test

Ferrarska ulica št. 9
6000 Koper

telefon: (05) 66 83 270
telefax: (05) 63 95 251

Povezava na e-poštni predal: urad.dskp@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno sodišče v Kopru

Pd 31/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I. nadstropje tega sodišča - 30.05.2018 ob 12:00 - redne odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov - SILVANA ZADEL - DARS d.d.

XX Pd 271/2017 - Martina Andrejašič Zazula - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 30.05.2018 ob 09:00 - plačila nadomestila za praznike: Cucek 576,72 eur, Hrelja 424,60 eur, Klobas 1.819,30 eur, Lah 906,96 eur, Righetti 1.658,62 eur - Silvana Cucek, Sabina Hrelja, Milojka Klobas, Boris Lah, Andreja Righetti - DOM NA KRASU

Pd 139/2016 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 29.05.2018 ob 13:00 - plačila razlike v plači - TATJANA VODOPIVEC - SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica

Pd 27/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 29.05.2018 ob 10:30 - plačila nadur - MATEVŽ SAVOVIČ - SEMENIČ TRANSPORT d.o.o.

Pd 136/2016 - Marinela Maras - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 29.05.2018 ob 09:00 - plačila 103.646,82 EUR - REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE - Peter REBERC

Pd 24/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 29.05.2018 ob 08:30 - plačila nadur - SEBASTJAN BRIC - PREVOZNIŠTVO ALEŠ SEVER S.P.

XX Pd 175/2016 - Dragica Umek - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 28.05.2018 ob 12:00 - odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - Saša PIŠOT - UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

XX Pd 178/2016 - Dragica Umek - soba 133/I.nadstropje tega sodišča - 28.05.2018 ob 09:00 - odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - Helena MOTOH - UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE