Republika Slovenija
Delovno sodišče v Mariboru
Glavni trg 17, 2000 MARIBOR

Tel.: (02) 23- 50 -850
Faks: (02) 23 -50 -857

Povezava na e-poštni predal : urad.dsmb@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno sodišče v Mariboru

Pd 154/2018 - Katja Rojko - soba 10/I tega sodišča - 28.09.2018 ob 13:00 - ugotovitve nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi. - Boris ŠPES - UKC MARIBOR

Pd 168/2017 - Katja Rojko - soba 10/I tega sodišča - 28.09.2018 ob 10:30 - ZJU - ocene delovne uspešnosti - Tatjana JAKŠE - OSNOVNA ŠOLA DUPLEK

Pd 133/2017 - Katja Rojko - soba 10/I tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - plačila odpravnine ob upokojitvi - 4.679,37 eur s pp - Rudolf ŠKERGET - MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d.d., Odvetniška družba TERNIK & VELTRUSKI, o.p., d.o.o.

Pd 77/2016 - Nataša Čučko - soba 9 tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - izplačila nadur v znesku 3.759,62 EUR s pp - Otto Petkovič - DAIHEN VARSTROJ varjenje in rezanje ter robotizacija d.d.

Pd 125/2018 - Božidar Merc - soba 4/II tega sodišča - 27.09.2018 ob 10:00 - plačila odškodnine in zaradi premestitve na drugo delovno mesto - pct. 22.800,00 EUR s pp - Barbara Gerečnik - Osnovna šola Hajdina s PE vrtec

Pd 429/2016 - Katja Rojko - soba 19/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 14:00 - ZJU - plačila odpravnine in nadomestila za neizkoriščeni odpovedni rok - 34.945,00 eur s pp - Erik KOS - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Pd 3/2018 - Urban Tručl - soba 5 tega sodišča - 26.09.2018 ob 13:00 - plačila odškodnine - 24.000,00 EUR s pp - Jolanda ROŠKAR - REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za notranje zadeve, Policij

Pd 158/2016 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 26.09.2018 ob 12:15 - plačila povzročene škode v znesku 5.000,00 EUR - AVTOCENTER LAJTER d.o.o. - Imre Horvth

Pd 105/2016 - Katja Rojko - soba 19/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 12:00 - plačila nadurnega dela, potnih stroškov in dnevnic - 39.440,17 eur s pp - Nikola MILETI - UKING trgovsko podjetje, gradbeništvo, gostinstvo, proizvodnja, predelava in druge storitve d.o.o.

Pd 134/2016 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 26.09.2018 ob 11:30 - plačila 10.974,36 EUR s pp in prijave tožnika v obvezno zavarovanje - Imre Horvth - AVTOCENTER LAJTER d.o.o.

Pd 2/2018 - Urban Tručl - soba 5 tega sodišča - 26.09.2018 ob 11:00 - plačila odpravnine - pct. 8.280,60 EUR - Jožica TUŠAK - PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O.

Pd 159/2016 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 26.09.2018 ob 09:30 - povračila povzročene škode v višini 5.000,00 EUR - AVTOCENTER LAJTER d.o.o. - Csaba Hegeds

Pd 79/2016 - Katja Rojko - soba 19/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 09:00 - plačila razlike v plači, nadurnega dela, potne stroške in dnevnic -50.604,61 - Dragan DAMJANOVI - UKING trgovsko podjetje, gradbeništvo, gostinstvo, proizvodnja, predelava in druge storitve d.o.o.

Pd 82/2017 - Urban Tručl - soba 5 tega sodišča - 26.09.2018 ob 09:00 - plačila prikrajšanja pri plači in ostalih premoženjskih pravic iz delovnega razmerja - pct. 8.430,10 EUR - uro KERKEZ - SATLOG, d.o.o.

Pd 133/2016 - Emil Vučkič - soba 9 tega sodišča - 26.09.2018 ob 08:45 - plačila 10.144,44 EUR s pp in prijave tožnika v obvezno zavarovanje - Csaba Hegeds - AVTOCENTER LAJTER d.o.o.