Prešernova 22
3000 Celje

tel.: (03) 427 51 00
fax.: (03) 427 53 53

Elektronski naslov okrajnega sodišča v Celju: urad.ojce@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Okrajno sodišče v Celju - dražbe

IZV 311/2017 / I 1093/17/ - Sodni izvršitelj Danilo Starlekar - Na gmajni 26, Ljubečna - 30.10.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnika znamke BMW 525 /Touring/D M1, vrednost 11.000,00 EUR; - Upnik: Republika Slovenika, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo RS v Ljubljani, OE Celje; - Dolžnik: Nejc Zupanc, Na gmajni 26, Ljubečna;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0173 I 447/2015 (ustavljen), pristopi VL 162295/2015 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 26.10.2018 ob 10:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnin parc. št. 70/10 k.o. 1078 Lisce idr.,vrednost 92.828,60 EUR; - Upnik: 1.Zlate Šumi, Cinkarniška pot 2, Celje, ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz Celja (ustavljen), sedaj vodilni za pristopljene zadeve 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva c. 19, Ljubljana idr.; - Dolžnica: Sonja Gornik, Cesta v Laško 2 c, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0173 I 447/2015 (ustavljen), pristopi VL 162295/2015 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 26.10.2018 ob 10:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnin parc. št. 70/10 k.o. 1078 Lisce idr.,vrednost 92.828,60 EUR; - Upnik: 1.Zlate Šumi, Cinkarniška pot 2, Celje, ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz Celja (ustavljen), sedaj vodilni za pristopljene zadeve 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva c. 19, Ljubljana idr.; - Dolžnica: Sonja Gornik, Cesta v Laško 2 c, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0173 I 447/2015 (ustavljen), pristopi VL 162295/2015 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 26.10.2018 ob 10:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnin parc. št. 70/10 k.o. 1078 Lisce idr.,vrednost 92.828,60 EUR; - Upnik: 1.Zlate Šumi, Cinkarniška pot 2, Celje, ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz Celja (ustavljen), sedaj vodilni za pristopljene zadeve 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva c. 19, Ljubljana idr.; - Dolžnica: Sonja Gornik, Cesta v Laško 2 c, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0173 I 447/2015 (ustavljen), pristopi VL 162295/2015 idr. - Mara Moravek - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 26.10.2018 ob 10:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnin parc. št. 70/10 k.o. 1078 Lisce idr.,vrednost 92.828,60 EUR; - Upnik: 1.Zlate Šumi, Cinkarniška pot 2, Celje, ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz Celja (ustavljen), sedaj vodilni za pristopljene zadeve 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva c. 19, Ljubljana idr.; - Dolžnica: Sonja Gornik, Cesta v Laško 2 c, Celje;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 723/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 26.10.2018 ob 09:30 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 73, številka stavbe 34, k.o. 1077 Celje, v znesku 40.850,00 EUR. - Upnik: KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji, matična št. 5300347000, davčna št. 72699965, Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor. - Dolžnik: ALEKSANDER JANČAR, Teharje 9, Teharje, ki ga zastopa KOROŠEC DUŠAN - ODVETNIK, Trg celjskih knezov 006, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 723/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 26.10.2018 ob 09:30 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 73, številka stavbe 34, k.o. 1077 Celje, v znesku 40.850,00 EUR. - Upnik: KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji, matična št. 5300347000, davčna št. 72699965, Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba VESENJAK, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 005, Maribor. - Dolžnik: ALEKSANDER JANČAR, Teharje 9, Teharje, ki ga zastopa KOROŠEC DUŠAN - ODVETNIK, Trg celjskih knezov 006, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 282/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 26.10.2018 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - parcela št. 756/2, k.o. 1083 - Bukovžlak, v znesku 102.550,00 EUR. - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Prešernova ulica 027, Celje. - Dolžnik: Stanislav Žabrl, Vrhe 5/a, Teharje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 282/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 26.10.2018 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - parcela št. 756/2, k.o. 1083 - Bukovžlak, v znesku 102.550,00 EUR. - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Prešernova ulica 027, Celje. - Dolžnik: Stanislav Žabrl, Vrhe 5/a, Teharje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 1160/2013, pristop I 69/2016 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 25.10.2018 ob 12:30 - Predmet prodaje so nepremičnine parc.št. 536/1 idr., k.o. Lažiše;, vrednost 139.000,00 EUR; - Upnik: 1. NOVA KBM D.D., matična št. 5860580000, davčna št. 94314527, ULICA VITA KRAIGHERJA 4, MARIBOR, ki ga zastopa Odvetnik - Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 011, Maribor; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo; - Dolžnik: JOŽE TANŠEK, Selo nad Laškim 9, Laško;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 1160/2013, pristop I 69/2016 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 25.10.2018 ob 12:30 - Predmet prodaje so nepremičnine parc.št. 536/1 idr., k.o. Lažiše;, vrednost 139.000,00 EUR; - Upnik: 1. NOVA KBM D.D., matična št. 5860580000, davčna št. 94314527, ULICA VITA KRAIGHERJA 4, MARIBOR, ki ga zastopa Odvetnik - Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 011, Maribor; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo; - Dolžnik: JOŽE TANŠEK, Selo nad Laškim 9, Laško;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 1160/2013, pristop I 69/2016 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 25.10.2018 ob 12:30 - Predmet prodaje so nepremičnine parc.št. 536/1 idr., k.o. Lažiše;, vrednost 139.000,00 EUR; - Upnik: 1. NOVA KBM D.D., matična št. 5860580000, davčna št. 94314527, ULICA VITA KRAIGHERJA 4, MARIBOR, ki ga zastopa Odvetnik - Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 011, Maribor; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo; - Dolžnik: JOŽE TANŠEK, Selo nad Laškim 9, Laško;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 1160/2013, pristop I 69/2016 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 25.10.2018 ob 12:30 - Predmet prodaje so nepremičnine parc.št. 536/1 idr., k.o. Lažiše;, vrednost 139.000,00 EUR; - Upnik: 1. NOVA KBM D.D., matična št. 5860580000, davčna št. 94314527, ULICA VITA KRAIGHERJA 4, MARIBOR, ki ga zastopa Odvetnik - Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 011, Maribor; 2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo; - Dolžnik: JOŽE TANŠEK, Selo nad Laškim 9, Laško;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 985/2016 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 25.10.2018 ob 10:00 - I. Drugo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnin dolžnika: - 1/8 katastrska občina 1862 RADEČE parcela 221/5, - 1/8 katastrska občina 1862 RADEČE parcela 236/5, v znesku 14.916,00 EUR. - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana. - Dolžnik: Andrej Rautar, NAD MLINŠČICO 16, Radeče.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 985/2016 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 25.10.2018 ob 10:00 - I. Drugo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnin dolžnika: - 1/8 katastrska občina 1862 RADEČE parcela 221/5, - 1/8 katastrska občina 1862 RADEČE parcela 236/5, v znesku 14.916,00 EUR. - Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 002, Ljubljana. - Dolžnik: Andrej Rautar, NAD MLINŠČICO 16, Radeče.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 695/2010 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 25.10.2018 ob 09:00 - Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnin dolžnika: - parcela št. 757/0 k.o. 1045 - KLANC (ID 4963433), - parcela št. 772/14 k.o. 1045 - KLANC (ID 6081547), - parcela št. 772/13 k.o. 1045 - KLANC (ID 6081546), - parcela št. 772 - Upnik: 1. MARIJA TRATNIK, Gubčeva 2, Žalec; 2. VERA PUH, Zabukovica 179, Griže; 3. MILICA UDRIH, Na Zelenici 3, Šempeter v Savinjski dolini; 4. MIRA BRAČUN, Petrovče 179, Petrovče; 5. DARKO OKORN, Klanc 85, Dobrna, ki jih vse zastopa GRIČNIK JASMINA - ODVETNICA, Celjska cesta 005, Žalec. - Dolžnik: BOJAN ČEH, Klanc 85, Dobrna.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 695/2010 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 25.10.2018 ob 09:00 - Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnin dolžnika: - parcela št. 757/0 k.o. 1045 - KLANC (ID 4963433), - parcela št. 772/14 k.o. 1045 - KLANC (ID 6081547), - parcela št. 772/13 k.o. 1045 - KLANC (ID 6081546), - parcela št. 772 - Upnik: 1. MARIJA TRATNIK, Gubčeva 2, Žalec; 2. VERA PUH, Zabukovica 179, Griže; 3. MILICA UDRIH, Na Zelenici 3, Šempeter v Savinjski dolini; 4. MIRA BRAČUN, Petrovče 179, Petrovče; 5. DARKO OKORN, Klanc 85, Dobrna, ki jih vse zastopa GRIČNIK JASMINA - ODVETNICA, Celjska cesta 005, Žalec. - Dolžnik: BOJAN ČEH, Klanc 85, Dobrna.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 695/2010 - Mateja Grabrijan - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 25.10.2018 ob 09:00 - Prvo javno dražbo za prodajo solastnega deleža nepremičnin dolžnika: - parcela št. 757/0 k.o. 1045 - KLANC (ID 4963433), - parcela št. 772/14 k.o. 1045 - KLANC (ID 6081547), - parcela št. 772/13 k.o. 1045 - KLANC (ID 6081546), - parcela št. 772 - Upnik: 1. MARIJA TRATNIK, Gubčeva 2, Žalec; 2. VERA PUH, Zabukovica 179, Griže; 3. MILICA UDRIH, Na Zelenici 3, Šempeter v Savinjski dolini; 4. MIRA BRAČUN, Petrovče 179, Petrovče; 5. DARKO OKORN, Klanc 85, Dobrna, ki jih vse zastopa GRIČNIK JASMINA - ODVETNICA, Celjska cesta 005, Žalec. - Dolžnik: BOJAN ČEH, Klanc 85, Dobrna.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 424/2013 - Polona Kidrič - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 23.10.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje so nepremičnine z oznako k.o. 1075 Ostrožno, parc.962/39 idr., vrednost 62.050,00 EUR; - Upnik: 1. ABANKA VIPA d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Marko Meznarič iz Celja idr.; - Dolžnik: Marjan Čujež, Erjavčeva ulica 11, Celje, ki ga zastopa odv. Feguš Marjan iz Celja idr.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 In 424/2013 - Polona Kidrič - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 23.10.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje so nepremičnine z oznako k.o. 1075 Ostrožno, parc.962/39 idr., vrednost 62.050,00 EUR; - Upnik: 1. ABANKA VIPA d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Marko Meznarič iz Celja idr.; - Dolžnik: Marjan Čujež, Erjavčeva ulica 11, Celje, ki ga zastopa odv. Feguš Marjan iz Celja idr.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 7098/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 14:00 - I. Predmet prodaje je 9/16 celote nepremičnine: - parcela št. 850, k.o. 1027 Šmihel (ID 4177074); - parcela št. 851, k.o. 1027 Šmihel (ID 5183821); - parcela št. 852, k.o. 1027 Šmihel (ID 5015888); - parcela št. 854, k.o. 1027 Šmihel (ID 481502) i - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306, MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA. - Dolžnik: PETER PAVEL BASTIČ, STRMCA 115, LAŠKO.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 7098/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 14:00 - I. Predmet prodaje je 9/16 celote nepremičnine: - parcela št. 850, k.o. 1027 Šmihel (ID 4177074); - parcela št. 851, k.o. 1027 Šmihel (ID 5183821); - parcela št. 852, k.o. 1027 Šmihel (ID 5015888); - parcela št. 854, k.o. 1027 Šmihel (ID 481502) i - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306, MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA. - Dolžnik: PETER PAVEL BASTIČ, STRMCA 115, LAŠKO.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 7098/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 14:00 - I. Predmet prodaje je 9/16 celote nepremičnine: - parcela št. 850, k.o. 1027 Šmihel (ID 4177074); - parcela št. 851, k.o. 1027 Šmihel (ID 5183821); - parcela št. 852, k.o. 1027 Šmihel (ID 5015888); - parcela št. 854, k.o. 1027 Šmihel (ID 481502) i - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306, MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA. - Dolžnik: PETER PAVEL BASTIČ, STRMCA 115, LAŠKO.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 7098/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 14:00 - I. Predmet prodaje je 9/16 celote nepremičnine: - parcela št. 850, k.o. 1027 Šmihel (ID 4177074); - parcela št. 851, k.o. 1027 Šmihel (ID 5183821); - parcela št. 852, k.o. 1027 Šmihel (ID 5015888); - parcela št. 854, k.o. 1027 Šmihel (ID 481502) i - Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306, MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA. - Dolžnik: PETER PAVEL BASTIČ, STRMCA 115, LAŠKO.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 818/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 12:30 - I. Predmet prodaje je 3/4 celote nepremičnine: - parcela št. 1655/1 in parc. št. 1663/9, k.o. 1042 Paneče. - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 021, Ljubljana. - Dolžnik:DAMJAN ŠTUHEC, Tbilisijska ulica 46, Ljubljana - dostava.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 818/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 12:30 - I. Predmet prodaje je 3/4 celote nepremičnine: - parcela št. 1655/1 in parc. št. 1663/9, k.o. 1042 Paneče. - Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 021, Ljubljana. - Dolžnik:DAMJAN ŠTUHEC, Tbilisijska ulica 46, Ljubljana - dostava.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 142/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 10:30 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 16, v stavbi št. 2423, k.o. 1075 Ostrožno. - Upnik: :1. DEMIDOW MICHAEL IMPORT & EXPORT, WEIZENKAMP 2, VECHTA, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA VERK, d.o.o., Vrunčeva ulica 001, Celje; 2. DOMPLAN, Upravljanje s hišami in poslovne storite d.o.o., Globoko 8/e, Rimske Toplice. - Dolžnik: 1. AROMIT, trgovina in storitve, d.o.o., matična št. 6029426000, davčna št. 50374605, Kovinarska ulica 012, Celje; 2. TATIANA SEVCNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje; 3. ROMAN SEVČNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje, ki jih vse zastopa GERM TOMAŽ - ODVETNIK, Prešernova ulica 027, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 142/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 10:30 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 16, v stavbi št. 2423, k.o. 1075 Ostrožno. - Upnik: :1. DEMIDOW MICHAEL IMPORT & EXPORT, WEIZENKAMP 2, VECHTA, ki ga zastopa odv. ODVETNIŠKA PISARNA VERK, d.o.o., Vrunčeva ulica 001, Celje; 2. DOMPLAN, Upravljanje s hišami in poslovne storite d.o.o., Globoko 8/e, Rimske Toplice. - Dolžnik: 1. AROMIT, trgovina in storitve, d.o.o., matična št. 6029426000, davčna št. 50374605, Kovinarska ulica 012, Celje; 2. TATIANA SEVCNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje; 3. ROMAN SEVČNIKAR, ŠKAPINOVA ULICA 14, Celje, ki jih vse zastopa GERM TOMAŽ - ODVETNIK, Prešernova ulica 027, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 8586/2015 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 10:00 - I. Predmet prodaje je 1/12 celote nepremičnine: - parcela št. 604, k.o. 1074 - Spodnja Hudinja. - Upnik: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, matična št. 5026237000, davčna št. 40502368, Ajdovščina 004, Ljubljana. - Dolžnik: DARJA WEINGERL, EMŠO 0601963505365, Crowhurst House 40, SW90UD London, ki ga zastopa zak. zast. ODVETNIŠKA PISARNA - ODVETNIK NIKO PRAZNIK, Gledališka ulica 002, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 8586/2015 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 10:00 - I. Predmet prodaje je 1/12 celote nepremičnine: - parcela št. 604, k.o. 1074 - Spodnja Hudinja. - Upnik: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, matična št. 5026237000, davčna št. 40502368, Ajdovščina 004, Ljubljana. - Dolžnik: DARJA WEINGERL, EMŠO 0601963505365, Crowhurst House 40, SW90UD London, ki ga zastopa zak. zast. ODVETNIŠKA PISARNA - ODVETNIK NIKO PRAZNIK, Gledališka ulica 002, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 I 55/2017 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - parcela št. 1035/3, k.o. 1074 Spodnja Hudinja, v vrednosti 148.700,00 EUR. - Upnik: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., matična št. 5860580000, davčna št. 94314527, Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor. - Dolžnik: 1. LM STIG, svetovanje, trgovina, inženiring, gradbeništvo, d.o.o., matična št. 1888030000, davčna št. 95337296, Šaranovičeva ulica 003, Celje; 2. MARTA LIPUŠ, Šaranovičeva 3, Celje; 3. ZVONKA ROZMAN, Jerajeva 3, Celje, ki jih vse zastopa Odvetniška družba CMOK in partnerji, o.p. - d.o.o., Gledališka ulica 002, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 86546/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 8, v stavbi št. 991, k.o. 1076 - Medlog, v znesku 23.960,00 EUR. - Upnik: ABANKA d.d., matična št. 5026024000, davčna št. 68297530, Slovenska cesta 058, Ljubljana. - Dolžnik: LM STIG, svetovanje, trgovina, inženiring, gradbeništvo, d.o.o., matična št. 1888030000, davčna št. 95337296, Šaranovičeva ulica 003, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 86546/2016 - Mara Moravek - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 22.10.2018 ob 09:00 - I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 8, v stavbi št. 991, k.o. 1076 - Medlog, v znesku 23.960,00 EUR. - Upnik: ABANKA d.d., matična št. 5026024000, davčna št. 68297530, Slovenska cesta 058, Ljubljana. - Dolžnik: LM STIG, svetovanje, trgovina, inženiring, gradbeništvo, d.o.o., matična št. 1888030000, davčna št. 95337296, Šaranovičeva ulica 003, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 18/25728 - Izvršitelj Goran Ivkovi - Razgledna ulica 1, Štore - 19.10.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - premirje - Dolžnik: Ježovnik Tea

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 92309/2016 - Mateja Kreča - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 18.10.2018 ob 15:00 - Predmet prodaje so dolžniku do celote lastne nepremičnine ID znak: parcela 1023 523,idr., vrednost 77.260,44 EUR; - Vodilni upnik: STANISLAV KNEZ, SPODNJI RAZBOR 12, Podgorje pri Slovenj Gradcu, - Dolžnik : ZORAN ZORKO, Šarhova ulica 46, Maribor,

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 116346/2015 - Izvršitelj Peter Omahen - Jesenova ravan 3A, Rimske Toplice - 15.10.2018 ob 13:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Zavarovalnica Triglav d.d. - Dolžnik: Rok Kepa

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 15/32146 - Izvršitelj Goran Ivkovič - Strma pot 12,Celje 3000 - 12.10.2018 ob 12:00 - Predmet prodaje je zarubljeno osebno vozilo dolžnice, znamke Škoda Felicia, l. 1998, vrednost 250,00 EUR; - Upnik: Zavarovalnica Sava d.d. - premije; - Dolžnica: Krajnc Tatjana;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 09/197222 - Izvršitelj Goran Ivkovič - Šmartno v Rožni dolini 19 b, 3201 Šmartno v Rožni dolini - 12.10.2018 ob 12:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: Telemach, širokopasovne komunikacije d.o.o. - Dolžnica: Vovk Goršek Alja;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 562/2017 - Aleksandra Gostečnik - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 12.10.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje je nepremičnina parcela 1072 1414, vrednost 1.218,00 EUR; - Upnik: Majda Staheli Vengust, Kirchrein 33c, Staad, ki ga zastopa odvetnica ŠIKOVEC UŠAJ LUCIJA - ODVETNICA, Štefanova ulica 003, Ljubljana - Dolžnik: Dušan Vengust, Zagaj pri Ponikvi 56, Dramlje ;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 I 562/2017 - Aleksandra Gostečnik - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 12.10.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje je nepremičnina parcela 1072 1414, vrednost 1.218,00 EUR; - Upnik: Majda Staheli Vengust, Kirchrein 33c, Staad, ki ga zastopa odvetnica ŠIKOVEC UŠAJ LUCIJA - ODVETNICA, Štefanova ulica 003, Ljubljana - Dolžnik: Dušan Vengust, Zagaj pri Ponikvi 56, Dramlje ;

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 235/2015 - Mateja Kreča - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 11.10.2018 ob 15:00 - Predmet prodaje sta nepremičnini ID znak: parcela 1862 58/1 in parcela 1862 59, ki sta v naravi stanovanjska hiša na parceli št. 58/1, na naslovu Starograjska ulica 36, Radeče in stavbno zemljišče na parceli 59, oboje k.o. Radeče, v skupni izmeri 396,00 - Upnik: prej Ledava investicije, d.o.o., Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 7093578000, ki ga zastopa KATJA PEČEK - ODVETNICA, Štefanova ulica 013A, Ljubljana, zdaj AKTUAL GRADNJE d.o.o., Topniška ulica 35c, 1000 Ljubljana, matična številka: 6596142000, ki ga zastopa odvetnik Borut Rangus iz Ljubljane. - Dolžnik: 1. TROFEJA podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Topniška ulica 35C, 1000 Ljubljana, 2. BELIV, trženje in storitve d.o.o., Topniška cesta 35C, 1000 Ljubljana, matična številka 1781723000 in 3. Nedeljko MITROVI, Španova pot 3, 1000 Ljubljana.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

In 235/2015 - Mateja Kreča - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 11.10.2018 ob 15:00 - Predmet prodaje sta nepremičnini ID znak: parcela 1862 58/1 in parcela 1862 59, ki sta v naravi stanovanjska hiša na parceli št. 58/1, na naslovu Starograjska ulica 36, Radeče in stavbno zemljišče na parceli 59, oboje k.o. Radeče, v skupni izmeri 396,00 - Upnik: prej Ledava investicije, d.o.o., Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 7093578000, ki ga zastopa KATJA PEČEK - ODVETNICA, Štefanova ulica 013A, Ljubljana, zdaj AKTUAL GRADNJE d.o.o., Topniška ulica 35c, 1000 Ljubljana, matična številka: 6596142000, ki ga zastopa odvetnik Borut Rangus iz Ljubljane. - Dolžnik: 1. TROFEJA podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Topniška ulica 35C, 1000 Ljubljana, 2. BELIV, trženje in storitve d.o.o., Topniška cesta 35C, 1000 Ljubljana, matična številka 1781723000 in 3. Nedeljko MITROVI, Španova pot 3, 1000 Ljubljana.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 146291/2012 - Izvršitelj Denis Paternost - Garibaldijeva ulica 14, 6000 Koper - 10.10.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnice; - Upnik: Porsche kredit in leasing SLO d.o.o. - Dolžnica: Džumhur Nina

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 282/2015 - Sodnica Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.10.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje so nepremičnine k.o. 1074 Sp.Hudinja, stavba 3052 del stavbe 14, v naravi stanovanje v mansardi poslovno stan. stavbe, vrednost znaša 35.800,00 EUR; - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana; - Dolžnik: Mojca Drofenik, Mariborska c. 14, Celje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0085 In 282/2015 - Sodnica Mateja Grabrijan - Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II. - 04.10.2018 ob 09:00 - Predmet prodaje so nepremičnine k.o. 1074 Sp.Hudinja, stavba 3052 del stavbe 14, v naravi stanovanje v mansardi poslovno stan. stavbe, vrednost znaša 35.800,00 EUR; - Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana; - Dolžnik: Mojca Drofenik, Mariborska c. 14, Celje

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 65805/2018 - Izvršitelj Peter Omahen - Zadobrova 84 A, Škofja vas - 03.10.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Davor Podbregar - Dolžnik: NAJ AVTO, prodaja avtomobilov d.o.o.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

VL 66037/2018 - Izvršitelj Peter Omahen - Zadobrova 84 A, Škofja vas - 03.10.2018 ob 09:30 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Avtocenter Panda odkup in prodaja vozil d.o.o. - Dolžnik: NAJ AVTO, prodaja avtomobilov

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 103567/2014 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 27.09.2018 ob 10:00 - I. Predmet prodaje je idealni delež celote a) nepremičnine z oznako katastrska občina 1077 CELJE parcela 1978 (ID 1311210), last dolžnice Bernard Milice, b) nepremičnine z oznako katastrska občina 1077 CELJE parcela 1978 (ID 1311210), last dolžnika Sta - Upnik: 1. ADVANCING TRADE, družba za finančno svetovanje in posredništvo d.o.o., Slovenska cesta 054, Ljubljana; 2. VODOVOD-KANALIZACIJA JP, Lava 2 a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju (VL 150061/2014, VL 139783/2015). - Dolžnik: 1. MILICA BERNARD, BREG 4, Celje; 2. STANKO BERNARD, BREG 4, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

0052 VL 103567/2014 - Polona Kidrič - Ljubljanska cesta 1a, Celje - 27.09.2018 ob 10:00 - I. Predmet prodaje je idealni delež celote a) nepremičnine z oznako katastrska občina 1077 CELJE parcela 1978 (ID 1311210), last dolžnice Bernard Milice, b) nepremičnine z oznako katastrska občina 1077 CELJE parcela 1978 (ID 1311210), last dolžnika Sta - Upnik: 1. ADVANCING TRADE, družba za finančno svetovanje in posredništvo d.o.o., Slovenska cesta 054, Ljubljana; 2. VODOVOD-KANALIZACIJA JP, Lava 2 a, Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju (VL 150061/2014, VL 139783/2015). - Dolžnik: 1. MILICA BERNARD, BREG 4, Celje; 2. STANKO BERNARD, BREG 4, Celje.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).

IZV 311/2017 - Sodni izvršitelj Danilo Starlekar - Na gmajni 26, Ljubečna - 27.09.2018 ob 10:00 - Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika. - Upnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo RS v Ljubljani, OE Celje. - Dolžnik: NEJC ZUPANC, Na gmajni 26, Ljubečna.

K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat).
Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja