Ferrarska ulica št. 9
6000 Koper

telefon: (05) 66 83 270
telefax: (05) 63 95 251

Povezava na e-poštni predal: urad.dskp@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno sodišče v Kopru

Pd 8/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 20/a tega sodišča - 22.02.2019 ob 11:00 - plačila 7.000,00 EUR s pp - Matija Urbančič - ZAVAROVALNICA SAVA d.d., PE Nova Gorica, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., električna in elektronska oprema

Pd 9/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 20/a DELOVNEGA SODIŠČA V KOPRU, ZUNANJI ODDELEK V NOVI GORICI - 22.02.2019 ob 10:30 - uvrstitve v pravilen plačni razred in izplačila razlik v plači - KSENIJA PRINČIČ - HIT d.d. Nova Gorica

Pd 51/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 20/a DELOVNEGA SODIŠČA V KOPRU, ZUNANJI ODDELEK V NOVI GORICI - 22.02.2019 ob 09:30 - plačila 25.555,10 EUR s p.p. - KOMPAS Turistično podjetje d.d. - Petra Djordjevi

Pd 17/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 20/a DELOVNEGA SODIŠČA V KOPRU, ZUNANJI ODDELEK V NOVI GORICI - 22.02.2019 ob 09:00 - vračila preveč izplačanega regresa za LD, regresa za prehrano in stroškov prevoza na delo in z dela - REPUBLIKA SLOVENIJA - Franc Kopše

Pd 88/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 20/a DELOVNEGA SODIŠČA V KOPRU, ZUNANJI ODDELEK V NOVI GORICI - 22.02.2019 ob 09:00 - denarnih terjatev - Franc Kopše - REPUBLIKA SLOVENIJA

Pd 20/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 21.02.2019 ob 13:30 - plačila odškodnine - SLOBODAN LAZAROV - MLADOST d.o.o. Nova Gorica

Pd 157/2018 - Dragica Umek - soba 133/I.nadstropje tega sodišča - 21.02.2019 ob 13:00 - odmere potnih stroškov pcto 1.500 eur - Sanja ŠVERKO - DOM PTUJ

Pd 193/2018 - Dragica Umek - soba 133/I. nadstropje tega sodišča - 21.02.2019 ob 11:00 - 95,87 EUR - REPUBLIKA SLOVENIJA - LUKA BULOVEC

Pd 85/2018 - Dragica Umek - soba 133/ I. nadstropje tega sodišča - 21.02.2019 ob 10:00 - odprave kršitev pravic iz delovnega razmerja - TATJANA PRELOG - KOVOD Postojna, d.o.o.

Pd 442/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 21.02.2019 ob 10:00 - plačila nadur - Martin Pušnar - URDIH TRANSPORT d.o.o.

Pd 389/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 21.02.2019 ob 08:30 - plačila nadur - DANILO ŠČEPANOVI, PAVEL KREBELJ - URDIH TRANSPORT d.o.o.

Pd 103/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I. tega sodišča - 20.02.2019 ob 13:00 - izplačila razlike plač - Rajko GRČA - KRASOPREMA d.o.o.

Pd 121/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I. nadstropje tega sodišča - 20.02.2019 ob 12:30 - neizplačanih regresov za letni dopust in izdaje obračunskih listov pcto 3.753,33 EUR - SADETA AVDAGI - GAVERO d.o.o.

Pd 95/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I. tega sodišča - 20.02.2019 ob 10:30 - plačila 22.000,00 EUR s pp - Miloš Stojanovi - DARK TRANS d.o.o.

Pd 137/2016 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I.DELOVNEGA SODIŠČA V KOPRU, Ferrarska 9 - 20.02.2019 ob 09:30 - plačila odpravnine - MILENA PEČNIK - MLINOTEST Živilska industrija d.d.

Pd 227/2017 - Martina Andrejašič Zazula - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 20.02.2019 ob 09:00 - priznanja pravic iz delovnega razmerja pcto 3.000,00 EUR, podrejeno zaradi plačila odpravnine pcto 11.362,71 EUR ter plačila nadurnega dela pcto. 1.655,93 EUR - GREGOR LESKOVŠEK - RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 42/2016 - Marinela Maras - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 19.02.2019 ob 12:30 - odškodninske odgovornosti delodajalca - Aleksandar DUKIČ - INC d.o.o.

Pd 426/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 19.02.2019 ob 12:30 - plačila nadur - ROBERT RIBIČ, ZORAN JANEŽIČ, PAVEL KREBELJ - M&R Marc transport d.o.o.

Pd 386/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 19.02.2019 ob 10:30 - plačila nadur - BOJAN KOBAL, ALEKSANDER MASK - PETER UKMAR S.P.

Pd 187/2018 - Marinela Maras - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 19.02.2019 ob 10:15 - izplačila razlike plače in akontacije dohodnine pcto. 3.000,00 EUR - LUKA VUK - KOVINOKLEP, obrtne storitve d.o.o.

Pd 132/2018 - Marinela Maras - soba št. 133/I. nadstropje tega sodišča - 19.02.2019 ob 09:30 - izrabe dopusta in odškodnine - ARNELA SALIHOVI - SPAR SLOVENIJA d.o.o.