Republika Slovenija
Delovno sodišče v Mariboru
Glavni trg 17, 2000 MARIBOR

Tel.: (02) 23- 50 -850
Faks: (02) 23 -50 -857

Povezava na e-poštni predal : urad.dsmb@sodisce.si

Pd 339/2022 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 12:15 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plače - 11.160,46 Eur S Pp - Aleš VEDEČNIK - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

24 May 2024 12:15:00 +2

Pd 226/2022 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 10:45 - ZJU - Plačila Neizplačanih Plač - 5.537,17 Eur S Pp - Jernej KOŽELJ - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

24 May 2024 10:45:00 +2

Pd 15/2023 - Nataša Čučko - Soba 9 Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 10:30 - ZJU - Plačila Denarnega Povračila Namesto Odpovednega Roka - 3.200,00 EUR In Ugotovitve Neveljavnosti Sporazuma - Marjeta Lončar - OBČINA RADENCI

24 May 2024 10:30:00 +2

Pd 206/2022 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:30 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač - 3.731,39 Eur S Pp - Simon POGOREVC - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

24 May 2024 09:30:00 +2

Pd 10/2024 - Nataša Čučko - Soba 9 Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Redne Odpovedi Pogodbe O Zaposlitvi Iz Krivdnega Razloga - Laura Kerman - POČITEK - UŽITEK D.o.o.

24 May 2024 09:00:00 +2

Pd 86/2024 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 13:30 - ZJU - Plačila Neizplačanih Plač - 3.528,23 Eur S Pp - Mojca GAMS - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

23 May 2024 13:30:00 +2

Pd 267/2022 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 11:00 - ZJU - Plačila Neizplačanih Ur - Stalna Pripravljenost - 5.524,90 Eur S Pp - David ŠRETL - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

23 May 2024 11:00:00 +2

Pd 212/2022 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 10:30 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač - 5.097,49 Eur S Pp - Dejan ŽEMBERIK - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

23 May 2024 10:30:00 +2

XX Pd 183/2022 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:45 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač - 7.992,41 Eur S Pp - Franc BOMBEK - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

23 May 2024 09:45:00 +2

Pd 27/2020 - Biserka Ozmec - Soba št. 19 Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:30 - Izplačila Premalo Izplačane Plače Pcto 57.250,00 EUR S Pp - Milan Švajger - SIJ RAVNE SYSTEMS Družba Za Proizvodnjo Industrijske Opreme In Storitve D.o.o.

23 May 2024 09:30:00 +2

Pd 348/2022 - Urban Tručl - Soba 4/II Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:30 - ZJU - Plačilo Razlike V Plači - 36.747,24 EUR S Pp - Jasmina NERAT - UNIVERZA V MARIBORU

23 May 2024 09:30:00 +2

Pd 26/2020 - Biserka Ozmec - Soba št. 19 Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:15 - Izplačila Premalo Izplačane Plače Pcto 12.186,84 EUR S Pp - Melita Švajger - SIJ RAVNE SYSTEMS Družba Za Proizvodnjo Industrijske Opreme In Storitve D.o.o.

23 May 2024 09:15:00 +2

Pd 347/2022 - Urban Tručl - Soba 4/II Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:00 - ZJU - Plačilo Razlike V Plači - 41.501,94 EUR - Anton KOŽELJ - UNIVERZA V MARIBORU

23 May 2024 09:00:00 +2

XX Pd 195/2022 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:00 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač - 4.625,80 Eur S Pp - Sebastijan JESENIČNIK - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

23 May 2024 09:00:00 +2

Pd 486/2022 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 11:30 - Odškodnine Zaradi Nesreče Pri Delu - 4.000,00 Eur S Pp - Matjaž BOGME - TAM-EUROPE D.o.o.

21 May 2024 11:30:00 +2

Pd 385/2022 - Urban Tručl - Soba 19/I Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 11:00 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plače - 4.485,77 EUR S Pp - Danijel KOCUVAN - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

21 May 2024 11:00:00 +2

Pd 252/2022 - Urban Tručl - Soba 19/I Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 10:00 - ZJU - Plačila Neizplačanih Ur - Stalna Pripravljenost - 6.973,16 Eur S Pp - Branko KARLO - REPUBLIKA SLOVENIJA (spor Se Nanaša Na Ministrstvo Za Obrambo)

21 May 2024 10:00:00 +2

Pd 477/2022 - Urban Tručl - Soba19/I Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 09:00 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač - 5.925,68 Eur S Pp - Robert VIDOVIČ - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

21 May 2024 09:00:00 +2

Pd 314/2022 - Katja Rojko - Soba 10/I Tega Sodišča - 21.05.2024 Ob 09:00 - ZJU - Plačila Razlike Dodatka - Stalna Pripravljenost - 5.386,79 Eur S Pp - Denis SAMARDŽI - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

21 May 2024 09:00:00 +2

Pd 406/2023 - Nataša Čučko - Soba 4/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi Pogodbe O Zaposlitvi - Krošel Ivan - POŠTA SLOVENIJE D.o.o.

20 May 2024 11:00:00 +2

Pd 387/2023 - Nataša Čučko - Soba 4/II Tega Sodišča - 20.05.2024 Ob 09:00 - Sklepa O Razrešitvi S Funkcije In Prenehanja Pogodbe O Zaposlitvi - Pct. 27.727,20 EUR S Pp - Mateja KORBER - POŠTA SLOVENIJE D.o.o.

20 May 2024 09:00:00 +2

Pd 261/2022 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 11:30 - ZJU - Plačila Neizplačanih Ur - Stalna Pripravljenost - 3.482,60 Eur S Pp - Klaudio LOKAR - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

17 May 2024 11:30:00 +2

Pd 59/2024 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 10:30 - ZJU - Plačila Neizplačanih Plač - 6.978,04 Eur S Pp - Olivera KLINC - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

17 May 2024 10:30:00 +2

Pd 328/2022 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 10:00 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plače - 16.773,46 Eur S Pp - Dejan BREGANT - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

17 May 2024 10:00:00 +2

Pd 211/2022 - Biserka Ozmec - Soba 10/I Tega Sodišča - 17.05.2024 Ob 09:00 - ZJU - Plačila Neizplačanega Dela Plač - 1.558,60 Eur S Pp - Albin VODA - RS - MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

17 May 2024 09:00:00 +2