Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

I Pd 1255/2017 - Dušan Medved - soba 3/I. nadstropje tega sodišča - 22.02.2019 ob 14:30 - izplačila dodatka - povečan obseg dela (pcto. 10.000,00 EUR s pp) - BOŽIDAR JOHN ŽELJKO - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

V Ps 803/2018 - Stanislava Železnikar - soba 3/II tega sodišča - 22.02.2019 ob 13:00 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - David Rovan - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

XII Ps 536/2018 - Stanislava Železnikar - soba 3/II tega sodišča - 22.02.2019 ob 12:10 - pravice do vdovske pokojnine - Jela Petrovi - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

V Ps 256/2018 - Ana Jaklič - razpravna dvorana št. 2/II tega sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 22.02.2019 ob 11:45 - izplačila sredstev iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja - Tatjana Trinko - KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.

II Ps 1403/2017 - Ana Jaklič - razpravna dvorana št. 2/II tega sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 22.02.2019 ob 11:15 - izplačila sredstev iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja - FRANKA REBEC TOMŠIČ - KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.

IV Pd 10/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 22.02.2019 ob 11:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.578,88 EUR s pp) - SIMON ROJKO - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 978/2018 - Marija Janko - DSS v Ljubljani, Zunanji oddelek v Novem mestu, Jerebova 2, N.m., soba št. 2 - 22.02.2019 ob 11:00 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD - Aleš Hoge - KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.o.o.

V Ps 824/2018 - Ana Jaklič - razpravna dvorana št. 2/II tega sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 22.02.2019 ob 10:40 - priznanja otroškega dodatka - Dragana Duki určija - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

XII Ps 384/2018 - Stanislava Železnikar - soba 3/II tega sodišča - 22.02.2019 ob 10:10 - pravice do vdovske pokojnine - Razija Huski - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 965/2017 - Dušan Medved - soba št. 3/I. nadstropje tega sodišča - 22.02.2019 ob 09:00 - preizkusa ocene dela - JOLANDA FON - OBČINA LOG - DRAGOMER

I Pd 778/2018 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 22.02.2019 ob 08:30 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in znaki KD - Hajrudin Sadikovi - IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o.

I Pd 1626/2017 - Gordana Skočič - soba št. 7/III. nad. tega sodišča - 21.02.2019 ob 14:00 - izplačila razlike v plači (pcto. 2.329,04 EUR s pp) - Andrej Mrak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 225/2017 - Barbara Neima Pretnar - soba 6 tega sodišča - 21.02.2019 ob 14:00 - izplačila razlike v plači - Sanja Ibrulj - ADRIA AIRWAYS d.o.o.

I Pd 1184/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.02.2019 ob 13:00 - prenehanja PZ - sporazum strank ter izplačila regresa za LD in škode (pcto. 3.305,14 EUR s pp) - Midhat Omahi - UPS UPRAVLJANJE, storitve in svetovanje, d.o.o.

I Pd 1148/2018 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 21.02.2019 ob 13:00 - izredne odpovedi PZ - Atif Alimanovi - P53, avtopralnica, d.o.o.

V Ps 1354/2017 - Alenka Čebašek Jesenovec - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 21.02.2019 ob 13:00 - pravice do pokojnine - ponovne odmere - STEVO TEŠI - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 908/2016 - Gordana Skočič - soba št. 7/III. nad. tega sodišča - 21.02.2019 ob 12:15 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - BOŠTJAN MACAROL - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

V Ps 1876/2017 - Alenka Čebašek Jesenovec - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 21.02.2019 ob 11:45 - pravice do pokojnine - Mustafa Begič - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 1167/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nadstropje tega sodišča - 21.02.2019 ob 11:30 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 102.850,00 EUR s pp) - Senad Juki - KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

IV Pd 1210/2018 - Gordana Skočič - soba št. 7/III. nad. tega sodišča - 21.02.2019 ob 10:30 - izplačila dodatka - povečan obseg dela (pcto. 2.200,00 EUR s pp) - Tomaž Lukanič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

I Pd 1232/2018 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 21.02.2019 ob 09:45 - transformacije DR iz določenega v nedoločen čas - Jurij Bogataj - Autocommerce, d.o.o.

V Ps 1903/2017 - Alenka Čebašek Jesenovec - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 21.02.2019 ob 09:45 - prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih - Drago Srdi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Pd 1590/2017 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 2/I.nad - 21.02.2019 ob 09:30 - izplačila plače in regresa za LD (pcto. 19.228,58 EUR s pp) - Adrijan Bradaš - ATRIK družba za proizvodnjo komunalne opreme d.o.o. - v stečaju

V Ps 1289/2018 - Alenka Čebašek Jesenovec - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 21.02.2019 ob 09:15 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - Katja Stebernak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Pd 776/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.02.2019 ob 09:00 - izplačila razlike v plači - dejansko delo (pcto. 20.315,25 EUR s pp) - Allen Lorbek - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

I Pd 1260/2017 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 21.02.2019 ob 09:00 - izplačila razlike v plači (pcto. 71.772,39 EUR s pp) - IRENA RAK - GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.

I Pd 861/2018 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 2/I.nad - 21.02.2019 ob 09:00 - transformacije DR iz določenega v nedoločen čas - Mirsad Deumi - AquafilSLO d.o.o.

Pd 170/2017 - Barbara Neima Pretnar - soba 6 tega sodišča - 21.02.2019 ob 09:00 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu - ENES MUMINHODŽI - KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka

IV Ps 668/2018 - Anja Bizjak - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, soba 1/I - 21.02.2019 ob 09:00 - povrnitve stroškov zdravljenja v tujini - Mateja Vinkšel - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 1147/2018 - Gordana Skočič - soba št. 7/III. nad. tega sodišča - 21.02.2019 ob 08:30 - redne odpovedi PZ iz razloga nesposobnosti in izplačila odškodnine - diskriminacija (pcto. 3.500,00 EUR s pp) - Azra Seražin - ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

I Pd 1664/2017 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 20.02.2019 ob 14:00 - vračila stroškov izobraževanja (pcto. 2.600,00 EUR s pp) - REŠEVALEC d.o.o. Ljubljana - Timotej Zupanc

VII Ps 934/2018 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 20.02.2019 ob 13:45 - priznanja štipendije in vračila štipendije - Vida Šlamberger - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Ps 380/2017 - Urška Kržan Barič - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 20.02.2019 ob 13:45 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - MOJCA VOČKO - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

VII Ps 977/2018 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 20.02.2019 ob 13:00 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - Nedeljko Cener - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

IV Pd 361/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 20.02.2019 ob 12:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 6.907,04 EUR s pp) - Marko Črnčec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 931/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I tega sodišča - 20.02.2019 ob 11:30 - izplačila nadomestila plače zaradi čakanja na delo, dodatka za delovno dobo, solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade (pcto. 12.401,81 EUR s pp) - Ivica Pervan - Litostroj Jeklo d.o.o.

I Pd 581/2018 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 20.02.2019 ob 11:00 - redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela - Boštjan Mohorič - MAPRI PROASFALT d.o.o.

XII Ps 597/2018 - Urška Kržan Barič - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 20.02.2019 ob 10:45 - pravice do vdovske pokojnine - Slavojka Cigi - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 71/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 20.02.2019 ob 10:00 - neizbire kandidata - odškodnina (pcto. 8.000,00 EUR s pp) - Urban Pinter - Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.

Pd 68/2014 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 20.02.2019 ob 10:00 - vračila stroškov specialiizacije - ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE - Nino GRBAVAC

I Pd 1063/2018 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 20.02.2019 ob 09:45 - redne odpovedi PZ iz razloga nesposobnosti - Tadeja Česnik - FLUIDMASTER d.o.o.

I Pd 62/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 20.02.2019 ob 09:00 - kršitve PZ - konkurenčna klavzula in izplačila škode (pcto. 20.864,63 EUR s pp) - SKYLINE telekomunikacije d.o.o. - Predrag Panteli

Pd 3/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 20.02.2019 ob 09:00 - izplačila odškodnine zaradi trpinčenja - ALENKA HOLY - DOMEL Holding, d.d.

X Ps 359/2016 - Lilijana Strban - Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor - razpravna dvorana 4/II - 20.02.2019 ob 08:40 - izplačila odškodnine - Metka KORŽE - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, CENTER ZA SOCIALNO DELO Ptuj

I Pd 815/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 20.02.2019 ob 08:30 - izplačila nadur, dnevnic in nadomestila za neizrabljeni LD (pcto. 19.663,63 EUR s pp) - LJUBIŠA MARI - PETRANS, družba za transport in storitve d.o.o.

I Pd 1692/2017 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I tega sodišča - 20.02.2019 ob 08:30 - izplačila nadomestila - konkurenčna klavzula (pcto. 27.673,99 EUR s pp) - Janez Poljanšek - ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o., Kamnik

I Pd 1240/2017 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 20.02.2019 ob 08:30 - mobinga - trpinčenje na delovnem mestu (pcto. 20.000,00 EUR s pp) - ALEŠA KAVČIČ - SPIRIT Slovenija, javna agencija

I Pd 1473/2017 - Dušan Medved - soba št. 2/I. nadstropje tega sodišča - 19.02.2019 ob 12:00 - redne odpovedi PZ iz razloga nesposobnosti - IZTOK BOKAVŠEK - AJPES, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE

Pd 22/2017 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 19.02.2019 ob 11:00 - izplačila odškodnine (pct. 24.071,78 eur) - Miko BABI - TRANSPORT GAJ, transportne storitve, d.o.o.

I Pd 1460/2017 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 19.02.2019 ob 10:00 - izplačila odškodnine - poklicna bolezen (pcto. 10.500,00 EUR s pp) - JELENA PIRNOVAR - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.