Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

IV Pd 361/2017 - Gordana Skočič - soba 1/I. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 14:15 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 321,72 EUR s pp) - VLADIMIR POTOČNIK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 32/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 28.09.2018 ob 14:00 - razvrstitve v plačni razred in plačila napitnine - ALEŠ ERJAVEC - CASINO BLED, d.d.

IV Pd 337/2017 - Gordana Skočič - soba št. 1/i.nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 13:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 288,86 EUR s pp) - ŽAN OŠLAK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 316/2017 - Gordana Skočič - soba št. 1/I. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 13:15 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 303,36 EUR s pp) - BOŠTJAN MIHELČIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 292/2017 - Gordana Skočič - soba št. 1/I. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 12:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 294,31 EUR s pp) - ALEŠ KREK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 11/2015 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 28.09.2018 ob 12:30 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu - ILIJA KREMENOVI - KOMUNALA KRANJ d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

VIII Ps 415/2017 - Anton Lisac - Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, razpr. dvorana 20 a - 28.09.2018 ob 12:25 - pravice do pokojnine - ponovne odmere (delnice) - STANISLAV ŠULIGOJ - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

IV Pd 264/2017 - Gordana Skočič - soba št. 1/I. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 12:15 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 461,62 EUR s pp) - MATEJ KEKUŠ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

VIII Ps 407/2017 - Anton Lisac - Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, razpr. dvorana 20 a - 28.09.2018 ob 12:05 - pravice do pokojnine - ponovne odmere (delnice) - BERNARD SKRT - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 414/2018 - Marjetka Urbančič - soba 3/III tega sodišča - 28.09.2018 ob 12:00 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - Zlata Žibert Iglič - NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

VIII Ps 496/2017 - Anton Lisac - Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, razpr. dvorana 20 a - 28.09.2018 ob 11:40 - pravice do pokojnine - sorazmerni del - IVANKA TINTA - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Pd 169/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 28.09.2018 ob 11:30 - kršenja pravic iz DR - diskriminacija in izplačilo odškodnine - BENJAMIN HUSEIN - ADRIA AIRWAYS d.o.o.

VIII Ps 1136/2017 - Anton Lisac - Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica, razpr. dvorana 20 a - 28.09.2018 ob 11:15 - pravice do pokojnine - ponovne odmere (delnice) - JOŽICA KEMPERLE - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

X Pd 1996/2017 - Marjetka Urbančič - soba 3/III tega sodišča - 28.09.2018 ob 10:30 - neveljavnosti kolektivne pogodbe in nezakonitosti splošnega akta - POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE - PSS - REPUBLIKA SLOVENIJA

I Pd 776/2017 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 28.09.2018 ob 10:30 - neizbire kandidata in izplačila odškodnine (pcto. 12.000,00 EUR s pp) - MATTHIAS MALLEŠIČ - OBČINA KOČEVJE

I Pd 359/2018 - Snežana Zorc - soba št. 7/III. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Mojca Pečnik - Triglav Svetovanje, d.o.o.

I Pd 976/2017 - Urša Klemenčič - soba 7/III. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - mobinga - trpinčenje na delovnem mestu (pcto. 30.000,00 EUR s pp) - POLONCA DOBRAJC - REPUBLIKA SLOVENIJA

I Pd 989/2017 - Dušan Medved - soba 2/I. nadstropje tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - izplačila razlike v plači (pcto. 4.845,24 EUR s pp) - GREGOR KASTRIN - AD TAKSI - avto taksi prevozi, Dunja Zrimšek s.p.

Pd 10/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 28.09.2018 ob 09:00 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - Peter Bešter - PGP INDE, d.o.o.

I Pd 557/2018 - Marjetka Urbančič - soba 3/III tega sodišča - 28.09.2018 ob 08:30 - izredne odpovedi PZ - zloraba bolniškega staleža - ZDRAVKO TERŠEK - STEKLARNA HRASTNIK - OPAL d.o.o.

I Pd 1123/2016 - Gordana Skočič - soba št. 1/I. nad. tega sodišča - 28.09.2018 ob 08:30 - izplačila odškodnine in rente - nesreča pri delu (pcto. 98.019,40 EUR s pp) - HASIB BULJI - AGM NEMEC d.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

VII Ps 162/2018 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 27.09.2018 ob 14:15 - priznanja štipendije - Sara Sporn - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

VII Ps 320/2018 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 27.09.2018 ob 13:45 - priznanja štipendije - Izidora Krenn - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

VII Ps 2186/2017 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 27.09.2018 ob 13:15 - pravice do pokojnine - sorazmerni del - Milan Mlakar - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 597/2017 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 27.09.2018 ob 13:00 - izplačila odškodnine - pogodbena kazen (pcto. 14.359,93 EUR s pp) - KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o. - MARTINA SORČAN

V Ps 293/2018 - Alenka Čebašek Jesenovec - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 27.09.2018 ob 12:15 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - Boris Kapelj - REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Pd 120/2017 - Barbara Neima Pretnar - soba 6 tega sodišča - 27.09.2018 ob 12:00 - preizkusa ocene dela - ROK BREZAVŠČEK - OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA

VII Ps 2078/2017 - Katarina Rajgelj - Delovno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, M. Sobota, razpr. dvorana 9 - 27.09.2018 ob 11:45 - pravice do pokojnine - Štefan Virag - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Pd 72/2016 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 27.09.2018 ob 11:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Dejan ZOFIČ - Komunala Brežice d.o.o.

I Pd 474/2018 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 27.09.2018 ob 10:30 - odpovedi PZ s ponudbo nove - iz poslovnega razloga - Hajdi Kosednar - IOLAR d.o.o.

I Pd 737/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 27.09.2018 ob 10:00 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - Milenko Petrovi - TOPP d.o.o.

II Ps 920/2017 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 27.09.2018 ob 09:15 - pravice do pokojnine - METKA COMUZZI - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 689/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 27.09.2018 ob 09:00 - redne odpovedi PZ iz krivdnega razloga - Dijana Gavrani - CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o.

Pd 19/2017 - Goranka Franz Ravbar - soba 206, II.nadstropje tega sodišča - 27.09.2018 ob 09:00 - izplačila plač, regresa za LD in jubilejne nagrade - Dušan VEBLE - ELEKTRON d.d.

Pd 43/2018 - Barbara Neima Pretnar - soba 6 tega sodišča - 27.09.2018 ob 09:00 - razveljavitve sklepa s funkcije direktorja - Sonja Resman - DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

II Ps 272/2017 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 27.09.2018 ob 08:50 - pravice do pokojnine - JOŽE PERHAVEC - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 327/2018 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 27.09.2018 ob 08:30 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in zanki KD - Peter Lovšin - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

Pd 27/2018 - Marija Janko - soba št. 2 tega sodišča - 26.09.2018 ob 13:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Jernej Grandovec - GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.

IV Pd 1535/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 26.09.2018 ob 12:15 - izplačila dodatka - pripravljenost (pcto. 10.473,85 EUR s pp) - UROŠ ARTAČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 637/2017 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 12:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.177,06 EUR s pp) - MIRAN BALAŽIC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 14/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 26.09.2018 ob 12:00 - izredne odpovedi PZ in izplačila razlike v plači - Peter Novak - SREDNJA ŠOLA JESENICE

VI Ps 1384/2017 - Stanislava Železnikar - Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, MB, razpr.dvor. št. 4/II - 26.09.2018 ob 11:20 - pravice do vdovske pokojnine - DRAGICA REICHENBERG - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 554/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 11:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Goran Kanalec - Odvetniška pisarna KANALEC, DREN, ROVŠEK SRŠE d.o.o.

I Pd 969/2017 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 26.09.2018 ob 11:00 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 361,05 EUR s pp) - ROMAN GOSTINČAR - RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana

Pd 68/2016 - Marija Janko - soba št. 2 tega sodišča - 26.09.2018 ob 11:00 - izplačila dnevnic - Zajim Akšamovi - EUROTEK Trebnje, d.o.o.

VI Ps 796/2017 - Stanislava Železnikar - Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, MB, soba št. 4/II - 26.09.2018 ob 10:30 - lastnosti zavarovanca - MARKO HOČEVAR - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

III Ps 2115/2017 - Lilijana Strban - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 26.09.2018 ob 10:15 - izplačila odškodnine - Slavka Košir Habjan - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA

IV Pd 428/2017 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 10:00 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 343,28 EUR s pp) - DAVID UMEK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 1257/2016 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 26.09.2018 ob 10:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 2.428,80 EUR s pp) - LUKA TURK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 364/2017 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 26.09.2018 ob 09:30 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 611, 29 EUR s pp) - ŽIGA PRETNAR - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO