test

Prešernova 22
3000 Celje

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 53 53

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Celju: urad.ojce@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Celju - dražbe

VL 146291/2012 - Izvršitelj Denis Paternost - Garibaldijeva ulica 14, 6000 Koper - 28.06.2018 ob 12:45 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice - Upnik: Porsche kredit in leasing SLO, d.d. - Dolžnik: Džumhur Nina

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 433/2017 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 28.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je solastni delež nepremičnin dolžnika : 1/2 k.o. 1077 Celje parc. 1443/4 idr., vrednost 1/2 sol. deleža znaša 67.050,00 EUR; - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana; - Dolžnik: ANTON CIZEJ, Plečnikova ulica 26, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 433/2017 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 28.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je solastni delež nepremičnin dolžnika : 1/2 k.o. 1077 Celje parc. 1443/4 idr., vrednost 1/2 sol. deleža znaša 67.050,00 EUR; - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana; - Dolžnik: ANTON CIZEJ, Plečnikova ulica 26, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 615/2010 ustavljena, pristopi: In 530/2012 idr. - Sodnica Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 28.06.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje je solastni delež nepremičnine 1/6 parc. št. 652/2 k.o. 1084 Pečovje, vrednost znaša 10.748,00 EUR; - Upniki: 1. DELAVSKA HRANILNICA d.d., Dalmatinova 4, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Potočan, odvetnica v Ljubljani; 2. ANTLEJ FRANC Pečovje 12/a, Štore, ki ga zastopa Brigita Grasselli odvetnica v Teharjah; - Dolžnik: BRANKO ANTLEJ, Kamk nad Vltavo 28, Češka republika, ki ga zastopa Stanka Hribar, Ulica XIV. divizije 12, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 615/2010 ustavljena, pristopi: In 530/2012 idr. - Sodnica Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 28.06.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje je solastni delež nepremičnine 1/6 parc. št. 652/2 k.o. 1084 Pečovje, vrednost znaša 10.748,00 EUR; - Upniki: 1. DELAVSKA HRANILNICA d.d., Dalmatinova 4, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Potočan, odvetnica v Ljubljani; 2. ANTLEJ FRANC Pečovje 12/a, Štore, ki ga zastopa Brigita Grasselli odvetnica v Teharjah; - Dolžnik: BRANKO ANTLEJ, Kamk nad Vltavo 28, Češka republika, ki ga zastopa Stanka Hribar, Ulica XIV. divizije 12, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 679/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 27.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je 1/2 celote nepremičnine, posamezni del št. 7 v stavbi št. 1476 k.o.1077 Celje; vrednost znaša 33.522,00 EUR; - upnik: BKS BANK AG, matična št. 1901095000, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, ki ga zastopa odv. RANGUS BORUT - ODVETNIK, Resljeva cesta 025, Ljubljana - Dolžnika: 1. Denis Hakli, Zagata 1, Celje; 2. Helena Šuštar, Zagata 1, Celje v stečaju, ki jo zastopa zak. zast. steč. uprav. VAJDA MILAN - ODVETNIK Milan Vajda, Komenskega ulica 038, Ljubljana,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 679/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 27.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je 1/2 celote nepremičnine, posamezni del št. 7 v stavbi št. 1476 k.o.1077 Celje; vrednost znaša 33.522,00 EUR; - upnik: BKS BANK AG, matična št. 1901095000, St. Veiter Ring 43, Klagenfurt, ki ga zastopa odv. RANGUS BORUT - ODVETNIK, Resljeva cesta 025, Ljubljana - Dolžnika: 1. Denis Hakli, Zagata 1, Celje; 2. Helena Šuštar, Zagata 1, Celje v stečaju, ki jo zastopa zak. zast. steč. uprav. VAJDA MILAN - ODVETNIK Milan Vajda, Komenskega ulica 038, Ljubljana,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 145525/2014 - Izvršitelj Denis Paternost - Ulica Sallaumines 4 A, 1420 Trbovlje - 27.06.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Drnovšek Gregor;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0000 VL 151146/2014 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 27.06.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/2 celote nepremičnine - posamezni del št. 1 v stavbi št. 1190 k.o. 1076 Medlog;vrednost znaša 37.985,00 EUR; - Upnika:1. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., matična št. 5914540000, davčna št. 45804109, LAVA 2 A, CELJE, ki ga zastopa FINK ROK - ODVETNIK, Ljubljanska cesta 006, Celje; 2. ENERGETIKA CELJE d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje; - Dolžnik: LJUDMILA URŠIČ, Ljubljanska cesta 60, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0000 VL 151146/2014 - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 27.06.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/2 celote nepremičnine - posamezni del št. 1 v stavbi št. 1190 k.o. 1076 Medlog;vrednost znaša 37.985,00 EUR; - Upnika:1. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., matična št. 5914540000, davčna št. 45804109, LAVA 2 A, CELJE, ki ga zastopa FINK ROK - ODVETNIK, Ljubljanska cesta 006, Celje; 2. ENERGETIKA CELJE d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje; - Dolžnik: LJUDMILA URŠIČ, Ljubljanska cesta 60, Celje,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

052 I 220/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 27.06.2018 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je 1/6 celote nepremičnine: - parcela št. 41/3, k.o. 1079 - Košnica, v znesku 9.975,00 EUR. - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Prešernova ulica 027, Celje. - Dolžnik: ČEDOMIR ŠERUGA, Vegova ulica 20, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

052 I 220/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 27.06.2018 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je 1/6 celote nepremičnine: - parcela št. 41/3, k.o. 1079 - Košnica, v znesku 9.975,00 EUR. - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Prešernova ulica 027, Celje. - Dolžnik: ČEDOMIR ŠERUGA, Vegova ulica 20, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 69431/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Šentiljska cesta 120, 2000 Maribor - 19.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnika znamke Mazda 3, 1.6, l. 2003, vrednost 1.000,00 EUR; - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Štor Christian

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 78002/2009 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 18.06.2018 ob 09:30 - I. Predmet prodaje je 1/5 celote nepremičnine: - parcela št. 228, k.o. 1053 Loka, v vrednosti 616,66 EUR. - Upnik: SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ, matična št. 5606187000, davčna št. 68534256, Železna cesta 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 019, Ljubljana. - Dolžnik: MARJAN IRŠIČ, GLOBOČE 5, VOJNIK.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 78002/2009 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 18.06.2018 ob 09:30 - I. Predmet prodaje je 1/5 celote nepremičnine: - parcela št. 228, k.o. 1053 Loka, v vrednosti 616,66 EUR. - Upnik: SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ, matična št. 5606187000, davčna št. 68534256, Železna cesta 14, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 019, Ljubljana. - Dolžnik: MARJAN IRŠIČ, GLOBOČE 5, VOJNIK.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 16/00247 - Izvršitelj Goran Ivkovič - Krtince 10 b, 3241 Podplat - 15.06.2018 ob 12:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. regresi; - Dolžnik: Perc Stanislav;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 35935/2017 - izvršitelj Ivkovič Peter - Globoče 19, 3212 Vojnik - 15.06.2018 ob 11:30 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke Mazda 6, 1.8, l. 2003, vrednost 1.500,00 EUR; - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Maček Andrej;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

IZV 146/2015 - Izvršitelj Matija Batistič - Kidričeva ulica 24, Celje - 13.06.2018 ob 15:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: A BANKA d.d., Ljubljana. - Dolžnik: RITS d.o.o., Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 81303/2017 - Izvršitelj Matija Batistič - Šalek 84, Velenje (parkirišče pred blokom) - 13.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je zarubljeni osebni avtomobil znamke Clio 1,2 l. 2001, vrednost 500,00 EUR; - Upnik: Heva,ki ga zast. Odv. družba Gregorovič, Pungartnik d.o.o. - Dolžnik: Janja Bračič

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Ig 1532/2004 - Izvršitelj Peter Omahen - Na otoku 13, Celje 3000 - 12.06.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke BMW 318, prva reg. 2002, vrednost 2.500,00 EUR; - Upnik: Intereuropa , Globalni logistični servis d.d. - Dolžnik: Sear halitaj, Na otoku 13, Celje 3000

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 292/2015 - Izvršitelj Matija Batistič - Leskovec 9, Ljubečna - 12.06.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje so zarubljeni šivalni stroji dolžnika; - Upnik; Igor Goršič. ki ga zastopa odvetnik dr. Konrad Plauštajner; - Dolžnik: Bogdan Mirnik

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 95416/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice - 12.06.2018 ob 11:30 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnice, znamke Volvo V 70 2,5 VIN, prva reg.1998, vrednost 500,00 EUR; - Upnik: SKB d.d. - Dolžnik: Avrelija Kompan, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 688/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Zadobrova 84, 3211 Škofja vas - 12.06.2018 ob 11:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: Zavarovalnica Triglav d.d. - Dolžnik: Leon Ledinek, Zadobrova 84, 3211 Škofja vas

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 215938/2013 - Izvršitelj Peter Omahen - Pohorska ulica 4, Celje 3000 - 11.06.2018 ob 10:35 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnika znamke Škoda Fabia prva reg.2006, vrednost 1.400,00 EUR; - Upnik: T-2 d.o.o. - Dolžnik: Mara Vukovi, Pohorska ulica 4, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 46316/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Goriška ulica 4, Celje 3000 - 11.06.2018 ob 10:20 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Zdenko Podergajs, Goriška ulica 4, Celje 3000

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 48667/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Kraigherjeva ulica 7, Celje 3000 - 11.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Bojan Žurman, Kraigherjeva ulica 7, Celje 3000

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 107510/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Aškerčeva ulica 14, Celje 3000 - 11.06.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje je igralni aparat nogomet Garlando 2 x 750,00 EUR, izklicna cena 1.500,00 EUR - Upnik: Združenje SAZAS - Dolžnik: SKTL Investicije, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o. Aškerčeva ulica 14, Celje 3000

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 97266/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Ob Koprivnici 19, 3000 Celje - 11.06.2018 ob 09:10 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika: - Upnik: SKB d.d. - Dolžnik: JALI, STORITVE D.O.O., Ob Koprivnici 19, Celje 3000

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 115705/2017 - Izvršitelj Peter Omahen - Dečkova c. 1, Celje 3000 - 11.06.2018 ob 08:50 - Predmet prodaje je zarubljeni TV LCD Panasonic, vrednost 500,00 EUR; - Upnik: Združenje SAZAS - Dolžnik: TIFANIS - 7, Trgovina in storitve d.o.o., Gledališki trg 007, Celje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 13/2010 - Izvršitelj Peter Omahen - Iršičeva ulica 6, Celje 3000 - 11.06.2018 ob 08:30 - Predmet prodaje je zarubljeni trosed dolžnice, vrednost 300,00 EUR; - Upnik: Združenje SAZAS - Upnik: Alenka Marguč, Iršičeva ulica 6, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 82771/2013 - Izvršitelj Peter Omahen - Cesta XIV. divizije 37, 3220 Štore - 11.06.2018 ob 08:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Rama Valjentina, Cesta XIV.divizije 37, Štore 3220

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 17/89500 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Belovo 21, 3270 Laško - 08.06.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje je zarubljeno vozilo znamke REnault Megane Scenic 1,9 D, letnik 2002 - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. premije; - Dolžnik: Grosman Milan;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 17/77355 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Velike gorelce 13, 3270 Laško - 08.06.2018 ob 12:30 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke Volkswagen Caddy 1.4, l.2010, vrednost 6.500,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d., regresi; - Dolžnik: Tauses Rok

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 15/32146 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Strma pot 12, Celje 3000 - 08.06.2018 ob 11:30 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke Škoda Felicia LX 1,6 l. 1998, vrednost 250,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. premije - Dolžnik: Krajnc Tatjana;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 17/35234 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Škvarčeva ulica 4, Celje; - 08.06.2018 ob 11:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke Renault Megane 1,6 E RN SCEN , l. 1998, vrednost znaša 450,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. premije; - Dolžnik: Blasutto Žana;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 110888/2016 - Izvršitelj Peter Omahen - Kolenov graben 1, 1433 Radeče - 06.06.2018 ob 11:30 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo Peugeot 406 SL, prva reg. 1996, vrednost 67,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - Dolžnik: Suad Avdagi;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

Vl 18618/2009 - Izvršitelj Peter Omahen - Titova ulica 20, 1433 Radeče - 06.06.2018 ob 11:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - Dolžnik: Peter Škoberne, Titova ul. 20, 1433 Radeče

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 80246/2017 - Izvršitelj Matija Batistič - Parcelna številka 299/1, k.o.Teharje (Ind. cona Črete) - 06.06.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: Zagožen d.o.o. - Dolžnik: Gradbeno podjetje Lugariček d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 103762/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Ulica Frankolovskih žrtev 32, 3000 Celje; - 05.06.2018 ob 11:45 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnika znamke Fiat Punto 1,2, l.2005, vrednost 850,00 EUR; - Upnik: Petrol d.d. - Dolžnik: Ahačič Pavel;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 63737/2008 - Izvršitelj Denis Paternost - Milčinskega ulica 1, 3000 Celje - 05.06.2018 ob 11:15 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Kos Roman;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 387/2013 - Izvršitelj Denis Paternost - Milčinskega ulica 1, Celje - 05.06.2018 ob 11:15 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o. - Dolžnik: Kos Roman

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 124278/2010 - Izvršitelj Denis Paternost - Škapinova ulica 2, Celje 3000 - 05.06.2018 ob 10:30 - Predmet prodaje je zarubljeno vozilo dolžnika, znamke Ford Focus, l. 1999, vrednost 650,00 EUR; - Upnik: Prospera d.o.o. - Dolžnik: Vujkovič Renato;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 179698/2010 - Izvršitelj Denis Paternost - Škapinova ulica 2, Celje - 05.06.2018 ob 10:30 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - Dolžnik: Vujkovi Renato

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 107473/2016 - Izvršitelj Denis Paternost - Mariborska cesta 68, 3000 Celje - 05.06.2018 ob 10:10 - Predmet prodaje je zarubljeno vozilo dolžnika znamke Renault Magnum, l. 2008,vrednost 7.000,00 EUR; - Upnik: Addiko bank d.d. - Dolžnik: CTC Transporti d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 385/2017 - Izvršitelj Denis Paternost - Pohorska ulica 13 b, Celje 3000 - 05.06.2018 ob 09:40 - Pedmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnice, znamke Renault Clio, l. 1999, vrednost 210,00 EUR; - Upnik: zavarovalnica Sava d.d. (Novo Mesto) - Dolžnik: Oroszy Nataša

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 122435/2016 - Izvršitelj Denis Paternost - Brezje pri Lekmarju 4 A, 3264 Sveti Štefan - 05.06.2018 ob 09:15 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice - Upnik: Telekom Slovenije d.d. - Dolžnik: Žaberl Mojca

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 116364/2010 - Izvršitelj Denis Paternost - Sedraž 12 B, Laško - 05.06.2018 ob 08:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: DDM INVEST VII AG - Dolžnik: Dacar Boštjan

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 74812/2017 - izvršitelj Ivkovič Peter - Ulica V.Prekomorske brigade 10, 3000 Celje; - 01.06.2018 ob 11:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice Kološa Majde - Upnik: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve , d.d., ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik; - Dolžnica: Kološa Majda;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

008 In 595/2014 - Polona Kidrič - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 31.05.2018 ob 09:15 - Predmet prodaje je idealni delež 1/2 nepremičnin z oznako parc. št. 1113/2 k.o. 1071 Škofja vas (ID 4858907) idr., vrednost za idealni delež 1/2 celote znaša 144.000,00 EUR; - Upnik: Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 001, Ljubljana; - Dolžnik: Duško Košak, Dušanka Košak, Šmarjeta pri Celju 6, Škofja vas, ki ga zastopa odv. družba Gregorovič - Pungartnik, o.p.-d.o.o., Šentjur;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 899/2013 idr. - Polona Kidrič - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 31.05.2018 ob 09:00 - Predmet I. prodaje je idealni delež 1/2 nepremičnin z oznako - parcela št. 1113/2 k. o. 1071-Škofja vas (ID 4858907), - parcela št. 1113/8 k. o. 1071-Škofja vas (ID 5194092), vrednost znaša 153.782,00 EUR; - Upnik: 1. Intesa Sanpaolo bank d.d., Pristaniška 14, Koper; 2. BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa Rafael Mohorko, odvetnik v Celju, 3. ABANKA VIPA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana; 4. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (VL 91525/2014, VL 91579/2014); - Dolžnik: Avtocenter Košak d.o.o., Bežigrajska cesta 17, Celje, ki ga zastopa stečajni upravitelj Marko Drobež, AM Mobil d.o.o., Mariborska cesta 204, Celje; Anton Gubenšek, Kalobje 19, Kalobje; Duško Košak, Šmarjeta pri Celju 6, Škofja vas

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja