, Ljubljana;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 VL 53869/2018 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 1/4 celote nepremičnine parc.št. *490, idr., vse k.o.1073 Trnovlje; vrednost znaša 36.650,00 EUR. - Upnik: Sberbank banka d.d., matična št. 5496527000, davčna št. 41561767, Dunajska cesta 128A, Ljubljana, - dolžnica: KLAVDIJA LESJAK, Na Gmajni 3, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 VL 53869/2018 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.03.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 1/4 celote nepremičnine parc.št. *490, idr., vse k.o.1073 Trnovlje; vrednost znaša 36.650,00 EUR. - Upnik: Sberbank banka d.d., matična št. 5496527000, davčna št. 41561767, Dunajska cesta 128A, Ljubljana, - dolžnica: KLAVDIJA LESJAK, Na Gmajni 3, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/62993 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Velike Grahovše 32, 3270 Laško - 01.03.2019 ob 13:00 - Predmet prodaje je zarubljeno tovorno vozilo Renault Master 2.5 DCI l. 2005,vrednost 1.500,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. premije - Dolžnik: Oprešnik Zoran;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 924/2018 - Izvršitelj Marko Zorčič - Vrhovo 62, 1433 Radeče - 28.02.2019 ob 12:00 - Predmet prodaje je zarubljeno os. vozilo VW Golf 1,9 TDI l.2000,vrednost 1.200,00 EUR; - Upnik: Odvetnik Dušan Medved - Dolžnik: Simončič Tomaž

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 76535/2015 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 28.02.2019 ob 09:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo nepremičnine katastrska občina 1077 CELJE stavba 42 del stavbe 35 (ID 5616784), v znesku 41.000,00 EUR. - Upnik: 1. Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, CELJE, (v zadevah: Vl 76535/15, In 358/15, Vl 118167/17, I 297/18, Vl 108997/18); 2. SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, ki ga zastopa Ivan Levec, odvetnik v Celju, (v zadevah: Vl 150643/12, Vl 171930/13, Vl 153807/14,); 3. ATRIJ z.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje - v stečaju, ki ga zastopa Katja Skumavec s.p., stečajna upraviteljica iz Kranja, (v zadevah; Vl 185906/12, Vl 203566/13, Vl 157946/14, Vl 157342/15, Vl 116728/16,); 4. VODOVOD - KANALIZACIJA JP d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; (v zadevah: Vl 151165/14, Vl 140917/15, Vl 119750/16, Vl 106432/17, Vl 84396/18); 5. SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, (v zadevah: Vl 102472/16, I 581/17,); 6. SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV objekta Vojkova 14, Vojkova ulica 14, Celje, ki jih zastopa Upra - stan d.o.o., iz Maribora; (v zadevi: Vl 126891/16); 7. INSTALACIJE PESAN AB d.o.o., Kosovelova ul. 16, Celje, ki ga zastopa Andrej Hostnik, odvetnik iz Šentjurja; (v zadevi: Vl 104788/17); 8. UPRA-STAN d.o.o., Žolgarjeva ul. 17, Maribor, v zadevah: Vl 128788/17, Vl 62420/18). - Dolžnik: MATEJA ČADEJ, Vojkova ulica 14, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 76535/2015 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 28.02.2019 ob 09:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo nepremičnine katastrska občina 1077 CELJE stavba 42 del stavbe 35 (ID 5616784), v znesku 41.000,00 EUR. - Upnik: 1. Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, CELJE, (v zadevah: Vl 76535/15, In 358/15, Vl 118167/17, I 297/18, Vl 108997/18); 2. SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, ki ga zastopa Ivan Levec, odvetnik v Celju, (v zadevah: Vl 150643/12, Vl 171930/13, Vl 153807/14,); 3. ATRIJ z.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje - v stečaju, ki ga zastopa Katja Skumavec s.p., stečajna upraviteljica iz Kranja, (v zadevah; Vl 185906/12, Vl 203566/13, Vl 157946/14, Vl 157342/15, Vl 116728/16,); 4. VODOVOD - KANALIZACIJA JP d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju; (v zadevah: Vl 151165/14, Vl 140917/15, Vl 119750/16, Vl 106432/17, Vl 84396/18); 5. SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, (v zadevah: Vl 102472/16, I 581/17,); 6. SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV objekta Vojkova 14, Vojkova ulica 14, Celje, ki jih zastopa Upra - stan d.o.o., iz Maribora; (v zadevi: Vl 126891/16); 7. INSTALACIJE PESAN AB d.o.o., Kosovelova ul. 16, Celje, ki ga zastopa Andrej Hostnik, odvetnik iz Šentjurja; (v zadevi: Vl 104788/17); 8. UPRA-STAN d.o.o., Žolgarjeva ul. 17, Maribor, v zadevah: Vl 128788/17, Vl 62420/18). - Dolžnik: MATEJA ČADEJ, Vojkova ulica 14, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 608/2009 IDR. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 25.02.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je 3/10 celote nepremičnine, parc.št. 1084 /2 k.o.1077 Celje, vrednost 40.000,00 EUR; - Upnik: 1. BANKA CELJE d.d., Vodnikova 2, Celje (ustavljen); 2. ABANKA d.d., Slovenska 58, Ljubljana; 3. BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Rafael Mohorko, Miklošičeva 5, Celje; 4. PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, Miklošičeva 30, Ljubljana; - Dolžnik: BOJAN SMERKOLJ, Dobojska 1, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 608/2009 IDR. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 25.02.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je 3/10 celote nepremičnine, parc.št. 1084 /2 k.o.1077 Celje, vrednost 40.000,00 EUR; - Upnik: 1. BANKA CELJE d.d., Vodnikova 2, Celje (ustavljen); 2. ABANKA d.d., Slovenska 58, Ljubljana; 3. BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Rafael Mohorko, Miklošičeva 5, Celje; 4. PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj, Miklošičeva 30, Ljubljana; - Dolžnik: BOJAN SMERKOLJ, Dobojska 1, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 91208/2012 - Izvršitelj Denis Paternost - Glavni trg 17, Celje - 20.02.2019 ob 09:45 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Prospera d.o.o. - Dolžnik: Skale Vladimira

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 127902/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Cankarjeva ul. 13, Celje 3000 - 20.02.2019 ob 09:30 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: T-2 d.o.o. - Dolžnik: Glojnari Edina

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 1069/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Grudnova ulica 4, Celje 3000 - 20.02.2019 ob 09:15 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika: - Upnik: Prospera d.o.o. - Dolžnik: Hvalc Karmen

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 59842/2018 - Izvršitelj Denis Paternost - Ulica XIV.divizije 14, 3000 Celje - 20.02.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je zarubljeno vozilo Renault Traffic 2.0 DCI, l. 2011, vrednost 6.500,00 EUR; - Upnik: Porsche zavarovalno zastopništvo d.o.o. - Dolžnik: EOTECH d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 20907/2009 - Izvršitelj Denis Paternost - Cesta na grad 31, Celje 3000 - 20.02.2019 ob 08:45 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: Prospera d.o.o. - Dolžnik: Turin Amanda;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 525/2018 - Izvršitelj Denis Paternost - Cesta XIV.divizije 11, Štore 3220 - 20.02.2019 ob 08:30 - Predmet prodaje je zarubljeni VW Transporter 2,5 TDI, l. 2005, vrednost 9.000,00 EUR; - Upnik: Prospera d.o.o. - Dolžnik: Kladušek Vlado;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 565/2010 idr. - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 19.02.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je parc.št. 1771 k.o.1077 Celje; izklicna cena za prodajo nepremičnine na 1. dražbi je 106.470,00 EUR; - Upnik:/ - Dolžnik:/

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 565/2010 idr. - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 19.02.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje je parc.št. 1771 k.o.1077 Celje; izklicna cena za prodajo nepremičnine na 1. dražbi je 106.470,00 EUR; - Upnik:/ - Dolžnik:/

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 38/2015 - Brigita Trnovšek Pinter - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 19.02.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je 1/4 deleža dolžnika na parc. št. 298/1 idr., vse k.o. 1048 Socka,vrednost 28.399,48 EUR; - Upnik: / - Dolžnik:/

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 22213/2018 - Izvšitelj Marjan Bakan - Gosposka ulica 10, Celje - 18.02.2019 ob 09:30 - Prodaja predmetov po seznamu - Upnik: Mitja Ribič s.p. - Dolžnik: DOMADAMI d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja