Prešernova 22
3000 Celje

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 53 53

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Celju: urad.ojce@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Celju - dražbe

0085 I 91/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 14.01.2019 ob 09:30 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 26, v stavbi št. 2601, k.o. 1075 Ostrožno, kar predstavlja poslovni prostor, v vrednosti 65.300,00 EUR. - Upnik: 1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 021, Ljubljana; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje. - Dolžnik: SLAVKO DJAKOVI, Kraigherjeva ulica 6, Celje, ki ga zastopa LEVEC IVAN - ODVETNIK, Prešernova ulica 023, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 91/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 14.01.2019 ob 09:30 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 26, v stavbi št. 2601, k.o. 1075 Ostrožno, kar predstavlja poslovni prostor, v vrednosti 65.300,00 EUR. - Upnik: 1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 021, Ljubljana; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje. - Dolžnik: SLAVKO DJAKOVI, Kraigherjeva ulica 6, Celje, ki ga zastopa LEVEC IVAN - ODVETNIK, Prešernova ulica 023, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 606/2011 ,pristopi VL 88761/2014 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 14.01.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je nepremičnina posamezni del št. 8, v stavbi št. 2814 k.o.1074 Sp.Hudinja; vrednost 50.045,00 EUR; - Upnik: 1. RAIFFESENBANK BLEIBURG reg.Gen.m.b.H., 10.-Oktober-Platu 13, Bleiburg, ki ga zastopa DR. ROLAND GRILC - RECHTSANWALT, Komenskega ulica 012, Ljubljana idr.; - Dolžnik: 1.Drago Sotošek, Kapla 16a , Tabor-neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasna zastopnica Ferme Andreja - odvetnica, Ljubljanska c. 6, Celje in 2. hipotekarni dolžnik: Mestna občina Celje, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri, Trubarjeva ul. 21, Laško;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 606/2011 ,pristopi VL 88761/2014 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 14.01.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je nepremičnina posamezni del št. 8, v stavbi št. 2814 k.o.1074 Sp.Hudinja; vrednost 50.045,00 EUR; - Upnik: 1. RAIFFESENBANK BLEIBURG reg.Gen.m.b.H., 10.-Oktober-Platu 13, Bleiburg, ki ga zastopa DR. ROLAND GRILC - RECHTSANWALT, Komenskega ulica 012, Ljubljana idr.; - Dolžnik: 1.Drago Sotošek, Kapla 16a , Tabor-neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasna zastopnica Ferme Andreja - odvetnica, Ljubljanska c. 6, Celje in 2. hipotekarni dolžnik: Mestna občina Celje, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri, Trubarjeva ul. 21, Laško;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 17224/2016 - Izvršitelj Matija Batistič - Belovo 3, Laško; - 09.01.2019 ob 09:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo znamke volvo V 70/2.5, l. 2002, vrednost 2.000,00 EUR; - Upnik: ABANKA d.d. - Dolžnik: Andrej Žohar;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 292/2015 - Izvršitelj Matija Batistič - Leskovec 9, Ljubečna 3202 - 08.01.2019 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni šivalni stroji dolžnika; - Upnik: Igor Goršič, ki ga zastopa odvetnik dr. Konrad Plauštajner; - Dolžnik: Bogdan Mirnik;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 649/2017 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 20.12.2018 ob 10:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnine dolžnice: - katastrska občina 1079 KOŠNICA parcela 588/10 (ID 502315), - katastrska občina 1079 KOŠNICA parcela 588/25 (ID 167407), vrednost solastnega deleža nepremičnin skupno znaš - Upnik: Mira Novak, Trg svobode 33a, Trbovlje, ki ga zastopa odv. LUKMAR MILENA - ODVETNICA, Cesta Borisa Kidriča 003, Zagorje ob Savi. - Dolžnik: Valerija Košak, KOŠNICA PRI CELJU 52/e, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 649/2017 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 20.12.2018 ob 10:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnine dolžnice: - katastrska občina 1079 KOŠNICA parcela 588/10 (ID 502315), - katastrska občina 1079 KOŠNICA parcela 588/25 (ID 167407), vrednost solastnega deleža nepremičnin skupno znaš - Upnik: Mira Novak, Trg svobode 33a, Trbovlje, ki ga zastopa odv. LUKMAR MILENA - ODVETNICA, Cesta Borisa Kidriča 003, Zagorje ob Savi. - Dolžnik: Valerija Košak, KOŠNICA PRI CELJU 52/e, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

