Republika Slovenija
Delovno sodišče v Mariboru
Glavni trg 17, 2000 MARIBOR

Tel.: (02) 23- 50 -850
Faks: (02) 23 -50 -857

Povezava na e-poštni predal : urad.dsmb@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno sodišče v Mariboru

X Pd 85/2018 - Katja Rojko - soba 10/I tega sodišča - 14.12.2018 ob 12:00 - določanja nižjih osnovnih plač s PKP - Konfederacija slovenskih sindikatov - Sindikati Podravja - Aluminium Kety Emmi, Predelava aluminija, d.o.o.

Pd 72/2018 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 14.12.2018 ob 11:45 - ugotovitve obstoja delovnega razmerja in plačila 3.025,26 EUR s pp - Milan Oblak - KITI TRANSPORT d.o.o.

Pd 88/2016 - Nataša Čučko - soba 9 tega sodišča - 14.12.2018 ob 11:00 - plačila 5.313,98 EUR s pp - Mlinopek, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota - Jožef Sinic

Pd 183/2017 - Katja Rojko - soba 10/I tega sodišča - 14.12.2018 ob 09:00 - plačila odškodnine - 528,02 eur s pp - LASERTEHNIK MARFIN, d.o.o. - Dušan PANI, Odvetniška pisarna MIHURKO d.o.o.

Pd 99/2016 - Nataša Čučko - soba 9 tega sodišča - 14.12.2018 ob 09:00 - plačila zneska 916,64 s pp - Petra Horvat - IMO BIRO d.o.o.

Pd 61/2017 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 14.12.2018 ob 08:45 - ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi - Vida Štaman - OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA

Pd 20/2017 - Mojca Dubravica - soba 19 tega sodišča - 13.12.2018 ob 09:00 - plačila odškodnine - 26.913,57 EUR - Tatjana JEVŠNIK - EUROCITY podjetje za transport in proizvodnjo d.o.o.

Pd 187/2018 - Katja Rojko - soba 19/I tega sodišča - 12.12.2018 ob 13:00 - redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov - Igor KOCBEK - OSNOVNA ŠOLA JAKOBSKI DOL

Pd 47/2018 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 12.12.2018 ob 10:30 - izplačila nadur v znesku 237,30 EUR s pp - Stanko Šuklje - REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

Pd 21/2018 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 12.12.2018 ob 09:45 - izplačila nadur v znesku 303,62 EUR s pp - Jože Sudac - Republika Slovenija, MNZ, POLICIJA

Pd 217/2016 - Katja Rojko - soba 19/I tega sodišča - 12.12.2018 ob 09:00 - plačila plač in odpravnine ter dodatka za nadurno delo - 4.144,98 eur s pp - Milivoje RISTI - FINAL ING, montaža in izolacije d.o.o.

Pd 19/2018 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 12.12.2018 ob 09:00 - izplačila nadur v znesku 526,26 EUR spp - Drago Buček - Republika Slovenija, MNZ, POLICIJA