Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 305/2021 - Mojca Vrh - Soba 3/III.nad. Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 12:00 - Preizkusa Ocene Dela - Darko Milenkovi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

24 May 2024 12:00:00 +2

I Pd 671/2023 - Mojca Vrh - Soba 3/III.nad. Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas - Andreja Papež Kristanc - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 465/2023 - Matej Planinc - Soba 1/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Tamara Akovi - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 450/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Preizkusa Ocene Dela - Tina Rakoše - RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Javni Zavod, Ljubljana - PREKLICANO

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 279/2021 - Vesna Podjed - Soba 3/I Tega Sodišča - 24.05.2024 Ob 09:00 - Preizkusa Ocene Dela - Miran Korošec - REPUBLIKA SLOVENIJA

24 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 557/2021 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 DSSL, Zunanji Oddelek V Kranju, Nazorjeva 1, Kranj - 23.05.2024 Ob 13:00 - Vračila Stroškov Izobraževanja (pcto. 126.443,67 EUR S Pp) - ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA - Maja Zadel

23 May 2024 13:00:00 +2

III Ps 137/2024 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/II Nad. Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 12:30 - Ugotavljanja Invalidnosti In Nadomestila Za Invalidnost - Drago Staniši - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

23 May 2024 12:30:00 +2

I Pd 401/2021 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 11:30 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 90.000,00 EUR S Pp) - STH MANAGEMENT, Upravljanje Naložb, D.d. - Vera Keber

23 May 2024 11:30:00 +2

Pd 15/2024 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 11:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Andrej Golob - KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D.o.o.

23 May 2024 11:00:00 +2

III Ps 58/2024 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana 3/II Nad. Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:00 - Pravice Do Pokojnine - Ponovne Odmere - Metod Dragonja - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

23 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 998/2022 - Marija Janko - Soba št. 2 DSS V Ljubljani, Zunanji Oddelek V Novem Mestu, Jerebova 2, NM - 23.05.2024 Ob 09:00 - Izplačila Dodatka Za Delo V Rizičnih Razmerah (pcto. 4.074,86 EUR S Pp) - Matevž Mller - LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

23 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 1072/2020 - Anja Bizjak - Soba 1/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 55.000,00 EUR S Pp) - Ljubo Todorovi - GARNOL, D.o.o., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.d.

23 May 2024 09:00:00 +2

I Pd 16/2020 - Vasilija Lackovi - Soba 2/I Tega Sodišča - 23.05.2024 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 202.521,34 EUR S Pp) - SAP Sistemi, Aplikacije In Produkti Za Obdelavo Podatkov D.o.o. - Nino Novinec

23 May 2024 08:30:00 +2

V Ps 1097/2023 - Jasmina Zajc - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 14:00 - Priznanja Lastnosti Zavarovanca - Liliana Grosar - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 14:00:00 +2

I Pd 512/2021 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 22.05.2024 Ob 13:00 - Izplačila Odškodnine - Nesreča Pri Delu (pcto. 34.000,00 EUR S Pp) - Iztok Ritonja - Solchem D.o.o.

22 May 2024 13:00:00 +2

V Ps 937/2023 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 11:15 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Viljemka Centrih - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 11:15:00 +2

I Pd 629/2022 - Snežana Zorc - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 22.05.2024 Ob 11:00 - Izplačila Regresa Za LD (pcto. 2.327,11 EUR S Pp) - Jasna Samarin - OSNOVNA ŠOLA DOBROVA

22 May 2024 11:00:00 +2

V Ps 988/2023 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 10:35 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Elizabeta Mestnik - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 10:35:00 +2

V Ps 982/2023 - Marjanca Černač - Razpravna Dvorana 2/II Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 10:00 - Povrnitve Stroškov Zdravljenja V Tujini - Anita Erzetič - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

22 May 2024 10:00:00 +2

Pd 80/2023 - Jure Turk - Soba 6 Tega Sodišča - 22.05.2024 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Nelvedin Jusi - GOODYEAR SLOVENIJA, Proizvodnja Pnevmatik D.o.o.

22 May 2024 09:00:00 +2