Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

I Pd 979/2017 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 26.04.2019 ob 12:00 - ugotovitve obstoja DR - VESNA FRANETIČ LIPOVŠEK - ADRIA GRUPA d.o.o. - v stečaju

I Pd 902/2018 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča, Zunanji oddelek v Brežicah, CPB 48, Brežice - 26.04.2019 ob 10:00 - kršitve pravic iz DR - Tjaša Tanko - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

I Pd 703/2016 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:00 - izredne odpovedi PZ - znaki KD in izplačila odškodnine (pcto. 32.000,00 EUR s pp) - POLONA GRAHEK - VELIKA PLANINA, d.o.o.

Pd 7/2019 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 26.04.2019 ob 09:00 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti (pct. 6.014,70 EUR) - Marijanca Bahar - KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o.

IV Pd 48/2018 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 7/III nad. - 25.04.2019 ob 13:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.264,16 EUR s pp) - Srečko Amon - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 872/2017 - Gordana Skočič - soba 1/I tega sodišča - 25.04.2019 ob 13:00 - izplačila položajnega dodatka in dodatka za zahtevnost dela v tujini ter posebne življenjske razmere (pcto. 2.340,24 EUR s pp) - SUZANA ZEVNIK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

I Pd 1178/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 25.04.2019 ob 11:00 - redne odpovedi PZ iz krivdnega razloga - Janez Štembergar - DNEVNIK, d.d.

I Pd 880/2016 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 7/III nad. - 25.04.2019 ob 10:00 - izplačila odškodnine in rente - nesreča pri delu (pcto. 1.105,875,00 EUR s pp) - Boštjan Lah - TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.

I Pd 1311/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 25.04.2019 ob 09:30 - ugotovitve obstoja DR - Boris Kern - UNIVERZA V LJUBLJANI

I Pd 1187/2018 - Helena Papež - soba št. 2 / I. nad. tega sodišča - 25.04.2019 ob 09:00 - ugotovitve obstoja DR in prenehanja DR - Marjan Babič - ASC MEGA2015 d.o.o.

I Pd 1635/2017 - Gordana Skočič - soba št. 1/I. nad. tega sodišča - 25.04.2019 ob 08:30 - izplačila razlike v plači, dodatka za delovno dobo in regresa za LD (pcto. 60.639,17 EUR s pp) - Janja Horvat - GROUP 22 trgovina in storitve d.o.o.

I Pd 1321/2018 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 7/III nad. - 25.04.2019 ob 08:30 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD - Blaž Bonča - Decathlon Ljubljana, d.o.o.

I Pd 683/2018 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 24.04.2019 ob 14:00 - izplačila pogodbene kazni (pcto. 8.783,58 EUR s pp) - Tatjana Lešnik - NLB LEASING d.o.o. - v likvidaciji

IV Pd 986/2018 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 24.04.2019 ob 12:30 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 2.617,76 EUR s pp) - Damir Recek - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

VII Ps 851/2018 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 24.04.2019 ob 12:15 - pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti - Ivan Raduha - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Pd 1294/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I. nadstropje tega sodišča - 24.04.2019 ob 11:30 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Tonček Ogrinc - UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Pd 52/2017 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 24.04.2019 ob 11:00 - izplačila odškodnine in rente - nesreča pri delu (pct. 174.026,16 EUR s pp) - Emin Mujči - RAFAEL d.o.o. Sevnica, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

V Ps 1339/2018 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 24.04.2019 ob 11:00 - plačila institucionalnega varstva - Andreja Kožuh - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

V Ps 911/2018 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 24.04.2019 ob 10:30 - povrnitve stroškov zdravljenja v Sloveniji - Luka Bolha - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 1277/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 24.04.2019 ob 10:00 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD - Žiga Valjavec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

I Pd 1303/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I. nadstropje tega sodišča - 24.04.2019 ob 10:00 - redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela - Nataša Pešec - REPUBLIKA SLOVENIJA OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Pd 71/2017 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 24.04.2019 ob 10:00 - povračila stroškov prehrane med delom - Anton DRENIK - POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO

Pd 13/2019 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 24.04.2019 ob 09:30 - ugotovitve ustreznega delovnega mesta in plačila razlike v plači - Martina GRAHEK - SŽ - Tovorni promet, d.o.o.

I Pd 1126/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 24.04.2019 ob 09:00 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 171.240,00 EUR s pp) - Imer Serdaroski - GP ENES d.o.o.

Pd 73/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 24.04.2019 ob 09:00 - izplačila odškodnine - izgubljeni dobiček - ELAPHE pogonske tehnologije d.o.o. - MARIO VUKOTI

IV Pd 360/2018 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 24.04.2019 ob 08:30 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.602,00 EUR s pp) - Matjaž Črešnar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 691/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I. nadstropje tega sodišča - 24.04.2019 ob 08:30 - preizkusa ocene dela - Alja Korošec - ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

V Ps 2205/2017 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 24.04.2019 ob 08:30 - priznanja izredne denarne socialne pomoči - Rado Škofic - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI