test

Resljeva c. 14, Ljubljana
1000 Ljubljana

tel.: (01) 300-35-20
faks: (01) 432-82-31

e-pošta: urad.dslj@sodisce.si

Sodišče.si - Razpored aktualnih obravnav - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

IV Pd 680/2016 - Dušan Medved - soba št. 3/I. nadstropje tega sodišča - 01.06.2018 ob 14:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.532,18 EUR s pp) - DARKO ŽUPANIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 32/2017 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 01.06.2018 ob 13:45 - izplačila položajnega dodatka - DRAŽEN KOŠTRUN - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 136/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 01.06.2018 ob 12:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 230,56 EUR s pp) - TONE ČELIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 496/2016 - Dušan Medved - soba št. 3/I. nadstorpje tega sodišča - 01.06.2018 ob 12:30 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 2.688,36 EUR s pp) - CHRISTIAN LJUBEC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 1017/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 01.06.2018 ob 11:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 323,95 EUR s pp) - MATJAŽ SLANC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 478/2016 - Dušan Medved - soba št. 3/I. nadstropje tega sodišča - 01.06.2018 ob 11:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.057,62 EUR s pp) - MITJA ŠPILAK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 1062/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 01.06.2018 ob 10:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 717,41 EUR s pp) - DAVID MARIN - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 976/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 01.06.2018 ob 09:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 653,63 EUR s pp) - ŽELJKO JANČAR - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

IV Pd 349/2016 - Dušan Medved - soba št. 3/I. nadstropje tega sodišča - 01.06.2018 ob 09:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.183,92 EUR s pp) - ŽELJKO BRATUŠEK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 226/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 01.06.2018 ob 08:30 - izplačila razlike v plači (pcto. 36.210,36 EUR s pp) - TOJA KRITSILIDIS - DEICHMANN d.o.o.

I Ps 140/2017 - Alenka Čebašek Jesenovec - Delovno sodišče Celje, Gregorčičeva 6, razpravna dvorana 3/pritličje - 31.05.2018 ob 13:00 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - MATIC CIMPERMAN - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Ps 81/2018 - Alenka Čebašek Jesenovec - Delovno sodišče Celje, Gregorčičeva 6, razpravna dvorana 3/pritličje - 31.05.2018 ob 10:30 - pravice do pokojnine - ponovne odmere (delnice) - Marija Gradič - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 503/2018 - Marija Janko - soba št. 2/I, Resljeva 14, Ljubljana - 31.05.2018 ob 08:30 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Maja Orehek - EDUKAS d.o.o. Ljubljana

IV Pd 947/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 13:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 191,71 EUR s pp) - ZORAN BOJKOV - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 191/2016 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 30.05.2018 ob 12:50 - izplačila plače - TJAŠA CELESTINA - LOKAINŽENIRING d.o.o.

IV Pd 156/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 12:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 105,96 EUR s pp) - EVA KOVAČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

VI Ps 167/2018 - Lilijana Strban - Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor - razpravna dvorana 4/II - 30.05.2018 ob 12:20 - priznanja denarne socialne pomoči in ostalih pravic iz javnih sredstev - Branko Medved - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

VIII Ps 1160/2017 - Boris Damjan - razpravna dvorana 20a, Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica - 30.05.2018 ob 12:00 - pravice do pokojnine - ponovne odmere - DAVORIN VODOPIVEC - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

IV Pd 146/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 11:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 200,00 EUR s pp) - GROZDAN GRIŽANČIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 167/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 30.05.2018 ob 11:30 - izplačila razlike v plači, regresa in sektorskega dodatka - BARBARA SLANA DRNOVŠEK - ADRIA AIRWAYS d.o.o.

VIII Ps 1184/2017 - Boris Damjan - razpravna dvorana 20a, Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica - 30.05.2018 ob 11:30 - pravice do pokojnine - ponovne odmere - FRANC VIDRIH - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 1621/2017 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I tega sodišča - 30.05.2018 ob 11:00 - ugotovitve obstoja DR - Andrej Borštnar - RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana

Pd 2/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 30.05.2018 ob 11:00 - redne odpovedi PZ - Silva Pezdir - GRIFFIN - razvojni center podeželja, d.o.o.

IX Ps 87/2017 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 30.05.2018 ob 11:00 - pravice do pokojnine - delne 20% - MATEJ IVANUŠA - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

VIII Ps 466/2017 - Boris Damjan - razpravna dvorana 20a, Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica - 30.05.2018 ob 11:00 - priznanja štipendije - LORENA VINAZZA - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

IV Pd 1038/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 10:45 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 224,58 EUR s pp) - MARKO BELINC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

III Ps 1519/2017 - Katarina Cvelbar - razpravna dvorana 2/II tega sodišča - 30.05.2018 ob 10:45 - pravice do pokojnine - HELENA ŽIBERT - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

I Pd 682/2015 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 30.05.2018 ob 10:30 - izplačila odškodnine - trpinčenje na delovnem mestu (pcto. 15.000,00 EUR s pp) - BOJANA ŽVAN - UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

I Pd 1380/2016 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 30.05.2018 ob 10:30 - izplačila odškodnine - povzročena škoda delodajalcu (pcto. 69.723,72 EUR s pp) - GAMA trgovina, d.o.o. - IGOR DRVARIČ

I Pd 389/2018 - Gordana Skočič - soba 2/I. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 10:30 - izredne odpovedi PZ - znaki KD in kršitev pogodbenih obveznosti ter izplačila razlike v plači (pcto. 4.019,94 EUR s pp) - Gašper Benda - MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov

VIII Ps 1235/2017 - Boris Damjan - razpravna dvorana 20a, Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica - 30.05.2018 ob 10:30 - priznanja štipendije - LEA BAJC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

IV Pd 1172/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 09:45 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 3.502,40 EUR s pp) - BARBARA MRVA - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 374/2018 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I tega sodišča - 30.05.2018 ob 09:45 - izredne odpovedi PZ - kršitev pogodbenih obveznosti in zanki KD - Zvonko Dervarič - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

Pd 218/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 30.05.2018 ob 09:45 - izplačila nadur - Matjaž Marčetič - SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o.

Pd 6/2018 - Goranka Franz Ravbar - soba 206 tega sodišča - 30.05.2018 ob 09:00 - ugotovitve ustreznega delovnega mesta in plačila razlike v plači - Martina GRAHEK - SŽ - Tovorni promet, d.o.o.

Pd 117/2017 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 30.05.2018 ob 09:00 - preizkusa ocene dela - PETER ZUPAN - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

VIII Ps 1118/2016 - Boris Damjan - Delovno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, NG, razpr.dvor. 20 a - 30.05.2018 ob 09:00 - priznanja štipendije - ROK ČERNOVEC - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

I Ps 931/2017 - Lilijana Strban - Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor - razpravna dvorana 4/II - 30.05.2018 ob 08:40 - povrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE - IFETA ČUTI

IV Pd 1069/2016 - Klavdija Ana Magič - soba 3/III. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 08:30 - izplačila dodatka za delo preko polnega delovnega časa (pcto. 583,10 EUR s pp) - ZLATKO SARDINŠEK - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

I Pd 837/2017 - Marjetka Urbančič - soba 1/I tega sodišča - 30.05.2018 ob 08:30 - preizkusa ocene dela - ANITA KRAMAR - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

I Pd 1693/2017 - Gordana Skočič - soba št. 2/I. nad. tega sodišča - 30.05.2018 ob 08:30 - redne odpovedi PZ zaradi neuspešnega poskusnega dela - Sanja Paviči - GEBERIT, prodajno podjetje, d.o.o.

I Pd 874/2017 - Mirjam Jaklič Petrovič - soba 3/I tega sodišča - 30.05.2018 ob 08:30 - prenehanja PZ - razrešitev direktorja, izplačila plače in odškodnine - IGOR VELUŠČEK - ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

I Pd 387/2018 - Snežana Zorc - soba 7/III tega sodišča - 30.05.2018 ob 08:30 - izredne odpovedi PZ - izostanek z dela - JANEZ POLJANŠEK - ZARJA ELEKTRONIKA proizvod., montaža, inž. in proj. sist. in naprav za tehn. zaščito, d.o.o.

I Pd 711/2016 - Dušan Medved - soba št. 2/I. nadstropje tega sodišča - 29.05.2018 ob 15:00 - izplačila odškodnine - nesreča pri delu (pcto. 4.527,60 EUR s pp) - GORAN MARKOVIČ - KOBAL TRANSPORTI d.o.o.

Pd 40/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 29.05.2018 ob 15:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Alma Stefanov - TECHNOPLAST, d.o.o., Bled

Pd 38/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 29.05.2018 ob 14:30 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Mira Paji - TECHNOPLAST, d.o.o., Bled

IV Pd 992/2016 - Dušan Medved - soba št. 27I. nadstorpje tega sodišča - 29.05.2018 ob 14:00 - izplačila odškodnine - neizkoriščeni dnevi tedenskega počitka (pcto. 7.551,76 EUR s pp) - JANEZ MUHVIČ - REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Pd 36/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 29.05.2018 ob 14:00 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Zlatka Mujči - TECHNOPLAST, d.o.o., Bled

Pd 34/2018 - Darinka Pučnik - soba 6 tega sodišča - 29.05.2018 ob 13:15 - redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga - Adisa Durmiševi Karari - TECHNOPLAST, d.o.o., Bled

V Ps 425/2017 - Katarina Rajgelj - razpravna dvorana 3/II nad. tega sodišča - 29.05.2018 ob 13:15 - pravice do pokojnine - ponovne odmere (delnice) - FRANČIŠEK ŽIDAN - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE