Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 1649/2017 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 13:00 - Izplačila Nadur (pcto. 18.769,05 EUR S Pp) - Zmago Pajk - TOPP D.o.o.

28 Jun 2019 13:00:00 +2

I Pd 1629/2017 - Helena Papež - Soba št. 1 / I. Nad. Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 12:00 - Izplačila Nadur (pcto. 14.776,32 EUR S Pp) - Roman Štancar - TOPP D.o.o.

28 Jun 2019 12:00:00 +2

I Pd 1564/2017 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 12:00 - Izplačila Plače In Dnevnic (pcto 19.705,57 EUR S Pp) - Rašo Božovi - PETRANS, Družba Za Transport In Storitve D.o.o.

28 Jun 2019 12:00:00 +2

V Ps 748/2018 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 11:20 - Plačila Institucionalnega Varstva - Ana Saksida, TINA SAKSIDA - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Jun 2019 11:20:00 +2

I Pd 39/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 11:00 - Izplačila Odpravnine In Razlike V Plači (pcto. 14.670,86 EUR S Pp) - Marjanca Sedeljšak - REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ D.o.o.

28 Jun 2019 11:00:00 +2

V Ps 99/2019 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 10:40 - Priznanja Denarne Socialne Pomoči In Ostalih Pravic Iz Javnih Sredstev - Muhamed Fehri - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Jun 2019 10:40:00 +2

I Pd 1679/2017 - Helena Papež - Soba št. 1 / I. Nad. Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 10:30 - Izplačila Nadur (pcto. 3.651,16 EUR S Pp) - Pok. Ljubomir Akonovi - PETEK TRANSPORT Družba Za Transport, Proizvodnjo In Trgovino, D.o.o., Ribnica

28 Jun 2019 10:30:00 +2

V Ps 803/2018 - Stanislava Železnikar - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 10:20 - Priznanja Denarne Socialne Pomoči In Ostalih Pravic Iz Javnih Sredstev - David Rovan - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

28 Jun 2019 10:20:00 +2

I Pd 1671/2017 - Helena Papež - Soba št. 1 / I. Nad. Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 09:00 - Izplačila Dodatka - Povečan Obseg Dela (pcto 11.175,19 EUR S Pp) - Matjaž Fink - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

28 Jun 2019 09:00:00 +2

IV Pd 537/2018 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.617,76 EUR S Pp) - Saša Dokl - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

28 Jun 2019 09:00:00 +2

IV Pd 546/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.720,70 EUR S Pp) - Milan Roškar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

28 Jun 2019 09:00:00 +2

IV Pd 659/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 28.06.2019 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.693,93 EUR S Pp) - Gorazd Marzel - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

28 Jun 2019 08:30:00 +2

I Pd 111/2019 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 2/I Nad. - 27.06.2019 Ob 12:30 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas In Izplačila Regresa Za LD (pcto. 1.647,75 EUR S Pp) - Igor Marot - Iustitia D.o.o.

27 Jun 2019 12:30:00 +2

I Pd 76/2018 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 27.06.2019 Ob 11:30 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 3.845,68 EUR S Pp) - BRCE, Prevozi In Storitve D.o.o. - Nikola Trajkov

27 Jun 2019 11:30:00 +2

I Pd 1846/2017 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 2/I Nad. - 27.06.2019 Ob 10:00 - Izplačila Nadur, Dodatkov In Stroškov Prehrane (pcto. 51.102,64 EUR S Pp) - Danijel Gros - LIDL Slovenija Družba Za Trgovino In Storitve D.o.o. K.d.

27 Jun 2019 10:00:00 +2

I Pd 757/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 13:00 - Izplačila Odškodnine - Poklicna Bolezen (pcto. 20.000,00 EUR S Pp) - Ševala Tanji - LIVARNA TITAN, D.o.o.

26 Jun 2019 13:00:00 +2

Pd 6/2019 - Darinka Pučnik - Soba 6 Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 12:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Žiga Krajnc - NASTRAN Prevozi, Storitve, Trgovina D.o.o.

26 Jun 2019 12:30:00 +2

IV Pd 440/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 12:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.924,72 EUR S Pp) - Silvo Žunko - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

26 Jun 2019 12:00:00 +2

IV Pd 536/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 11:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.674,98 EUR S Pp) - Sergej Debeljak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

26 Jun 2019 11:00:00 +2

I Pd 348/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 09:45 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti, Znaki KD In Zloraba Bolniškega Staleža - Haris Seferovi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

26 Jun 2019 09:45:00 +2

Pd 136/2018 - Darinka Pučnik - Soba 6 Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Razloga Nesposobnosti - Sabina Kmetič - Nova Univerza, Fakulteta Za Državne In Evropske študije

26 Jun 2019 09:00:00 +2

I Pd 183/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 26.06.2019 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ Delavca - Izplačila Plače, Dnevnic, Materialnih Stroškov, Regresa Za LD In Odškodnine (pcto. 11.850,35 EUR S Pp) - Esad Spahi - DBS PRO, Storitveno Podjetje, D.o.o.

26 Jun 2019 08:30:00 +2