00 52 In 377/2015 idr. - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 20.12.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje je solastni delež nepremičnine - 78/216 (predstavlja solastni delež 5/18 in 1/12 ) katastrska občina 1074 SPODNJA HUDINJA parcela 604 (ID 507645),vrednost 24.483,00 EUR; - Upnik: 1. DDM Invest VII, finančne storitve, d.o.o., matična št. 7109806000, davčna št. 59152532, Trg republike 003, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetnik - Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 011, Maribor; prej: NLB LEASING d.o.o. Ljubljana, matična št. 5384915000, davčna št. 19861435, Šlandrova ulica 002, Ljubljana - Črnuče, (v zadevi In 377/15); idr.; - Dolžnik: ANDREJ WEINGERL,Janševa ulica 8, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

IZV 2018/01952 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Cesta v Rečico 6, Laško - 14.12.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - Dolžnik: Strnišnik Saško

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 70195/2017 - Izvršitelj Peter Ivkovi - Kovačičeva 7, 3000 Celje - 13.12.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika; - Upnik: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve d.d., ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik; - Dolžnik: Zakovšek Maksimiljan;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 71507/2016 - Izvršitelj Matija Batistič - Selo 12, 3320 Velenje - 13.12.2018 ob 11:30 - Predmet prodaje je zarubljeni osebni avtomobil znamke Ford Wagon 1,6, letnik 2003, vrednost 700,00 EUR; - Upnik: Avtoservis Rona, ki ga zastopa odv. Inkret Igor - Dolžnik: Nejc Jelen s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 1160/2013 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 13.12.2018 ob 10:30 - I. Drugo javno dražbo za prodajo nepremičnin: - parc. št. 536/1, 536/3, 555/2, 555/3, 578/3, 539/1, 539/2, 546/2, 579/3, 985/3,532/1, 563/1, 563/2, vseh vpisanih v k.o. 1037 Lažiše, v vrednosti 197.957,66 EUR. - Upnik: 1. NOVA KBM D.D., matična št. 5860580000, davčna št. 94314527, ULICA VITA KRAIGHERJA 4, MARIBOR, ki ga zastopa Odvetnik - Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 011, Maribor; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo. - Dolžnik: JOŽE TANŠEK, Selo nad Laškim 9, Laško.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 81942/2018 - Izvršitelj Matija Batistič - Poštna pot 22, 3000 Celje - 13.12.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje sta zarubljeni tovorni vozili dolžnika znamke Dacia Logan Furgon,l.2009, vrednost 4.000,00 EUR in VW Crafter 35 2.0 TDI,l.2013, vrednost 10.000,00 EUR; - Upnik: ABANKA d.d. - Dolžnik: Dejan Laznik s.p.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

I 614/2017 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 13.12.2018 ob 09:30 - I. Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnine dolžnice Risti Andrijane katastrska občina 1026 LAŠKO stavba 647 del stavbe 24 (ID 5599707), v vrednosti 27.000,00 EUR. - Upnik: Addiko Bank d.d., matična št. 1319175000, davčna št. 75482894, Dunajska cesta 117, Ljubljana. - Dolžniki: 1. Radosav Vukosavljevič, Miličinskega ulica 4, Celje; 2. Dejan Vukosavljevi, Rimska cesta 8, Laško; 3. Andrijana Risti, Smrekarjeva ulica 2, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 52125/2015 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 13.12.2018 ob 09:00 - I. Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnine dolžnika Vukosavljevi Dejana katastrska občina 1026 LAŠKO stavba 647 del stavbe 24 (ID 5599707), v vrednosti 27.000,00 EUR. - Upniki: 1. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306, MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA; 2. ADDIKO BANK d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana; 3. JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., Podšmihel 1/e, Laško; 4. JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o., Podšmihel 1/e, Laško. - Dolžniki: 1. DEJAN VUKOSAVLJEVI, Rimska cesta 8, Laško; 2. RADOSAV VUKOSAVLJEVIČ, Miličinskega ulica 4, Celje; 3. ANDRIJANA RISTI, Smrekarjeva ul. 2, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 35482/2014 - Izvršitelj Matija Batistič - Brezova ulica 2, Celje - 12.12.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je zarubljeni osebni avtomobil dolžnika, znamke Renault Megane 1,6, l. 2007, vrednost 833,34 EUR; - Upnik: CM Celje d.d. v stečaju, Lava 42, Celje - Dolžnik: Mateja Sakelšek, Brezova ulica 2, Celje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja