Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

I Pd 694/2019 - Dušan Medved - Soba 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 12.06.2020 Ob 15:00 - Prenehanja PZ - Brez Navedbe Razloga - Lenard Poplatnik - DE-LES ROBERT DEJAK S.P.

12 Jun 2020 15:00:00 +2

II Ps 1118/2018 - Ana Jaklič - Razp. Dvorana št. 3/II Tega Sodišča (Komenskega 7, Ljubljana) - 12.06.2020 Ob 11:45 - Pravice Do Plačila Prispevkov Za Socialno Varstvo Iz Državnega Proračuna - Ivan Milič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KULTURO

12 Jun 2020 11:45:00 +2

I Pd 260/2019 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 12.06.2020 Ob 11:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Zvonka Lisjak - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

12 Jun 2020 11:30:00 +2

I Pd 446/2018 - Marjetka Urbančič - Soba 2/I Tega Sodišča - 12.06.2020 Ob 10:45 - Kršitve PZ - Konkurenčna Klavzula In Izplačila škode (pcto. 18.848,40 EUR S Pp) - KOMPAS Turistično Podjetje D.d. - Hsin-I Cho

12 Jun 2020 10:45:00 +2

IV Pd 972/2018 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 12.06.2020 Ob 10:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.612,00 EUR S Pp) - Mišel Horvat - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

12 Jun 2020 10:00:00 +2

I Pd 369/2019 - Dušan Medved - Soba št. 3/I. Nadstropje Tega Sodišča - 12.06.2020 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Mia Mikec - STAHLGRUBER Trgovina D.o.o.

12 Jun 2020 09:00:00 +2

IV Pd 206/2020 - Marjetka Urbančič - Soba 2/I Tega Sodišča - 12.06.2020 Ob 08:45 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.554,88 EUR S Pp) - GREGOR HOZJAN - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

12 Jun 2020 08:45:00 +2

I Ps 798/2019 - Alenka Čebašek Jesenovec - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 15:00 - Povrnitve Neupravičeno Pridobljenih Sredstev Iz Naslova Brezposelnosti - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE - Jože Arko

11 Jun 2020 15:00:00 +2

Pd 13/2019 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 13:00 - Suspenza PZ - Edvard Jankovič - REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB PRI MIRNI

11 Jun 2020 13:00:00 +2

I Pd 20/2019 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 12:00 - Izplačila Razlike V Plači Ter Stroškov Prevoza In Prehrane (pcto. 2.623,33 EUR S Pp) - Sara Gajšak - JAN JOŠKO S.P. IGRALNI AVTOMATI IN GOSTINSTVO

11 Jun 2020 12:00:00 +2

I Pd 733/2019 - Gordana Skočič - Soba št. 7/III. Nad. Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 11:15 - Redne Odpovedi PZ Iz Razloga Nesposobnosti In Izplačila Odpravnine, Pogodbene Kazni In Odškodnine (pcto. 113.909,34 EUR S Pp) - Valerija Bužan - CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga

11 Jun 2020 11:15:00 +2

Pd 36/2019 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 11:00 - Izpodbojnosti Sporazuma O Prenehanju PZ - Dejan Jamar - Eligo Bled D.o.o.

11 Jun 2020 11:00:00 +2

V Ps 720/2019 - Alenka Čebašek Jesenovec - Razpravna Dvorana 3/II Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 10:30 - Priznanja štipendije - Dženana Selimovi - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

11 Jun 2020 10:30:00 +2

IV Pd 330/2019 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 10:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.506,56 EUR S Pp) - Darko Vrbnjak - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

11 Jun 2020 10:00:00 +2

IV Pd 1074/2018 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 09:00 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 2.555,80 EUR S Pp) - Danijel Kavaš - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

11 Jun 2020 09:00:00 +2

Pd 41/2018 - Barbara Neima Pretnar - Soba 6 Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 09:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti, Izplačila Regresa Za LD In Drugo - Robert Klančnik - CONDOR PLUS D.o.o.

11 Jun 2020 09:00:00 +2

Pd 62/2018 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 08:40 - Izplačila Plače, Dnevnic, Sorazmernega Dela Regresa Za LD In Nadomestila Za Neizkoriščeni LD (pcto. 2.351,18 EUR S Pp) In Po Nasprotni Tožbi Zaradi Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 1.627,00 EUR S Pp) - Borislav Aimovi - PROTEKT DOLENJSKA D.o.o.

11 Jun 2020 08:40:00 +2

I Pd 788/2019 - Gordana Skočič - Soba 7/III. Nad. Tega Sodišča - 11.06.2020 Ob 08:30 - Transformacije DR Iz Določenega V Nedoločen čas Ter Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Izostanek Z Dela - Janez Lomšek - PROTOTIP CC, D.o.o.

11 Jun 2020 08:30:00 +2

VI Ps 701/2019 - Aleksandra Cvikl - Razpravna Dvorana št. 2 Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 14:15 - Vrnitve Neupravičeno Pridobljenih Sredstev - Denarne Socialne Pomoči In Varstvenega Dodatka - Vincenc Kolar - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

10 Jun 2020 14:15:00 +2

I Pd 276/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 12:00 - Povračila Potnih Stroškov (pcto. 5.212,86 EUR S Pp) - INŠTITUT PARES - Polonca Selič

10 Jun 2020 12:00:00 +2

I Pd 1216/2018 - Snežana Zorc - Soba 7/III Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 11:30 - Disciplinske Kazni - Denarna Kazen - Tina Medic - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

10 Jun 2020 11:30:00 +2

I Pd 925/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 09:50 - Izplačila Odškodnine - Povzročena škoda Delodajalcu (pcto. 3.290,58 EUR S Pp) - SNIKKS D.o.o. - Emir Pečenkovi

10 Jun 2020 09:50:00 +2

I Pd 364/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 09:45 - Vračila Stroškov Službenih Poti - SMS SANACIJA D.o.o. - Igor Košir, Robert Česnik

10 Jun 2020 09:45:00 +2

I Pd 233/2019 - Marjetka Urbančič - Soba 1/I Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 09:00 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD - Barbara Murovec - Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti In Umetnosti

10 Jun 2020 09:00:00 +2

IV Pd 134/2019 - Mirjam Jaklič Petrovič - Soba 3/I Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 08:40 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.162,72 EUR S Pp) - Rok Rezelj - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

10 Jun 2020 08:40:00 +2

I Pd 1204/2019 - Klavdija Ana Magič - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 10.06.2020 Ob 08:20 - Prenehanja PZ - Sporazum Strank - Miodrag Ratkovi - PREZA špedicija In Transport, D.o.o.

10 Jun 2020 08:20:00 +2

I Pd 241/2019 - Dušan Medved - Soba 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 13:30 - Izredne Odpovedi PZ - Zloraba Bolniškega Staleža - Aleksander Mimi - Lek Farmacevtska Družba D.d.

09 Jun 2020 13:30:00 +2

I Pd 1214/2017 - Dušan Medved - Soba št. 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 13:00 - Izredne Odpovedi PZ - PETER REBERC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

09 Jun 2020 13:00:00 +2

I Pd 1180/2018 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 09.06.2020 Ob 12:30 - Izplačila Razlike V Plači (pcto. 2.384,20 EUR S Pp) - Anastazija Kondi - G4S D.o.o.

09 Jun 2020 12:30:00 +2

I Pd 1032/2018 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 12:00 - Izplačila Jubilejne Nagrade (pcto. 638,70 EUR S Pp) - Rudolf Grčman - INLES D.d.

09 Jun 2020 12:00:00 +2

Pd 9/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 11:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Krivdnega Razloga - Marta Kavšek - DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO

09 Jun 2020 11:30:00 +2

I Pd 1196/2018 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 10:30 - Izplačila Regresa Za LD (pcto. 1.204,16 EUR S Pp) - Matej Malinič - NOVA KLIMA MONTAŽA NKM, D.o.o.

09 Jun 2020 10:30:00 +2

I Pd 769/2019 - Gordana Skočič - Soba 1/I. Nad. Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 10:30 - Redne Odpovedi PZ Iz Poslovnega Razloga - Aleš Bombek - FORSTEK Orodjarstvo, Inženiring, Trgovina, Zastopstvo D.o.o.

09 Jun 2020 10:30:00 +2

Pd 40/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 10:30 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti In Znaki KD (pct. 6.504,42 EUR) - Aleš Škoberne - METALNA SENOVO D.o.o.

09 Jun 2020 10:30:00 +2

I Pd 736/2019 - Mojca Ogorevc - Soba 3/III. Nad. Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 10:00 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Flamur Kelmendi - NTM Trgovsko Podjetje D.o.o., Ljubljana

09 Jun 2020 10:00:00 +2

Pd 49/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 09:30 - Prenehanja PZ - Stanislav Božič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

09 Jun 2020 09:30:00 +2

I Pd 917/2018 - Helena Papež - Soba št. 3 / I. Nad. Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 09:00 - Vračila Nadomestila Plače, Obresti In Sodnih Stroškov (pcto.13.506,41 EUR S Pp) - NOTARKA MAG. NINA ČEŠAREK - Zlata Lea Berend

09 Jun 2020 09:00:00 +2

I Pd 1022/2019 - Dušan Medved - Soba št. 2/I. Nadstropje Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 09:00 - Redne Odpovedi PZ Iz Razloga Nesposobnosti - IZTOK BOKAVŠEK - AJPES, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE

09 Jun 2020 09:00:00 +2

Pd 36/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 206 Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 09:00 - Prenehanja PZ - Brez Navedbe Razloga - Petra KUČKO - DRUGO INŠTALIRANJE PRI GRADNJAH, VERSTOVŠEK MATEJ S.p.

09 Jun 2020 09:00:00 +2

Pd 46/2019 - Marija Janko - Soba št. 2 Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 08:45 - Izredne Odpovedi PZ - Kršitev Pogodbenih Obveznosti - Tina Gabrijel Kužnar - DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

09 Jun 2020 08:45:00 +2

IV Pd 1308/2018 - Urša Klemenčič - Soba Tega Sodišča 7/III Nad. - 09.06.2020 Ob 08:30 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.115,12 EUR S Pp) - Gregor Ljubešek - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

09 Jun 2020 08:30:00 +2

I Pd 639/2019 - Gordana Skočič - Soba 1/I. Nad. Tega Sodišča - 09.06.2020 Ob 08:30 - Izredne Odpovedi PZ - Izostanek Z Dela - Fikreta Subaši - KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI

09 Jun 2020 08:30:00 +2

Pd 27/2020 - Darinka Pučnik - Soba 6 Tega Sodišča - 08.06.2020 Ob 14:00 - Kršitve Pravic Iz DR - Diskriminacija In Izplačilo Odškodnine In Drugo - Lazar Georgievich - PANOVIS KADRI D.o.o.

08 Jun 2020 14:00:00 +2

I Pd 242/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 2/I Tega Sodišča - 08.06.2020 Ob 13:00 - Kršitve PZ - Konkurenčna Klavzula In Izplačila Pogodbene Kazni (pcto. 20.000,00 EUR S Pp) - HIPSTER, Gostinske Storitve D.o.o. - Žiga Šebenik

08 Jun 2020 13:00:00 +2

I Pd 737/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 2/I Tega Sodišča - 08.06.2020 Ob 11:45 - Premestitve Na Drugo Delovno Mesto In Izplačila Razlike V Plači (pcto. 3.000,00 EUR S Pp) - Ana Godec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

08 Jun 2020 11:45:00 +2

I Pd 1177/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 2/I Tega Sodišča - 08.06.2020 Ob 10:45 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 3.790,08 EUR S Pp) - TADEJ KRIŠTOF - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

08 Jun 2020 10:45:00 +2

I Pd 489/2019 - Goranka Franz Ravbar - Soba 2/I Tega Sodišča - 08.06.2020 Ob 09:45 - Izplačila Odškodnine - Neizkoriščene Ure Dnevnega Počitka In Neizkoriščeni Dnevi Tedenskega Počitka (pcto. 20.539,71 EUR S Pp) - Luka Bulovec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

08 Jun 2020 09:45:00 +2

Pd 146/2018 - Darinka Pučnik - Soba 6 Tega Sodišča - 08.06.2020 Ob 09:00 - Izplačila Dodatkov - Mateja Krašovec - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA

08 Jun 2020 09:00:00 +2