Ferrarska ulica št. 9
6000 Koper

telefon: (05) 66 83 270
telefax: (05) 63 95 251

Povezava na e-poštni predal: urad.dskp@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno sodišče v Kopru

Pd 14/2018 - Dragica Umek - soba 133/I.nadstropje tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - ugotovitve ničnosti pogodb in ugotovitve pogodbe o zaposlitvi ter priznanjem vseh pravic iz delovnega razmerja (pcto. 4.400,00 EUR s pp) - Renato Koršič, SINDIKAT SONCE SLOVENIJE - S.T. d.o.o., LUKA KOPER, d.d.

Pd 80/2018 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 27.09.2018 ob 13:00 - plačila odškodnine v znesku 56.271,75 EUR s p.p. - MEMEDOSKI REDŽEP - ŠAIN MEMEDOSKI, RAZIJA MEMEDOSKA

Pd 43/2017 - Mojca Fajdiga - soba 20/a tega sodišča - 27.09.2018 ob 08:30 - 6,011.34 EUR - Zdravko Troha - INTER-TOP ZAKLJUČNA GRADBENA DELA ROK BATAGELJ S.P.

Pd 83/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I. tega sodišča - 26.09.2018 ob 12:00 - izplačila nagrade za poslovno uspešnost - IZTOK BANDELJ - KSP d.d. SEŽANA

Pd 95/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I.nadstropje tega sodišča - 26.09.2018 ob 10:30 - plačila 22.000,00 EUR s pp - Miloš Stojanovi - DARK TRANS d.o.o.

Pd 72/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I.nadstropje tega sodišča - 26.09.2018 ob 09:30 - plačila razlike v plači - MATEJ MAVER - CASINO Portorož, d.d.

Pd 86/2018 - Martina Andrejašič Zazula - soba 133/I. tega sodišča - 26.09.2018 ob 09:00 - izplačila nadomestila za konkurenčno klavzulo v višini 148.501,20 eur - MATJAŽ STARE - LUKA KOPER, d.d.

XX Pd 82/2018 - Dragica Umek - soba 133/I.nadstropje tega sodišča - 26.09.2018 ob 08:30 - odprave kršitev delodajlaca in zaradi plačila odškodnine - RADOŠ BOLČINA, KATARINA BOŽIČ - SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA