Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

Pd 14/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 23.11.2018 ob 14:00 - izredne odpovedi PZ in izplačila razlike v plači - Peter Novak - SREDNJA ŠOLA JESENICE

IV Pd 1525/2017 - Marija Janko - soba 2/ I tega sodišča - 23.11.2018 ob 13:15 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.630,46 EUR s pp) - DARKO ŽUPANIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 111/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 23.11.2018 ob 13:15 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - Dijana Šolak - GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.

II Ps 2018/2017 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 23.11.2018 ob 12:55 - pravice do pokojnine - Marija Medved - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 1700/2017 - Marjetka Urbančič - soba 3/III tega sodišča - 23.11.2018 ob 12:30 - izplačila razlike v plači (pcto. 7.156,25 EUR s pp) - Zoran Panovski - LIGRAD gradbeništvo in investicije d.o.o.

Pd 109/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 23.11.2018 ob 12:30 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - Klemen Kesi - GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o.

II Ps 758/2018 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 23.11.2018 ob 11:40 - priznanja štipendije - Daniel Ogrizek - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Pd 992/2017 - Snežana Zorc - soba 7/III. nad. tega sodišča - 23.11.2018 ob 11:30 - izplačila dodatka (pcto. 5.253,33 EUR s pp) - MAJ FRITZ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

II Ps 989/2018 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 23.11.2018 ob 11:00 - priznanja izredne denarne socialne pomoči - Darinka Šalamun - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Pd 1637/2017 - Marjetka Urbančič - soba 3/III tega sodišča - 23.11.2018 ob 10:30 - izplačila plače, nadur, dnevnic in regresa za LD (pcto. 15.315,55 EUR s pp) - Zoltn Tth - NOVAK TRANSPORT d.o.o.

I Pd 752/2018 - Snežana Zorc - soba št. 7/III. nad. tega sodišča - 23.11.2018 ob 10:30 - redne odpovedi PZ iz krivdnega razloga - Valentina Mertk - Modra zavarovalnica, d.d.

II Ps 1984/2017 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 23.11.2018 ob 09:50 - zdravljenja v tujini in povrnitve stroškov zdravljenja v tujini - Carlo Mattei - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 391/2018 - Marija Janko - soba št. 2/I tega sodišča - 23.11.2018 ob 09:00 - redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela - Mitja Žagar - REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

X Pd 934/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 23.11.2018 ob 09:00 - neskladnosti splošnega akta z zakonom - opravljanje nalog med stavko - POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE - PSS - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Pd 136/2016 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 23.11.2018 ob 09:00 - vračila preveč izplačane plače - LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA, OBČINA ŠKOFJA LOKA - JANA MLAKAR

II Ps 1965/2017 - Marjanca Černač - razpravna dvorana 133/I. Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ul. 9, Koper - 23.11.2018 ob 08:50 - izplačila odškodnine - Gorazd Globočnik - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 938/2018 - Marjetka Urbančič - soba 3/III tega sodišča - 23.11.2018 ob 08:30 - redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela - Anica Kokalj - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

V Ps 1959/2017 - Anja Bizjak - Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, soba 1/I - 22.11.2018 ob 14:20 - ugotavljanja invalidnosti - Goran Benovi - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

V Ps 1030/2017 - Anja Bizjak - sodba 1/I, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14 - 22.11.2018 ob 13:40 - pravice do invalidske pokojnine - FRANCI BOŠTJANČIČ - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 847/2017 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 22.11.2018 ob 13:00 - izplačila odškodnine in rente - poklicna bolezen (pcto. 77.134,47 EUR s pp) - Marko Štrukelj - DOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d.

IV Pd 1270/2017 - Urša Klemenčič - soba 7/III nad. tega sodišča - 22.11.2018 ob 13:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.816,16 EUR s pp) - MARJAN LJUBEC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Ps 1322/2016 - Urška Kržan Barič - razpravna dvorana 3/pritličje, Delovno sodišče v Celju, Gregorčičeva 6, Celje - 22.11.2018 ob 13:00 - izplačila odškodnine - ANDREJA PADER JAGODIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO

I Pd 1235/2017 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 22.11.2018 ob 12:15 - izplačila nadur (pcto. 915,06 EUR s pp) - ROBERT KOSMAJER - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

III Ps 1372/2017 - Anja Bizjak - sodba 1/I, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14 - 22.11.2018 ob 11:20 - zdraviliškega zdravljenja - ANJA ERŽEN - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 758/2018 - Helena Papež - soba tega sodišča 2/I.nad - 22.11.2018 ob 11:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Damjan Konovšek - PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

I Pd 906/2017 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 7/III nad. - 22.11.2018 ob 10:30 - mobinga - trpinčenje na delovnem mestu (pcto. 12.500,00 EUR s pp) - DRAGICA ISTENIČ - MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA LJUBLJANA

I Pd 381/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 22.11.2018 ob 10:00 - redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela - Sara Strajnar - REPUBLIKA SLOVENIJA

IV Ps 668/2018 - Anja Bizjak - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, soba 1/I - 22.11.2018 ob 09:45 - povrnitve stroškov zdravljenja v tujini - Mateja Vinkšel - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 880/2017 - Tanja Pustovrh Pirnat - soba 3/I. tega sodišča - 22.11.2018 ob 09:00 - izplačila odškodnine - mobing (pcto. 2.500,00 EUR s pp) - ANITA VIRAG - JAVNI ZAVOD NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

I Pd 694/2018 - Helena Papež - soba tega sodišča 2/I nad. - 22.11.2018 ob 09:00 - prenehanja PZ - brez navedbe razloga ter izplačila plače in nadur (pcto. 1.547,42 EUR s pp) - Asmir Arapovi - INŠTALACIJE ROR d.o.o., Ljubljana

I Pd 951/2018 - Mojca Ogorevc - soba 3/III. nad. tega sodišča - 22.11.2018 ob 09:00 - ugotovitve obstoja DR - Elena Semenova - SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Pd 76/2017 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 22.11.2018 ob 09:00 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pct. 22.997,00 EUR) - Sanela Šiši - PEKARNA BINI d.o.o.

I Pd 773/2018 - Urša Klemenčič - soba tega sodišča 7/III nad. - 22.11.2018 ob 08:30 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti - Anže Uršič - Sportsdirect.comSLVN d.o.o.

Pd 82/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 21.11.2018 ob 15:00 - vračila stroškov izobraževanja - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - BORIS PISKRNIK

I Ps 2055/2017 - Živa Gliha - razpravna dvorana 3 pritličje Delovnega sodišča v CELJU, Gregorčičeva 6 - 21.11.2018 ob 13:30 - vrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev - denarne socialne pomoči - Bernardka Us - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Pd 824/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.11.2018 ob 13:15 - izplačila regresa za LD (pcto. 1.998,00 EUR s pp) - SAMO RESNIK - Strenia IND d.o.o.

Pd 124/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 21.11.2018 ob 13:15 - preizkusa ocene dela - NATAŠA MALNAR - DOM UPOKOJENCEV KRANJ

I Pd 54/2017 - Snežana Zorc - soba 7/III nad. tega sodišča - 21.11.2018 ob 13:00 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 16.000,00 EUR s pp) - ANELINA KRSTI - ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., MAGISTRAT INTERNATIONAL d.o.o.

I Pd 764/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.11.2018 ob 12:30 - napredovanja v višji plačni razred in izplačila razlike v plači (pcto. 3.500,00 EUR s pp) - RADA STOJIČIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

I Pd 1003/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.11.2018 ob 12:30 - izplačila odpravnine - odpoved PZ iz poslovnega razloga (pcto. 1.903,59 EUR s pp) - VEJZ SAKI - Litostroj Jeklo d.o.o.

Pd 4/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 21.11.2018 ob 12:30 - izplačila stroškov prevoza - Nataša Malnar - DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Pd 22/2017 - Marija Janko - soba št 2 tega sodišča - 21.11.2018 ob 12:30 - izplačila razlike v plači - Albina Vrbos - TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto

V Ps 1089/2017 - Lilijana Strban - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 21.11.2018 ob 11:50 - vračila preveč izplačanih zneskov pokojnin - PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT - MILOŠ RADONJI

V Ps 1837/2016 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 21.11.2018 ob 11:30 - pravice do pokojnine - ponovne odmere (delnice) - FRANČIŠEK MARJAN VIDIC - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 612/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.11.2018 ob 11:15 - napredovanja v višji plačilni razred in izplačila razlike v plači (pcto. 3.500,00 EUR s pp) - ALEKSANDER MARINČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

V Ps 427/2018 - Lilijana Strban - razpravna dvorana 3/II tega sodišča - 21.11.2018 ob 11:10 - priznanja štipendije in otroškega dodatka - Urša Oražem, Miran Oražem - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

IX Ps 87/2017 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 21.11.2018 ob 11:00 - pravice do pokojnine - delne 20% - MATEJ IVANUŠA - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Ps 1438/2017 - Živa Gliha - razpravna dvorana 3 pritličje Delovnega sodišča v CELJU, Gregorčičeva 6 - 21.11.2018 ob 11:00 - dodatka za nego otroka - KARMEN BAJI - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

IV Pd 370/2017 - Goranka Franz Ravbar - soba št. 206 DSS, Zunanji oddelek Brežice, CPB 48, Brežice - 21.11.2018 ob 10:40 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 394,86 EUR s pp) - NINO REGINA - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 648/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 21.11.2018 ob 10:30 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 4.549,08 EUR s pp) - MARTIN KOJADIN - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO